Koncept og baggrund

FabLab@SCHOOL-konceptet blev udviklet i 2009 af professor Paulo Blikstein på Stanford University. Hidtil havde FabLabs og den banebrydende teknologi til design og konstruktion kun været et tilbud for universitetsstuderende, men Bilkstein etablerede et FabLab for folkeskole- og gymnasieelever.
 
I marts 2013 tog Aarhus Universitet, CAVI og Spinderihallerne, Vejle Kommune, initiativ til at etablere FabLab@SCHOOLdk-samarbejdet i Danmark. Projektet falder godt i tråd med det fokus, de to parter havde dels på børn, læring og teknologi og på børn som designpartnere. Og Paulo Blikstein var interesseret i at oprette et dansk partnerprojekt på grund af den tværfaglige forskningstilgang med samarbejde mellem forskere inden for læring, design og teknologi.
 
Aarhus og Silkeborg Kommuner kom til som de første kommunepartnere i september 2013. Danmark er dermed det første sted i verden, hvor projektet er et samarbejde mellem flere kommuner, og hvor konceptet implementeres på mere end 15 kommunale skoler samtidigt.  
 
Forsknings- og undervisningskonceptet er blevet tilpasset skandinaviske forhold med en større grad af brugerdrevet udvikling og som nævnt en interdisciplinær tilgang til undervisning: fokus på designtænkning, digital fabrikation og pædagogik/didaktik.
 
Fælles for alle, der arbejder med FabLab@SCHOOL-konceptet er grundidéen om:

 • At give skolelever mulighed for at forstå teknologier ved at undersøge, teste og designe teknologiske ting i et digitalt fabrikationsværksted. Formålet er at træne i teknologisk mestring, som anses for at være en afgørende kompetence i fremtiden.
   
 • At lære skoleeleverne at se sig selv som problemløsere ud fra en Design Thinking og Collaborative Ideation-tankegang, sådan så de ikke bare kan bruge teknologi, men også kan tænke den ind i problemløsning i deres hverdag.

 
Se film om FabLab@SCHOOL-samarbejdet på linket her
Hent faktaark om FabLab@SCHOOL-samarbejdet her
 
Procesmodellen er udarbejdet af CAVI, Aarhus Universitet

Samarbejde og videndeling

Netværk og Open Source er kodeordene i samarbejdet i og omkring FabLab@SCHOOL-samarbejdet. Labs'ene stiller i et vist omfang udstyr gratis til rådighed. Den viden, som labs'ene opbygger og de tips, guides og videoer, der udvikles, er gratis tilgængelige. Til gengæld kræver brugen af materialer, at man forpligter sig til:  

 • At dele tips og guides til gennemførelse af eksperimenter. Dvs. sende os filer, så vi kan offentliggøre jeres eksperimenter på hjemmesiden for andre elever og lærere.
   
 • Hvis du bruger eller tilpasser vores eksperimenter, skal du huske at kreditere FabLab@SCHOOLdk synligt på materialerne, så du hjælper med at sprede kendskabet til samarbejdet.

Dette vil give os mulighed for at lægge flere og flere materialer online og vise sponsorer, at mange har gavn af deres støtte.
 

Værksted og teknologi

Hvad er en FabLab@SCHOOL?
 
På Stanford University definerer man FabLab@SCHOOL som et læringsorienteret digitalt fabrikationsværksted, som giver nye teknologier til design og konstruktion af modeller og prototyper i hænderne på elever.
 
I det danske projekt defineres det som et hybridt læringsrum, som kombinerer digital fabrikation, designtænkning, kollaborativ idéskabelse og innovation med henblik på at løse samfundsmæssige udfordringer. 
 
Teknologien er central i begge definitioner, og de FabLabs som FabLab@SCHOOL undervisningen foregår i skal som minimum være udstyret med:

 1. Laserskærer
 2. GoGo Board Kit og sensorer, Arduinos, Lilypads
 3. Vinylskærer
 4. 3D-printer
 5. 3D-scanner

 
Filosofien er, med inspiration fra FabLab-bevægelsen, at der skal være hjælp til at gennemføre processerne, samt at netværket af FabLab@SCHOOLs videndeler og hjælper hinanden. Endvidere skal hardware, software og materialer i stor udstrækning skal være genbrugsmaterialer, simple at betjene (også for elever), prisbilligt eller gratis/open source. Det skal med andre ord være lettilgængeligt at omsætte kreative ideer til håndgribelige modeller og prototyper.
 
Center for læring har på baggrund af FabLab@SCHOOL-samarbejdet i Aarhus Kommune udviklet guides for en række maker-teknologier. Du kan læse mere om teknologier samt finde manualer og instruktionsvideoer under det orange faneblad øverst på siden: Laboratorium/manualer

Kontakt

National Koordinator for FabLab@SCHOOLdk

Hanne Voldborg Andersen
Mail: hva@silkeborg.dk
Tlf. +45 2154 2492

 

Forskningsleder

Ole Sejer Iversen
Mail: oiversen@cavi.au.dk
Tlf: +45 5054 6778
Aarhus Universitet, CAVI, Aabogade 34D, Bldg. 5345, 8200 Aarhus N
Web: www.cavi.au.dk
 

Lokal projektleder, Silkeborg Kommune

Jette Hundahl Mikkelsen
Mail: jettehundahl.mikkelsen@silkeborg.dk
Tlf: +45 2371 6800
Web: FabLab@SCHOOL silkeborg
 

Lokal projektleder, Vejle Kommune

Mads Bo-Kristensen
Mail: madbo@vejle.dk
Tlf: +45 4111 1619
Web: FabLab@SCHOOL Vejle

 

Lokal projektleder, Kolding Kommune

Camilla Johansen
Mail: cajo@kolding.dk
Tlf: +45 2466 7029
Web: FabLab@SCHOOL Kolding
 

Lokal projektleder, Aarhus Kommune

Jeppe Dalsgård
Mail: daje@aarhus.dk
Tlf: +45 4187 2893
Web: FabLab@SCHOOL Aarhus