Medlemmer

Se FabLab@SCHOOLdks medlemmer herunder.
 
Fra 2015 vil det være muligt for 3 nye kommuner at blive medlem.
 
 

FabLab@SCHOOL Aarhus

På baggrund af viden fra FabLab@SCHOOL-samarbejdet har Center for Læring udviklet en undervisningskuffert til skoler i Aarhus. Samt en video om FabLab@SCHOOL-samarbejdet. Undervisningskufferten indeholder kreative IT-baserede undervisningsmaterialer og lærervejledninger.
 
Undervisningsmaterialer fra FabLab@SCHOOL Aarhus
 
Billede- og/eller videoreportager fra skolerne i Aarhus kan ses på bloggen "De 32+" på skolerne.
 
Se video om FabLab@SCHOOL arbejdet i Aarhus
 
 

FabLab@SCHOOL Silkeborg

Se video om FabLab@SCHOOL arbejdet i Silkeborg
 
 

FabLab@SCHOOL Vejle

 
 

3 FABLAB MODELLER // AARHUS, SILKEBORG OG VEJLE

Et FabLab er et værksted med bestemte digitale teknologier som er simple at betjene (også for elever), programmer som er prisbillige eller gratis/open source. I hver kommune er der et centralt FabLab som er eksemplarisk i forhold til indretning og anskaffelse af ny maker-teknologi, nye maskiner og materialer i kraft af netværket til andre FabLabs. For at kunne kalde sig et FabLab skal der tillige være åben og gratis adgang til lab’et i et vist tidsrum og brugerne af lab’et skal dele viden om det, de udvikler i lab’et.
 
FabLab Silkeborg vil senest i 2017 åbnes for borgerne. I Vejle har FabLab Spinderihallerne foreløbig åbent 1 dag om ugen, hvor der kommer børn, udviklere – private og virksomheder – lærere, pædagoger og alle andre, der arbejder med modelbygning og design. På Center for Læring i Aarhus kan alle skoler få hjælp til at anvende og indkøbe udstyr. Enten ved at de selv besøger FabLab eller ved at en af “de 32+” understøtter implementeringen ude på skolerne. Desuden kan skolerne booke udstyr, som så leveres. Center for Læring har sammensat et start-sæt af teknologier og software og udviklet danske instruktionsvideoer/manualer for, hvordan teknologierne tages i brug, som kan tilgås under laboratorium/eksperimenter/manualer på denne side. 
 
Se hvordan FabLab er implementeret i Aarhus, Silkeborg og Vejle kommuner i filmene herunder.
FabLab@SCHOOL Aarhus
FabLab@SCHOOL Silkeborg
FabLab@SCHOOL Vejle

Sponsorer

FabLab@SCHOOLdk-samarbejdet har en række sponsorer, som muliggør forskning samt forsøg med og udvikling af undervisningsforløb, undervisningsmaterialer, mv.
 
Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) har bidraget til at finansiere konceptudvikling i 2013 frem til februar 2014.
 
Industriens Fond finansierer forskningsindsatsen i 2014-2017.
 
FabLab@SCHOOLdk søger fortsat flere sponsorer både til udstyr
og eksperimenter.
 

Partner-skoler

FabLab@SCHOOLdk gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Spinderihallerne samt Aarhus, Silkeborg og Vejle Kommuner.
 
I samarbejdet indgår også et voksende netværk af vidensinstitutioner, partnerlabs og virksomheder, som bidrager til forskningsdelen og/eller gennemførslen af eksperimenter og aktiviteter.
 
FabLab@SCHOOLdk består indtil videre af godt 20 folkeskoler, der ligger i de tre partnerkommuner Vejle, Silkeborg og Aarhus. Se lister over partner-skoler nedenunder. Partner-skolerne er skoler, som arbejder aktivt med at udvikle og gennemføre FabLab@SCHOOL-undervisning og som løbende bidrager til den fælles opbygning af ny viden og nye materialer. Det er også skoler, der har mod på at gøre det til en strategisk satsning og på at være en del af pionérfeltet på dette område. 
 

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune igangsætter og understøtte Center for Læring, Børn og Unge, FabLab@SCHOOLdk på udvalgte skoler. FabLab spreder sig i dagtilbud og skoler, hvor der udarbejdes lokale handleplaner og sættes teams på den enkelte institution.

Partner-skoler

Læssøesgade Skole, N.J. Fjordsgade Skole, Vorrevangskolen, Kragelundskolen, Bavnehøjskolen, Katrinebjergskolen, Skåde Skole, Mårslet Skole og Risskov Skole.
 

Silkeborg Kommune

FabLab Silkeborg er forankret i Skoleafdelingen. Skolelederne på FabLab-skolerne udgør en arbejdsgruppe, som giver projektlederen sparring i forhold til væsentlige beslutninger omkring projektet.

Partner-skoler

Vestre Skole,Sejs Skole, Kjellerup Skole, Ans Skole, Ungdomsskolen, Buskelundskolen, Sølystskolen, Langsøskolen, Hvinningdalskolen, Virklund Skole og Fårvang Skole.
 

Vejle Kommune

I Vejle Kommune samarbejder Uddannelse & Læring med Spinderihallerne, kreative virksomheder og 3 FabLab-skoler (ledelse og lærerteams) om at udvikle, afprøve, teste og evaluere undervisningskoncepter for digital fabrikation med henblik på efterfølgende at udbrede tænkningen til flere skoler. FabLab bliver en integreret del af kommunens strategi ”Den Digitale Skole 2016-20”.

Partner-skoler

NOVAskolen, UCV, og Kirkebakkeskolen.

Internationalt

FabLab@SCHOOLs internationale netværk er i vækst, og der kommer hele tiden nye FabLab@SCHOOL-skoler og -forskningspartnere.
Følgende universiteter har FabLab@SCHOOL-forskningsprojekter:

 • Stanford University, USA
 • University of Bremen, GE
 • University of Central Lancashire, UK
 • Technology University of Eindhoven, NL
 • Chalmers University Of Technology, S
 • Aarhus Universitet, DK

 
Derudover er der følgende FabLab@SCHOOL Labs:

 1. Stanford Campus, Stanford, USA (opened 2009)
 2. MPEI 1502, Moscow, Russia (opened 2011)
 3. Castilleja School, Palo Alto, USA (opened 2012)
 4. DSIL School, Bangkok, Thailand (opened 2013)
 5. East Palo Alto Academy, East Palo Alto, USA
  (Planned for end of 2013)
 6. The Lighthouse Creaitvity Lab, Oakland, USA