Eva Ehler

11. May 2018

Feedback i digitale designprocesser – et forløb om E-waste

I denne opgave kommer vi med vores bud på et E-waste forløb, som vi har afprøvet på to forskellige skoler i 5. og 6. klasse.

10. May 2018

Programmering af Arduino med LED bånd

I denne opgave kommer vi med vores bud på et E-waste forløb, som vi har afprøvet på to forskellige skoler i 5. og 6. klasse.

9. May 2018

E-waste awareness – design og digital fabrikation

I denne opgave kommer vi med vores bud på et E-waste forløb, som vi har afprøvet på to forskellige skoler i 5. og 6. klasse.

5. April 2018

Lærerrollen i designprocesser og digital fabrikation

I dette undervisningsforløb skal du og dine elever arbejde med dilemmaet omkring e-waste (elektronisk affald).

14. March 2018

FabLab@SCHOOLdk er med på Dansk IT 14.-15. marts

Fremtiden er digital, og derfor er der brug for at sætte ind tidligt ift. fremtidens it-kompetencer. Hvordan sikrer vi at folkeskolen forbereder eleverne til at kunne begå sig i et digitaliseret samfund? Og hvordan understøtter skolen elevernes teknologiforståelse på bedst vis? Undervisningsministeriet har sat gang i en forsøgsordning, hvor teknologiforståelse udbydes som et valgfag i folkeskolen. Hvad er erfaringerne med forsøgsordningen og hvad kræver det, hvis teknologiforståelse skal blive en integreret del af folkeskolen?
5. March 2018

Det Fleksible Læringsrum

Det Fleksible Læringsrum er et undervisningsforløb der, med udgangspunkt i vores FabLab Common Cubes, lader eleverne arbejde med modulær, fleksibel rumindretning.

1. March 2018

Byg din egen højtaler

Byg din egen højtaler. Eleverne får viden om skitsers og prototypers formål og anvendelse som en afgørende del af designprocessen. Eleverne får øvelse i at inddrage digitale værktøjer som en del af deres egen produktionsfremstilling.