FabLearnDK


FabLearn DK konferencen


FabLearn DK konferencen er et af to årlige flagskibsarrangementer i FabLab@SCHOOLdk partnerskabet (den anden er studieturen), som udgør fundamentet for praksisfællesskabet omkring Digital fabrikation og Design tænkning i undervisningen på tværs af partnerskabskommunerne og forskningen i feltet.

FabLearn.dk konferencen udspringer af det internationale forsknings- og udviklingsarbejde ”FabLearn” organiseret omkring Stanford University. Den første danske FabLearn-konference om digital fabrikation og design tænkning i uddannelser blev afholdt på Aarhus Universitet i 2014, som et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Vejle, Silkeborg og Aarhus kommune.

FabLearn konferencen er i dag et fagligt samarbejde mellem Fablab@SCHOOLdk og Aarhus Universitet med et internationalt ophæng i den internationale FabLearn organisation, som udspringer i Transformative Learning Technology Lab på Stanford Universitet. Konferencens formål er at fremme og motivere til undervisning i teknologiforståelse, innovation, digital fabrikation og design tænkning i danske uddannelser, specielt rettet mod grundskolen og ungdomsuddannelser.

På konferencen gøres hvert år status på udviklingen af viden inden for feltet med blandt andet besøg fra aktuelle inden- og udenlandske oplægs- og workshopholdere. På konferencen faciliterer partnerkommunernes pioner-lærere en række workshops for deltagerne, hvor de kan lære af hinanden via konkret hands-on arbejde om egne FabLab-undervisningsforløb (teasers) på tværs af skoler og kommuner. Konferencen skaber således værdi som en faglig og social referenceramme til kompetenceudvikling og inspiration blandt lærerne og skolelederne i FabLab@SCHOOLdk, hvorved netværket søges opbygget og styrket.

FabLearnDK 2018 konferencen satte fokus på begrebet computational empowerment og gav i en række keynotes, oplæg og workshops et bud på, hvordan vi kan forberede kommende generationer til at være aktive, kompetente digitale medskabere af vores fælles fremtid.

Scroll Up