Giftige alger i badesøen

Teknologisk mestring Begynder
Antal elever pr. underviser 20 elever
Aldersgruppe 12 -16 år
Tidsramme 10
Materialepris pr. elev 50 kr.
FabLab teknologi Computer, Laserskærer, 3D-printer
Materialer PLA, reagensglas
Udstyr hobbykniv
Software 123 D Design, Cura, Inventor, Tinkercad
Computere/tablets 10 stk.
Fag biologi, fysik/kemi, naturfag, innovation og entreprenørskab, it og medier
Læringsmål: Faglige Fra Natur og teknologi
Læringsmål: Teknologi og design Fabrikere design til måling af forurening
Læringsmål: Personlig læring Eleven ved hvordan mennesket påvirker naturen/miljøet

Læringsmål: Faglige

Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområdet Eleven kan designe enkle undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven har viden om undersøgelsesdesign Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Eleven har viden om Thorsø som økosystem Eleven kan beskrive naturområdet Thorsø på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive beskrive naturområdet Thorsø Eleven kan kommunikere om natur og teknologi Eleven har viden om årsagssammenhænge mellem Thorsøs biologiske tilstand og menneskets påvirkning af miljøet Eleven har viden om løsninger på “Thorsø-problemet”

Læringsmål: Teknologi og design

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Eleven har viden om undersøgelsesdesign Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Eleven kan bruge designværktøjer f.eks. Tinkercad, 123Design

Læringsmål: Personlige

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Eleven har viden om undersøgelsesdesign Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Eleven kan bruge designværktøjer f.eks. Tinkercad, 123Design

Trin for trin

  1. Intro : Præsentattion af problem (60 min.)
    Situation: Situationen præsenteres af naturvejleder eller lign.på klassen i plenum: Flere hunde er døde efter at have drukket vand fra Thorsø. Flere melder om utilpashed i forbindelse med badning.Dette er sket i sommermånederne, hvor vandoverfladen er dækket af alger. Det er blågrønne alger, som er skyld i forgiftning og fysisk ubehag. Opblomstringen af alger i sommermånederne skyldes en kombination af varme og sammensætningen og mængden af næringsstoffer i vandet. Der er nu planlagt kloakering af sommerhusområdet langs Vesterlundvej i 2017 - 18, da Silkeborg Kommune vurderer, at hovedparten af næringsstofferne kommer fra spildevandsudledningen i sommerhusområdet.
  2. Feltstudier og ide`generering Hvordan er søens tilstand lige nu? Hvordan kan vi selv gennem forsøg måle søens tilstand? Hvordan kan vi forbedre vandkvaliteten i søen? Hvordan kan vi sikre, at den forbedrede vandkvalitet ikke falder?
  3. Fabrikation Lav et design,der kan forbedre søens vandkvalitet Afprøv dit design
  4. Refleksion Virkede dit design? Skal der justeres/ændres?

Noter til underviser

Hvordan er søen blevet forurenet? Hvordan kan den genoprettes? Thorsø er forurenet.Hvad gør vi? Hovedproblemet er kloakering. Der bliver nu kloakeret i sommerhusområdet. 2017-2018 Analyse af søen: Sedimentprøver, mikroskop, næringsstoffsammensætning, rodzoneanlæg,piletræer, biofilter ,blå-grøne alger vinder konkurrencen i miljøer, hvor der er meget P og lidt N, vandremuslinger, Design: Der kan f.eks fremstilles en centrifuge til vandananlyse. Thomas: Lave en centrifuge til vandanalyse

Materialer og værktøjer

Computer
Laserskærer
3D-printer
Ultimaker 3-D printer
PLA
Hobbykniv
123 D Design
Cura
Inventor
Tinkercad

Kontaktinfo

Lableder

Thomas Petersen | thomashelbaek.Petersen@silkeborg.dk | Fablab Silkeborg | Lableder Silkeborg

Lærer/pædagog

Jesper Fuglsig Andresen | jesperfablab@gmail.com | Virklund skole | Virklund skole | Silkeborg Kommune