Tell-Tale T-shirt

SmartArt
5. juli 2022
Fremtidsbyen 2065
6. juli 2022

6. klasse

(men kan bruges på hele mellemtrinnet – og formentlig køres ned på indskolingsniveau og op i udskoling)


Fag

Kan indgå i Håndværk og Design, UU, FF, eller som forløb i andre fag. Forløbet er tiltænkt som både teknologi forløb, men også pædagogisk redskab til at styrke relationerne mellem eleverne i grupperne

Faglige emner

Teknologier

Inkscape, scan’n’cut, varmepresse

Af Anna Toftdahl-Olesen
Beskrivelse

Pædagogisk forløb med fokus på styrkelse af relationer, hvor design af t-shirt bliver indgangsvinklen til at lære hinanden bedre at kende.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet er tænkt som et pædagogisk værktøj til at ruske op i relationerne i en given børnegruppe.

Det skal ses og bruges som et værktøj til at bryde op med grupperinger og hjælpe til at få øjnene op for kvaliteter og interesser hos dem, man ikke går sammen med til hverdag.

Gennem interview styrker eleverne kendskabet til hinanden, og ved at designe en ting til en anden, styrkes relationen: forhåbentlig ender båder giver og modtager ud med at være glade for “gaven”

I dette forløb designer vi t-shirts, men det kunne i realiteten være en hvilken som helst ting, man vælger at bruge: nøgleringe, æsker til opbevaring, navneskilt til skoleskabet eller andet.

Grupperne er sammensat, så der er er “rykket” ved vante grupperinger: I så høj grad som muligt, designer de t-shirten til piger, de ikke kender så godt i forvejen. Derudover er forsøgt at tilgodese, at man også er kommet i gruppe med nogen, man ikke normalt arbejder sammen med, men det væsentligste er, at man designer til nogen, man ikke kender så godt.

I grupperne får eleverne også øjnene op for hinandens styrker og svagheder - hvem er god til at tegne/skrive/bruge en computer osv.

I forløbet arbejder de ud fra designcirklen, hvor de får stillet en opgave, laver feltstudier (interviews) idegenererer, argumenterer for hinanden (og mig) hvorfor ideen holder, vender tilbage til de interviewede piger og får feedback og retter skitserne til løbende)

  • Se punkt 1 i uddybende materiale

DESIGNOPGAVE

Eleverne får at vide, at de skal designe en t-shirt - men ikke til sig selv. Opgaven går ud på, at de i grupper skal interviewe hinanden, og derefter designe t-shirts til den gruppes piger. Opgaven går ud på, at lære hinanden bedre at kende i klassen, og arbejde sammen med nogle, man måske ikke lige plejer at være sammen med.

De præsenteres for designcirklen, som vi skal arbejde ud fra, og vi downloader inkscape til deres computere, så de er klar til at bruge programmet. Derudover får de tid til at kigge på t-shirt på https://billigtshirt.dk/ hvor de selv må vælge farve. De skal måle sig selv og finde deres størrelse.

  • Se punkt 2 i udførlig beskrivelse

FELTSTUDIER

Pigerne skal i deres grupper komme op med spørgsmål, de vil stille de andre piger, når de skal udføre deres feltstudie: interviews.

Vi bruger meget tid på at snakke om, hvad det er vigtigt at få frem, under interviewet - at man skal spadestikket dybere end “yndlingsdyr, yndlingsfarve, yndlingssanger” osv.

At det handler om at få noget at vide, om det, der virkelig interesserer og rører en. Hvad brænder man for, hvad er vigtigt for en, hvad drømmer man om, hvad synes man er sjovt osv.

Derfor snakker vi også om uddybende spørgsmål, og der bliver stilladseret, at under interviewet skal pigerne hver indtage en rolle: En skal spørge, en skal sørge for at stille uddybende spørgsmål, og en er ansvarlig for at skrive ned. De må gerne bytte undervejs, men alle roller skal udfyldes.

Vi har snakket om, at man kunne have lavet feltstudier på andre måder: f.eks. kunne de have bedt hver pige tage billeder af 5 yndlings t-shirts hjemmefra. Vi bruger dog kun interviewet som studie.

IDÉGENERERING

Under idegenereringen blev grupperne bedt om at skrive en lille halv side om hver enkelt pige i den gruppe, de designede t-shirts til. En form for personkarakteristik, baseret på de interviews, de havde lavet af de andre piger.

  • Se punkt 3 i udførlig gennemgang.

Herefter skulle de, baseret på deres interviews og personkarakteristik, i gang med deres idegenerering, der var meget alsidig. Mange søgte billeder på nettet, nogle tegnede i hånden, de fik udleveret papir med t-shirt skitser på, som de kunne udfylde.

Processen blev her kørt rimelig løst, og det endte med at grupperne vadede frem og tilbage mellem hinanden og opsøgte hinanden med “vi tænkte på det her til din t-shirt” - det gav en løbende udvikling i ideerne.

  • Se punkt 4 i udførlig gennemgang.

Når de havde en helt færdig skitse klar, skulle den formelt præsenteres for modtageren, der blev indkaldt til møde.

Det betød, at vi sprang ret frit frem og tilbage mellem idegenerering og argumentation:

ARGUMENTATION

Argumentationen foregik på flere plan. I grupperne argumenterede de internt over for hinanden, når de sad med en t-shirt og skulle designe den. Opgaven var stillet sådan, at de ikke måtte dele t-shirtsene ud mellem hinanden, men alle skulle arbejde sammen om hver t-shirt. Mere tidskrævende, men forhindrede at de fik fordelt t-shirts, så man alligevel kom til at designe til den i modsatte gruppe, som man kendte bedst.

  • Se punkt 5 i udførlig gennemgang.

Pigerne idegenererede og argumenterede over for hinanden, og kom med forslag til hinanden “kunne man måske…” “Men hun sagde også, at…” “Hun kan jo godt lide musik, så…”

  • Se punkt 6 i udførlig gennemgang.

Når jeg var på runde i grupperne, argumenterede de over for mig, hvorfor de havde valgt et givent design - og hvis jeg spurgte kritisk ind til det, blev de sat på arbejde med at argumentere for, hvorfor de havde valgt som de gjorde - eller ligefrem gå tilbage i deres interviews og komme med nye ideer.

Desuden skulle de, når de havde et færdigt design, præsentere det for den pågældende pige - og her var de faktisk dygtige til at argumentere for deres design - f.eks. “Du er jo sådan ret kreativ, og kan godt lide at tegne. Så ville du gerne have sådan noget, der så lidt moderne ud eller som sådan noget kunst, så derfor har vi gjort sådan her”

FABRIKATION/REFLEKSION

Selve fabrikationsdelen viste sig at tage længere tid, end jeg havde forestillet mig. På trods af gennemgang og pdf guide til Inkscape var de unge mennesker ikke helt skarpe i programmet, og det krævede meget hjælp til den enkelte gruppe. Ydermere viste det ringe kendskab til faktisk brug af computer osv. sig at være en hæmsko. Mange af dem havde svært ved processen med at tage et billede med en telefon og få det ind på computeren - for dernæst at få det ind i Inkscape, og slutteligt gemt på en usb stick, der kunne gå i scan’n’cut maskinen. De fleste af dem havde aldrig brugt et usb stick før, og anede ikke, hvordan de skulle få gemt tingene derpå.

Efterhånden som et par af pigerne fik lavet et design til ende, blev de dog så selvkørende, at de til en vis grad kunne assistere deres kammerater, og det var en kæmpe hjælp.

  • Se punkt 8 i udførlig gennemgang.

I effektiv arbejdstid har processen nok taget 20 lektioner, men det har strukket sig over lang tid på grund af de interne konflikter, rigtig mange corona-ramte i starten af forløbet, og besvær med at måtte “låne” eleverne fra deres almindelige undervisningstimer.

Hver gruppe laver en pitch på maks. 3 min. om deres produkt. I pitchen skal de komme ind på designudtrykket - hvorfor de valgte netop dette dyr, materialevalget - hvorfor de har valgt netop de materialer og hvorfor de har fravalgt andre.

De første lektioner bruges til at introducere opgaven, finde t-shirt størrelse og farve, få Inkscape installeret, læse interview guides og begynde at udarbejde spørgsmål.

Herefter kan man med fordel indlægge 1-2 lektioner til introduktion af Inkscape som program. Jeg havde lavet en guide, og vi lavede en gennemgang på klassen.

De næste to lektioner går med interview. Grupperne 1 og 2 interviewer hinanden, gruppe 3 og 4 interviewer hinanden.

Gruppe 1 og 3 starter, og mens gruppe 2 og 4 på skift er ude til interview, sidder de resterende piger og “leger” i Inkscape

Næste lektion bytter de, så det nu er gruppe 2 og 4, der interviewer, og gruppe 1 og 3, der øver Inkscape.

Selve idegenerering og argumentation er forholdsvist lang - 3 dobbeltlektioner er det svært at komme under.

Det samme med fabrikationen, der også kræver en del lektioner, selvom det jo egentlig “går hurtigt” henne i varmepressen. Men med kun én Scan’n’cut maskine, er der meget ventetid - især hvis et design så går i stykker efterfølgende, og der må skæres en ny.

Mange af dem havde også virkelig brug for hjælp til at få det færdige håndlavede design klar inde i Inkscape - selve processen med at få det, de havde på papir klar digitalt var ikke så lige til. Afsæt gerne 3 dobbeltlektioner igen. Det kan også betale sig at starte med én gruppe, før de andre, så der er en gruppe piger, der er godt i gang og kan hjælpe de andre.

AFRUNDING

Forløbet var tænkt til at ruske op i relationerne hos pigerne i 6A, og det lykkedes i hvert fald. Ved at sætte dem sammen med nogen, de ikke normalt skal lave noget med/til, kom en masse konflikter ud i lyset, og en masse usikkerhed blev italesat. Dette har også gjort at forløbet har trukket ekstra ud, fordi der indimellem måtte inddrages tid til gruppesamtale og konflikthåndtering.

Selvom nogle af dem syntes det var virkelig svært, så endte det faktisk med, at de blev både glade og stolte - både over deres egne resultater, men også - og måske især - over de t-shirts, der var lavet til dem.

Kommer det til at få omfattende betydning for pigerne indbyrdes i fremtiden? Det er svært at sige, men undervejs i forløbet har den store gruppe været i opbrud, og derefter fundet sammen igen i, hvad der synes at være en mere afslappet omgang med hinanden, hvor de ikke er så meget på vagt. Der er ikke megen tvivl om, at et forløb, hvor de er blevet tvunget ud i nye konstellationer og har fået øje på nye ting om hinanden - både interesser, men også styrker inden for de forskellige processer i det, at skabe en ting til hinanden, har rykket ved nogen ting.