Digital fabrikation og designtænkning: Nyt hold på mastermodul

FabLab@SCHOOLdk

Efteruddannelsen “Designprocesser og Digital Fabrikation” ved Aarhus Universitet slår for anden gang dørene op for bl.a. lærer- og pædagogisk-uddannede med afholdelsen af første seminardag den 5. september.


Manglende kompetencer hos lærerne

Uddannelsen, der i foråret 2016 for første gang forløb som et pilotprojekt, har til formål at styrke lærernes digitale kompetencer i arbejdet med tilrettelæggelse og afholdelse af digitaliseret undervisning, der støtter oparbejdelse af 21st Century Skills.

Det er resultater fra FabLab@SCHOOLdk-forskningsprojektet, der danner grobund for udviklingen af mastermodulet som efteruddannelse. Forskningen peger nemlig på manglende kompetencer hos lærere og pædagoger ift. undervisning i digitale designprocesser.


IT mastermodul med fokus på designbaseret læring

“Designprocesser og Digital Fabrikation” henvender sig til lærere og pædagogisk uddannede, der ønsker undervisningskompetencer i designbaseret læring og digitale teknologier.

Kurset introducerer de studerende til grundlæggende forskningsbaseret viden om digital fabrikation i uddannelse, designtænkning og designprocesser. I forløbet udvikler deltagerne selvstændigt et didaktisk forløb inden for en selvvalgt fagdisciplin og får i den sammenhæng også praktisk kendskab til konstruktion med digitale teknologier. Forløbet udgøres af i alt seks seminardage med undervisere fra Aarhus Universitet, selvstudier og studiegruppeaktiviteter fordelt over efteråret 2016.


Kursusbeskrivelse, adgangskrav og tilmelding til forårets kursus på Aarhus Universitet kan findes her


"Designprocesser og Digital Fabrikation" er et enkeltfag under fagpakken "Digital Fabrikation og Designtænkning", som er en del af Masteruddannelsen i IT - interaktionsdesign og multimedier. Kurset er blevet udviklet i samarbejde med de tre FabLab@SCHOOLdk-partnerkommuner: Silkeborg, Vejle og Aarhus Kommuner, og det er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal