Vores jul

Teknologisk mestring Begynder
Antal elever pr. underviser 20 elever
Aldersgruppe 6 -12 år
Tidsramme 6
Materialepris pr. elev 10 kr.
FabLab teknologi Computer, 3D-printer
Materialer blyanter, papir, PLA, tusser
Udstyr ingen
Software Cura, Tinkercad
Computere/tablets 20 stk.
Fag historie, faglig fordybelse
Læringsmål: Faglige 1864, nationalfølelse, danskhed, julepynt
Læringsmål: Teknologi og design Fra 2D til 3D - fra analog til digital til analog, Tinkercad, 3D-print
Læringsmål: Personlig læring Historieskabt, historieskabende, ophav, tilhørsforhold

Læringsmål: Faglige

Eleverne arbejder med, hvordan historien om krigen i 1864 er fortalt og brugt samt begivenhedens betydning for danskernes nationale selvforståelse. Danmark mistede 2/5 af sit areal og over 1 mill. borgere - hvilken indflydelse fik det på det danske folk? - Eleverne har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historie. - Eleverne har viden om den danske juls oprindelse og kendskab til de gamle danske symboler før og efter krigen i 1864. - Eleverne bruger historiske fortællinger og scenarier, som inspiration til at skabe et personligt, moderne digitalt design. - Eleverne kan med afsæt i konkrete eksempler forklare, hvorledes rammerne for vores liv er skabt af historiske begivenheder.

Læringsmål: Teknologi og design

Eleverne omsætter digitalt design til fysisk produkt ved hjælp af 3d modellering og 3d print

Læringsmål: Personlige

- Eleven arbejder med "21st century skills" i form af kommunikation og kollaboration med andre elever og skaber et personligt og kreativt udtryk.

Trin for trin

 1. Feltstudie / Historisk fortælling (30 min.)
  Se og hør fortællinger fra slaget ved Dybbøl.
 2. Feltstudie / Billedbrainstoming (30 min.)
  Eleverne finder billeder af julepynt fra tiden før og efter 1864. Billederne gemmes i en fælles billedemappe på fx. Google Drev
 3. Feltstudie / Præsentation af billeder (30 min.)
  Eleverne præsentere de forskellige billeder for holdet og man taler om forskelle og ligeheder mellem billederne før/efter og moderne julepynt
 4. Idégenerering / Historiske narrativer (90 min.)
  Eleverne bruger feltstudiets historiske fortællinger, til at skabe en multimodal "faktion"
 5. Fabrikation / Skitse (20 min.)
  Eleven tegner en skitse, der inspireres af billederne fra fællesmappen og fra faktions historien
 6. Fabrikation / Skitse (10 min.)
  Eleverne bytter design og kommer med konstruktiv kritik til forbedringer. Tegningerne byttes tilbage og eleverne får mulighed for at ændre design
 7. Fabrikation / Digital design (150 min.)
  Eleven går i gang med at overføre skitsen til 3d model i Tinkercad
 8. Fabrikation / 3d print (90 min.)
  Designs overføres til 3d print. Printprocessen er langsomlig, så der afsættes god tid til processen. Der arbejdes sideløbende med evaluering af proces
 9. Refleksion / Evaluering (30 min.)
  - Eleverne forholder sig til de opstillede læringsmål. - Evalueringen foregår sideløbende med printprocessen.
 10. Refleksion / Præsentation (5 min.)
  Det færdige julepynt hænges på træet juleaften

Noter til underviser

LINKS TIL BAGGRUNDSMATERIALE: http://danmarkshistorien.dk/1864/1864-forside/ http://www.dengamleby.dk/jul/den-danske-juls-historie/ http://www.historiefaget.dk/temaer/danskerne-og-deres-land/jul/ Tilhørende Google Forms spørgsmålsark - https://docs.google.com/forms/d/14IR6gW8smutgl7YLcWeeo8lON6w223ZLKqUUkqnJZuw/viewform

Materialer og værktøjer

Computer
3D-printer
Ultimaker 3-D printer
Blyanter
Papir
PLA
Tusser
Cura
Tinkercad

Kontaktinfo

Lableder

Thomas Petersen | thomashelbaek.Petersen@silkeborg.dk | FabLab Silkeborg | Lableder FabLab Silkeborg

Lærer/pædagog

Ole Thomasen | olex1088@silkeskole.dk | FabLab Silkeborg | Fablab Silkeborg | 23428272 | Silkeborg Kommune