3D billeder på lasercutteren

Te-robotten
27. oktober 2023
Hele “muren” med alle kasserne stablet ovenpå hinanden udstilles
Street Art i billedkunst
31. oktober 2023
Te-robotten
27. oktober 2023
Hele “muren” med alle kasserne stablet ovenpå hinanden udstilles
Street Art i billedkunst
31. oktober 2023

6. klasse


Fag

Håndværk & Design

Faglige emner

Håndværk & Design

Teknologier

Lasercutter, Inkscape

Af Claudia Skrædder Møller Hjord
Beskrivelse

Eleverne skal igennem en designproces belyse et selvvalgt budskab fra tre forskellige vinkler. Dette skal de vise grafisk ved at lave et 3 lags billede i Inkscape som skæres ud på lasercutteren.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING
Visualisering af et budskab fra tre vinkler gennem designproces

Jeg har udviklet forløbet for at gøre op med en problematik, jeg ofte stødte på med mine elever. Når de fik stillet en designopgave, brændte de hurtigt fast på den første og bedste idé og udforskede ikke rigtig emnet. Derfor ville jeg gerne lave et forløb, der stillede krav til at undersøge et emne fra flere vinkler og samtidig komme hele vejen rundt i designprocesmodellen.

Eleverne skulle vælge et emne/budskab, som de vil belyse fra minimum tre forskellige vinkler.
Som indgangsvinkel til opgaven, har jeg lavet en idégenereringsopgave, for at give eleverne forståelsen for, hvordan man kobler flere billeder til et emne/symbol. Her bliver de præsenteret for en masse billeder og skal finde en sammenhæng, modsat dette forløbs opgave hvor de skal vælge et emne og selv finde ud af, hvordan de kan symbolisere deres vinkler billedligt.

Mit forløb stiller krav til, at eleverne har et rimeligt kendskab til Inkscape og lasercutteren. Jeg har derfor forud for forløbet givet mine elever et kursus i inkscape med særligt fokus på forening og forskel. Dertil har jeg lavet en skriftlig gennemgang til mine elever om, hvordan man laver et ornament, som laves på samme måde, som deres egne billeder senere skal udvikles. Denne gennemgang har jeg vedhæftet i dette forløb.

Forløbet løber over ca. 8 lektioner.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

 

DESIGNOPGAVE

Design et billede i tre lag, der belyser et budskab fra tre forskellige vinkler. Billedet skal tegnes i inkscape og skæres ud på lasercutteren.

Tal med eleverne om hvad et budskab er, og hvordan du evt. vil afgrænse det.

Jeg har talt med mine elever om, at et budskab er gode argumenter for et specifikt synspunkt. f.eks. som gode råd eller som idéer til noget, man gerne vil ændre.

Man vil også kunne kombinere dette forløb med tekstlæsning og dermed et budskab i en historie eller evt. have politiske budskaber som emne.

 

FELTSTUDIER/IDÉGENERERING

Læg en masse billedkort ud, og giv eleverne opgaven om, at de skal finde tre billeder, de ser en sammenhæng i.  Lav grupper på 6 elever, som kan fortælle hinanden, hvad deres sammenhæng er.

Der afsættes 7 minutter til at finde billederne og 10 minutter til at komme bordet rundt.

Brainstorm tre idéer, som kan være deres overordnede budskab. Skriv alle tre ned og udvælg ét. Afsæt 20 minutter.

Lad eleverne interviewe hinanden i forhold til hvad deres forståelse er af det valgte budskab. Skriv alle idéer ned på en planche. Afsæt 15 minutter.

Eleverne har nu valgt et budskab og fundet tre argumenter for dette budskab. Jeg har her valgt at lægge et benspænd ind, der hedder:

Et af argumenterne/lagene skal belyse en negativ/vinkel på det valgte budskab - alt efter hvilken vinkel eleverne har lavet i forvejen. Jeg valgte at give mine elever den mulighed, at de kunne dreje en af de vinkler de allerede havde til en negativ vinkel, ellers kunne de lægge et ekstra lag ind.


Jeg havde først tænkt, at jeg ville have mine elever til at lave en skitse i papir, for at de kunne visualisere, hvordan deres lag blev lagt ovenpå hinanden. Men vi kom så langt i Inkscape, at de kunne benytte funktionen med forskellige lag i selve programmet. Så dette step sprang vi over og de gik i gang med fabrikationsfasen.

 

FABRIKATION

Afsæt tre lektioner til design. Herudover kommer yderligere tid til skæring og limning.

Forinden denne fase var det vigtigt at tale med eleverne om, hvordan laseren udskærer i træet, og at alle streger på billederne skal være sammenhængende, fordi det ellers vil “falde ud”.

De skal også vide, at de først skal “forene” deres billeder, når de er helt færdige med at flytte rundt og designe, da det kan være besværligt at bryde det ordentlig op igen.

Eleverne laver først en ramme og kopierer den tre gange. Derefter finder/laver eleverne billeder, der symboliserer deres lag og indsætter dem i deres rammer.

 

ARGUMENTATION/REFLEKSION

Afsæt 3 lektioner.

Som afslutning på projektet skulle eleverne lave en fremlæggelse, hvor de fremviste deres plancher med deres forskellige ideer. De fortalte om det budskab, de havde udvalgt, deres tre forskellige vinkler, og hvordan de havde symboliseret dem billedligt.

Deres trelags billeder blev til slut udstillet med et lille skilt under, hvor deres budskaber og vinkler stod skrevet. 

 

AFRUNDING

Forløbet gik hurtigere, end jeg havde forventet.
Det sværeste for mine elever var at spore sig helt ind på, hvad et budskab kunne være og finde tre forskellige vinkler på det, mens de i selve designprocessen var ret selvkørende. Det havde givet dem en rigtig god forståelse, at vi først havde gennemgået et kursus i Inkscape.