Eksperimenter

Find inspiration til design af undervisningsforløb og eksempler på eleveksperimenter nedenfor.

Undervisningsforløbene er udviklet af eller i samarbejde med lærere og børn. Alle forløbene er kvalitetstjekkede af vores labledere, så vi garanterer, at de lever op til nyeste forskningsviden og FabLab@school didaktikken.

 

Forløbene er alle udarbejdet på baggrund af processmodellen udarebjdet af CAVI, Aarhus Universitet.

 

Kontaktinformation til den der har udviklet forløbet mhp. sparring/rådgivning fremgår af beskrivelserne.

 

Du er velkommen til at bruge dem som inspiration i din undervisning, bare du husker at gøre opmærksom på, at metoden er udviklet af FabLab@SCHOOLdk.

FabLab@SCHOOLdk undervisningsdesigns må IKKE bruges kommercielt, dvs. kopieres og tage betaling for at gennemføre dem eller for at rådgive i at gennemføre dem. Alle er velkomne til at dele undervisningsdesigns her på siden. Når du logger dig på som bruger, får du adgang til at oprette en beskrivelse. Beskrivelsen vil kun være tilgængelig for dig og nærmeste lableder. Når lableder har godkendt indholdet, vil forløbet blive publiceret.

 

Find yderligere inspiration på TLTL Stanfords side med undervisningsforløb.

Eleverne får viden om skitsers og prototypers formål og anvendelse som en afgørende del af designprocessen. Eleverne får øvelse i at inddrage digitale værktøjer som en del af deres egen produktionsfr
billede mangler
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområdet Eleven kan designe enkle undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven har viden om undersøgelsesdesign Eleven kan perspe
Idræt: Idrætskultur og relationer: Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre. Eleven har viden om processer i gruppearbejde.
billede mangler
Matematik: Geometri Billedkunst: Billedfremstilling, billedkommunikation
Bæredygtige perspektiv Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven kan designe enkle undersøgelser Eleven har viden om undersøgelsesdesign Eleven kan gennemføre enkle feltundersø
Forløbet har fokus på den kreative proces og evnen til at udtrykke tanker og ideer bag et selvudviklet design. Der lægges i høj grad op til selvstændighed i forløbet.
Projekt er at konstruere løsninger til løbehjul, som står i klassen.
Kompetenceområder: - Tal og algebra Kompetencemål: - Eleven kan anvende rationaletal og variable i beskrivelser og beregninger Færdigheds- og vidensmål: - Eleven kan anvende variable til at
Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer. Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved rumlige figurer. Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger. Eleven kan handle me
Geometriske egenskaber og sammenhænge Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer Eleven har viden om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figur
billede mangler
Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse Eleven kan diskutere løsnings- o
Kildearbejde (historisk person) Eleven kan afdække kildernes forskellige tendens Eleven kan vurdere i hvilken grad kilderne egner sig til at belyse problemstillingen ”Hvilken historisk betydning har
En gruppe elever skal iværksætte deres egen virksomhed med det formål at udvikle designløsninger i form af virkelighedsnære produkter og/eller service.
billede mangler
Eleverne kan anvende kreativitet til løsning af faglige og sociale opgaver. Eleverne kender metoder til struktureret idegenerering og kan anvende disse. Eleverne kan eksperimentere med opgaver og ud
Eleverne vælger sig efter interesse ind på et af 3 storhold - Arduino-programmering, læringsmiljø eller matematikmaskiner, som alle arbejder med ud fra overskriften Gør din skolehverdag nemmere, bedre
Undervisningsforløbet REthink har fået navn efter renæssancens ønske om kulturel, videnskabelig og arkitektonisk “Genfødsel” og søger at skabe et historisk link mellem oldtiden, renæssancen og nutiden
Eleverne arbejder med, hvordan historien om krigen i 1864 er fortalt og brugt samt begivenhedens betydning for danskernes nationale selvforståelse. Danmark mistede 2/5 af sit areal og over 1 mill.
Projektet er et amerikansk forløb (City-X) der er oversat til dansk. Det har som formål at få eleverne til at tænke innovativt, arbejde via struktureret designproces, der inkluderer samarbejde og s
I dette forløb er målet at arbejde med elevernes ordforråd, som en del af begynderundervisningen i tysk, så de tilegner sig forskellige rosende udtryk.
Et Tiltskilt er en lille kasse, der kan vendes på hovedet, sådan at en glaskugle der ligger i kassen, skaber kontakt og danner et kredsløb, der kan tænde lys.
I dette forløb arbejder eleverne med at kombinere Lilypads og tekstiler til et produktudtryk under instruktion.
I faget matematik styrkes elevernes færdigheder indenfor beregning af målestoksforhold og arbejde med geometriske figurer og former.
Eleverne skal lave deres eget computerspil, hvor der bygges videre på deres kendskab til programmet 'Scratch'.
Eleverne skal bruge deres viden og praktiske færdigheder omkring Scratch og Makey Makey, da dette forløb handler om at skabe interaktivt inventar.
Gennem forløbet udvikles elevernes kompetencer til at programmere, anvende loops og kode, samtidig med at der tages udgangspunkt i deres egne hverdagserfaringer og interesse for computerspil.
Forløbet giver eleverne mulighed for at arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstilling. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle.
Forløbet har fokus på den kreative proces og evnen til at udtrykke tanker og ideer bag et selvudviklet design. Der lægges i høj grad op til selvstændighed i tidsplanlægning af forløbet.
Eleven kan fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger. Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt. Eleven kan formidle viden med billeder. Eleven kan etablere digi
Eleven kan fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger.