Kommende mestre i udviklingen af en bæredygtig fremtid


Efterårets mastermodul i “Designprocesser og Digital Fabrikation” handler på flere måder om sikringen af en bæredygtig fremtid.


”Når man skal ændre praksis er det noget man har i hænderne - ikke i hovedet.”

Sådan indledte professor MSO Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, efterårets mastermodul i “Designprocesser og Digital Fabrikation”, mandag d. 5. september. Med fokus på værdien af hands-on erfaringer med design og digital fabrikation understregede han, at en ændring af elevernes mindset er nødvendig for at gøre dem parate til fremtidens digitale samfund: “Det dannede menneske er ikke dannet, hvis det ikke også dannes ift. den digitale teknologi.”


Formålet med modulet er at give lærerne kompetencerne til hjælpe eleverne til en forståelse af digitale teknologiers basale funktionaliteter. Kombineret med viden omkring design, og i hvilket omfang design spiller en rammesættende rolle i vores hverdag, kan eleverne blive i stand til at forholde sig kritisk til den digitale verden.


Og når de kan det, kan de også ændre den og være aktive i at designe en bedre, mere bæredygtig fremtid.


Bæredygtighed og bæredygtig læring

Daria Loi, der til daglig er ansat ved Intel, præsenterede kursusdeltagerne for den design case de skal arbejde med hen over efteråret. Hun fortsatte under temaet “bæredygtighed”, hvor hun introducerede til E-Waste problematikken.


E-Waste katastroferne ses bl.a. i Ghana (Agbogbloshie) og Kina (Guiyu), hvor øde- og aflagt teknologisk hardware udgør kæmpemæssige lossepladser. E-Waste er et komplekst problem - et såkaldt “wicked problem” - da affaldet på den ene side er ekstremt skadeligt for vores miljø, men på den anden side er kommet til at udgøre et levegrundlag for lokalbefolkningen.


Inddelt i studiegrupper har lærerne fået til opgave at udvikle designbaserede læringsforløb, hvori eleverne skal arbejde med at håndtere E-Waste dilemmaet. Fælles for forløbene er, at eleverne får stillet den overordnede opgave at skulle skabe interaktive, digitale designs, der skaber awareness omkring E-Waste.


”Your students will become ambassadors of other people!” - mindede Daria Loi deltagerne eftertrykkeligt om, da hun afsluttede sin introduktion til emnet. På kurset kommer deltagerne ikke blot til at arbejde med bæredygtighed ift. E-Waste. I et didaktisk perspektiv arbejder de også med at udvikle bæredygtig læring.


“Man kan godt mærke at man lige skal tage en dyb indånding en gang imellem…”

Der blev trukket på smilebåndene af Ole Sejer Iversens kommentar, rundt om i lokalet. Men der er meget på færde i det digitale dannelsesprojekt, modulet i “Designprocesser og Digital Fabrikation” åbner op for.


Holdet af 24 deltagere blev her første seminardag ført gennem både introduktion til designprocesser, kreativitets metoder og virkelighedsnære komplekse problemstillinger.


Det var dog ikke noget der tog modet fra deltagerne - tværtimod: ”Hvis vi kan give dem det her mindset i folkeskolen og lære dem at tilgå et problem på den her måde, og at kunne se sig ud over rammerne – at man er en del af noget større, det vil være vores fornemmeste opgave.” sagde Thomas Kramer, digital læringskonsulent fra Kolding Kommune.


Men der blev også fundet motivation andetsteds…


Et netværk til støtte og udvikling af læreren

Ud på de sidste timer af dagen var der bred enighed mellem kursusdeltagerne om, at de allerede føler sig bedre udrustede til at udfylde deres position som rollemodeller inden for designprocesser og digital fabrikation i grundskolen. Både ift. kollegaer, elever og forældre.


Gennem undervisningen får deltagerne mulighed for at opbygge et stærkt fagligt netværk, til sparring omkring udvikling af designbaserede læringsforløb og udveksling af erfaringer fra hverdagen i grundskolen.


Mastermodulet udgør en unik mulighed for deltagerne for faglig fordybelse, udvikling af viden og hands-on erfaringer indenfor faget.


Netværket er et vigtigt element for deltagerne, netop fordi dét at skulle lære at tilgå komplekse problemer ud fra en designtilgang, i sig selv kan være en kompleks sag.


Det er netop med et større blik for et bredere fremtidsperspektiv med digitale teknologier, at undervisningen i designprocesser sigter mod at uddanne og danne danske elever til et aktivt, digitalt medborgerskab. Undervisningen i forløbet er tilrettelagt af adjunkt Rachel Smith.


Du kan læse mere om “Designprocesser og digital fabrikation”, her.