Et tværkommunalt partnerskab


FabLab@SCHOOLdk er et kommunepartnerskab mellem Silkeborg, Vejle, Kolding og Middelfart Kommune, som arbejder for udvikling af teknologiforståelse, praksisfaglige færdigheder og det 21. århundredes kompetencer hos børn og unge. Partnerskabet udbyder en toårig pioneruddannelse for lærere og pædagoger, hvor de både udvikler egne faglige kompetencer og undervisningsforløb for elever. Pioneruddannelsen bygger på partnerskabets erfaringer fra forskning og praksisudvikling fra 2014-2020 og udvikler teknologiforståelse, praksisfaglige færdigheder og 21. århundredes kompetencer gennem arbejdet med design og digital fabrikation.

FabLab@SCHOOLdk er organiseret forskelligt i hver kommune, men alle har mindst ét centralt FabLab, som faciliterer kompetenceudvikling og hjælper skoler med at etablere lokale laboratorier. Alle FabLabs arbejder ud fra fælles principper og udstyr for nemmere at kunne dele viden og erfaringer lokalt, nationalt og globalt.


Kompetenceudvikling af lærere og elever


FabLab@SCHOOLdk inspirerer undervisere og elever til at bruge nye digitale teknologier og giver dem kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på aktuelle problemer. FabLab er et værksted med fri adgang og højt til loftet, hvor deltagere fremstiller næsten alt med digitale teknologier. Eleverne arbejder både i enkelte fag og tværfagligt, hvor designprocesmodellen fungerer som didaktisk ramme og understøttende lærings- og refleksionsredskab for elever og lærere.

FabLabSCHOOLdk har siden 2014 tilbudt skoler støtte til udvikling af FabLabs, kurser, kompetenceforløb mv. Derfor er der i dag indrettet lokale FabLabs eller Makerspaces på halvdelen af de fire kommuners 98 skoler. 50 skoler har i alt 143 uddannede pionerer blandt deres pædagogiske personale. Siden 2014 har 1.400 lærere og pædagoger været involveret i FabLab-forløb eller -projekter, hvor mindst 14.000 elever har arbejdet med teknologiforståelse, designprocesser og digital fabrikation. Det forventes, at disse tal fordobles frem til 2024. Gennem dette arbejde er der udviklet og gennemført FabLab-undervisningsforløb til alle folkeskolens fag. 56 af disse er præsenteret som inspiration her. Endvidere har FabLab@SCHOOLdk udviklet en række ressourcer, som frit kan downloades og anvendes af alle.

FabLab@SCHOOLdk er skabt på baggrund af et forskningssamarbejde med Ole Sejer Iversen, Center for Computational Thinking and Design, Aarhus Universitet og Paulo Blikstein, FabLearn Network & TLTL Stanford/Boston University. FabLab@SCHOOLdk har i dag et samarbejde med FabLab-miljøer i hele verden.