Feedback i digitale designprocesser – et forløb om E-waste

Print Friendly, PDF & Email
Programmering af Arduino med LED bånd
10. May 2018

Dette undervisningsforløb er vores bud på hvordan man kan målrettet undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetancer der matcher det 21. århundredes krav.

Målgruppe: 5.- 6. klasse


Teknologier

Info kommer

Udarbejdet af:

Kasper Olsen


Nicolaj BalleLiviu-Nelu Ivan


Jesper Fulgsig Andersen
Lærervejledning


Når du som lærer skal igang med et læringsforløb omkring E-wast med din klasse, gruppe eller valghold er det vigtigt at være opmærksom på følgende fokusområder:

  1. Sørg for at have en del materialer så som ispinde, karton, pap, toiletrør, malertape, staniol, tape etc. samlet sammen
  2. Sæt dig ind i den/de teknologier, du tænker sat i spil hos eleverne - hvis ikke du kender det, så har du svært ved at engagere eleverne og anspore dem til at bruge teknologierne. Det er vigtigt meget tidligt i forløbet at introducere eleverne for den/de teknologier, de kan bruge i forløbet. Hvis eleverne selv har kendskab til og erfaringer i at bruge andre teknologier er det kun positivt.
  3. Hvis ikke du allerede har erfaring med designproces-modellen, så brug din forberedelse til forløbet på at gennemgå modellen og forsøg at gennemgå den med et allerede afslutte projekt. Spørg en kollega der har brugt designprocesmodellen.
  4. For det bedste resultat køres designprocesmodellens indre som temadage (hele dage eller halve dage). For at holde eleverne i FLOW og engagerede i processen. Få timer spredt ud over ugen giver ikke samme engagement.
  5. Designprocesser skal køres meget stramt og dog ligne frie aktiviteter og forløb. Planlægning er vigtig, man kan ikke bare gå ind i en designproces uden at have planlagt hvad,hvme og hvordan. Tingene kan så ændre sig i løbet af processen - men man skal gå ind i forløbet engageret og godt tilrettelagt.