Spred den gode tone i tysk – Lobausdrück

Print Friendly, PDF & Email
Sejs X Project
5. March 2018
Tiltskilt
5. March 2018

I dette forløb er målet at arbejde med elevernes ordforråd, som en del af begynderundervisningen i tysk, så de tilegner sig forskellige rosende udtryk. Udover målet om en sproglige ordtilegnelse, inddrages Fablabbet for at "sprede den gode tone" til andre dele af skolen og få flere eleverne til at beskæftige sig med tysk uden for undervisningen. Ved inddragelsen af Fablabbet får eleverne kendskab til, og viden om, brug af vinylskærer og/eller laserskærer i den digitale fabrikation.


Udskoling


Fag

håndværk og design, tysk,

Faglige emner

faglig fordybelse, innovation og entreprenørskab, sproglig udvikling

Teknologier

Vinylskærer, Laserskærer

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Britt Kallestrup

Fårvang Skole, Silkeborg


Forløbsbeskrivelse
LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

I dette forløb er målet at arbejde med elevernes ordforråd, som en del af begynderundervisningen i tysk, så de tilegner sig forskellige rosende udtryk. Der arbejdes ud fra halvåbne, lærerstyrede opgaver i starten af forløbet, som efterhånden ændrer sig til åbent, elevstyret arbejde. Udover målet om en sproglige ordtilegnelse, inddrages Fablabbet for at "sprede den gode tone" til andre dele af skolen og få flere eleverne til at beskæftige sig med tysk uden for undervisningen. Ved inddragelsen af Fablabbet får eleverne kendskab til, og viden om, brug af vinylskærer og/eller laserskærer i den digitale fabrikation. Gennem denne viden opnås en anden tilgang til arbejdet med ordforrådet i tyskundervisningen, hvor eleverne skal arbejde med og forholde sig kritisk til de ord, de bliver præsenteret for. Endvidere lærer de at bruge maskinerne til at gå fra design til det endelig produkt og de får viden om nye anvendelsesmetoder af kendt software.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Gennem hele forløbet arbejdes der ud fra en designproces, hvorigennem eleverne opnår kendskab til og viden om at bruge en designmodel ifm. produktudvikling. På baggrund af arbejdet med de nye tyske ord, stilles eleverne den designopgave, at de, ud fra området hvor de tyske udtryk skal hænges op (feltstudier og analyse), selv skal designe deres Lobausdrück (idegenerering og fabrikation), så deres slutprodukt opfylder gruppens mål og intentioner (refleksion). Eleverne skal opnå viden og kendskab til folieskærer og/eller laserskærer, så de selv kan skærer deres slutprodukt. Desuden skal eleverne blive bekendt med nye muligheder for brug af kendt software som f.eks. Word (tekstbehandlingsprogrammer), herved giver forløbet også input til fremtidige projekter ift. kreativitet og fabrikation.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Gennem hele forløbet arbejdes der ud fra en designproces, hvorigennem eleverne opnår kendskab til og viden om at bruge en designmodel ifm. produktudvikling. På baggrund af arbejdet med de nye tyske ord, stilles eleverne den designopgave, at de, ud fra området hvor de tyske udtryk skal hænges op (feltstudier og analyse), selv skal designe deres Lobausdrück (idegenerering og fabrikation), så deres slutprodukt opfylder gruppens mål og intentioner (refleksion). Eleverne skal opnå viden og kendskab til folieskærer og/eller laserskærer, så de selv kan skærer deres slutprodukt. Desuden skal eleverne blive bekendt med nye muligheder for brug af kendt software som f.eks. Word (tekstbehandlingsprogrammer), herved giver forløbet også input til fremtidige projekter ift. kreativitet og fabrikation.

TRIN FOR TRIN

1. Faglighed, facts og viden (360 min.) Eleverne introduceres for emnet og skal i fællesskab finde forskellige Lobausdrücke. Skrives op på planche med dansk oversættelse. Bruges i sætninger.

2. Analyse og feltstudie (60 min.) Analyse med udgangspkt. i sig selv og nærmiljøet; hvordan kan viden deles og efterfølgende bruges af andre. Gruppernes analyse samles op på klassen.

3. Idegenerering (30 min.) På baggrund af analyse brainstormes der nu i hver gruppe. Der opmuntres til at finde på "skæve" løsninger

4. Prototype (15 min.) På baggrund af brainstormen udvælges 1 løsning som gruppen skitserer og beskriver - Version 1.0

5. Test og refleksion (100 min.) 2 gange blandes grupperne tilfældigt, prototyperne fremlægges. Der gives feedback og gruppen videreudvikler sit produkt hver gang. V3.0 er slutprodukt

6. Iscenesætning og deling (120 min.) Det færdige design skæres og hænges op. Designfilen deles på fx. Youmagine.com.

Noter til underviser I hver undervisningsgang er der afsat til at arbejde med mundtlig samtale med Lobausdrücke. Det kan foregå på hele klassen, med sidemanden, cirkeldialog osv.

Vil du også gerne lave et FabLab forløb?

Hvis du har gennemført eller planlagt FabLab aktiviteter, vil vi meget gerne høre om det. Så kan vi nemlig præsentere dine idéer og erfaringer her på siden til inspiration for andre, som arbejder med FabLab aktiviteter og forløb.

For at få din aktivitet eller dit forløb udgivet på FabLab@SCHOOLdk skal du udfylde denne skabelon og sende den til hva@silkeborg.dk. Du skal regne med lidt ekspeditionstid, men du vil modtage en mail, når forløbet eller aktiviteten er offentliggjort.

Et forløb skal som minimum have en titel og en kort brødtekst, som beskriver aktiviteterne. Derudover skal du vedhæfte et foto eller en video, der illustrerer indholdet. Du kan også vedhæfte forskellige filer, der passer til forløbet: Uddybende forløbsbeskrivelser, produktionsfiler, tegninger, koder mv...