Kom i gang

For at komme godt i gang med FabLab@SCHOOL-undervisning skal man have styr på tre grundelementer:

  1. De vedkommende tværfaglige designudfordringer, som eleverne skal arbejde med (som skal være knyttet op til pensum i de udvalgte fag).
  2. Den projektorganiserede problemorienterede læringstilgang med fokus på designtænkning, innovation og kollaborativ idéskabelse.
  3. Det fysiske og virtuelle FabLab-værksted, der understøtter elevernes digitale fabrikationsproces.

Etableringen af tværfaglig undervisning med digital fabrikation som omdrejningspunkt kan gøres i forskellig skala. Det kan være noget, man afprøver i et enkelt undervisningsforløb i en klasse med lånt/lejet udstyr og evt. en ekstern facilitator. Det kan også være en større strategisk satsning for en skole eller kommune, hvor der udarbejdes en strategi for implementering på skolerne inkl. efteruddannelse af lærere og etablering af fuldt udstyrede FabLabs.
 
Se eksempel på et FabLab@SCHOOL-forløb i filmen her.

Eksperimenter

Eksperimenterne er centrale for FabLab@SCHOOLdk-undervisningen, fordi de giver eleverne mulighed for at lære om teknologi, innovationsprocesser og naturvidenskab på tværs af fag og ved selv at opfinde, udvikle, bygge og teste digitale og fysiske modeller.
 
Seymour Paperts "konstruktivistiske" perspektiv er kernen i FabLab@SCHOOL-samarbejdet (en tro på, at børn lærer mest effektivt, når de bygger artefakter og dele med jævnaldrende). Der er endvidere fokus på, at eleverne gennem det eksperimenterende arbejde optræner almene kompetencer i forhold til kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde, kompleks problemløsning og teknologisk mestring. Kompetencer, der er centrale i det 21. århundrede.
 
På medlemsskolerne i Aarhus, Silkeborg og Vejle udvikles og afprøves der løbende forskellige tværfaglige eksperimenter til forskellige klassetrin. Det samme arbejde foregår på FabLab@SCHOOL-skoler i udlandet. Alle eksperimenter, som gennemføres på medlemsskoler, beskrives og lægges ud til inspiration og kan benyttes af andre interesserede skoler (dog under visse betingelser).
 
Se siden med alle eksperimenter

Aktiviteter

FabLab@SCHOOL-samarbejdet er et voksende netværk af danske og udenlandske forskere, lærere og andre praktikere, som arbejder med at udvikle og afprøve FabLab-undervisning. Udviklingsarbejdet foregår typisk lokalt på skolerne, og derfor vil vi arbejde proaktivt på, at der bliver opbygget et inspirerende videndelingsnetværk på tværs af skoler, kommuner og landegrænser. 
 
Som led heri afholdes der forskellige konferencer, seminarer, kurser og studierejser, hvor der er mulighed for blandt andet at afprøve nye teknologier, høre om de nyeste forskningsresultater samt at prøve den undervisning, som FabLab@SCHOOLdks rådgivere og undervisere har udviklet.
 
Se liste over alle aktiviteter

Forskning

Forskningsdelen af FabLab@SCHOOLdk-samarbejdet er forankret på Aarhus Universitet ved The Center for Participatory IT og bidrager til et større aktionsbaseret forskningsprogram ved Transformative Learning Technologies Lab på Stanford University.
 
De danske forskere har videreudviklet det amerikanske forskningskoncept ud fra en skandinavisk forståelse af undervisning, design og innovationsprocesser. Forskningsprojektet har fokus på at skabe et vidensgrundlag om børn i digitale designprocesser i en uddannelseskontekst ud fra en interdisciplinær tilgang med fokus på designtænkning, digital fabrikation og pædagogik/didaktik.
 
Se forskningsresultater

Manualer

En af hovedtankerne i FabLab-samarbejdet er at gøre arbejdet med værkstedets teknologier lettilgængeligt for alle. Derfor afprøves og udvikles der løbende manualer og instruktionsvideoer, der giver en hurtig indsigt i, hvordan man bruger de forskellige hardware- og softwareprodukter.
 
Center for Læring i Aarhus Kommune har sammensat et start-sæt af teknologier og software og udviklet danske instruktionsvideoer/manualer for, hvordan teknologierne tages i brug. Se instruktionsvideoer og introduktioner herunder.
Arduino
MakeyMakey
Rasperry Pi
Kom i gang med at programmere 
 
En underviser fra Silkeborg Ungdomsskole har udviklet et forløb i Arduino programmering, for elever der ikke er gode til engelsk. Se instruktionen herunder.
Arduino Lektion - Installation af Arduino IDE

Ordbog

FabLab-undervisning i folkeskolen er et nyt felt, og derfor er begrebsudviklingen stadig spirende. Som et bidrag til at udvikle den fælles danske sprogbrug er der oprettet en ordbog (som vil være under kontinuerlig udvikling), som samtidig kan give nybegyndere en hurtig indsigt i feltets begrebs- og ordforståelse. 

Linksamling

Feltet af aktører, der beskæftiger sig med digitalt design og fabrikation i enten en undervisnings- og/eller en børne- og ungekontekst er stort, broget og meget berigende. Der findes dermed et enormt internationalt on-line ressourcehav, man kan surfe på og finde inspiration, idéer og tips til for at udvikle og gennemføre undervisning i digital fabrikation, etablere værksteder m.m. Vi har samlet de links, vi mener giver bedst mening i forhold til FabLab@SCHOOL-samarbejdet. 

Rådgivning

I FabLab@SCHOOL-samarbejdet oparbejdes der løbende en stor praktisk viden om, hvordan man etablerer, udvikler og driver FabLabs og FabLab-undervisning i folkeskolen. Denne viden vil vi gerne dele ud af på forskellige måder.