E-waste awareness – design og digital fabrikation

Print Friendly, PDF & Email
Lærerrollen i designprocesser og digital fabrikation
5. April 2018
Programmering af Arduino med LED bånd
10. May 2018

Vi skal i folkeskolen give eleverne mulighed for at udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at være medskabere af den teknologiske fremtid og herunder kunne mestre fremtidens teknologier. At skabe viden om verden og sig selv gennem arbejdet med designprocesser, teknologier og materialer er en svær proces med mange benspænd. Derfor har evnen til at være refleksiv, træffe kvalificerede valg, tage ejerskab, frame opgaven og justere sit design været centralt i vores forløb. I denne opgave kommer vi med vores bud på et E-waste forløb, som vi har afprøvet på to forskellige skoler i 5. og 6. klasse.

Målgruppe: 5.- 6. klasse


Teknologier

Info kommer

Udarbejdet af:

Mads Bach Leiszner


Simon Maarup JensenMalene Gadebæk Stavnsbo


Lærervejledning

I dette forløb skal eleverne, inddelt i små grupper af 3 til 4 personer, opfinde, designe og producere et interaktivt produkt, der skaber oplysning og opmærksomhed (awareness) omkring E-Waste-problemstillingen.Designprocessens struktur

Indledning

Vi skal i folkeskolen give eleverne mulighed for at udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at være medskabere af den teknologiske fremtid og herunder kunne mestre fremtidens teknologier. At skabe viden om verden og sig selv gennem arbejdet med designprocesser, teknologier og materialer er en svær proces med mange benspænd. Derfor har evnen til at være refleksiv, træffe kvalificerede valg, tage ejerskab, frame opgaven og justere sit design været centralt i vores forløb.

I denne opgave kommer vi med vores bud på et E-waste forløb, som vi har afprøvet på to forskellige skoler i 5. og 6. klasse. Herefter følger en procesdokumentation. Til sidst vil vi reflektere og argumentere for de områder, vi har fundet vigtigst i forløbet og fremlægge vores bud på et didaktisk værktøj, der kan rammesætte designsituationens mange lag. 2

I dette forløb skal eleverne, inddelt  ismå grupper af 3 til 4 personer, opfinde, designe og producere et interaktivt produkt, der skaber oplysning o gopmærksomhed (awareness) omkring E-Waste-problemstillingen. Eleverne skal indlednings vist se videoen “EventyretomEvaogEwas”, der har til formål, at få eleven til at relatere sig til problemstillingen om E-Waste.

Grupperne bliver præsenteret for følgende design brief:

Med udgangspunkt i historien om Eva og Ewas, skal I nu designe et interaktivt produkt, der kan oplyse andre i jeres lokalsamfund/ skole om det globale E-Waste-problem.

Der er tre krav til designet:

  1. Det skal være et digitalt interaktiv fabrikeret produkt.
  2. Designet skal henvende sig til folkeskoleelever og skabe opmærksomhed på problematikken om E-waste.
  3. I skal dokumentere jeres proces vha. billeder, procesmappe og skrift i Google Sites. 3