PIONERUDDANNELSEN
Teknologiforståelse gennem design og fabrikation

OM UDDANNELSEN

Pioneruddannelsen ’Teknologiforståelse gennem design og fabrikation’ er en toårig udviklingsindsats, som støtter skoler i at etablere en praksis, hvor elever udvikler teknologiforståelse, praksisfaglige færdigheder og kompetencer til det 21. århundrede.

Indsatsen inkluderer:

  • Uddannelse af lærere og pædagoger til FabLab-pionerer/ressourcepersoner
  • Udvikling af skolens strategi og handleplaner for fagfeltet
  • Undervisningsforløb, hvor elever arbejder med design og digital fabrikation
  • Uddannelse af kolleger gennem udvikling, gennemførelse og evaluering

Pioneren udvikler på første år egne kompetencer inden for teknologi og lærer at anvende forskellige digitale teknologier, som for eksempel Micro:Bit, 3D-print, laserskærer, folieskærer mv.

Under uddannelsen tilrettelægger, gennemfører og evaluerer pioneren flere undervisningsforløb, hvor elever udvikler teknologiforståelse gennem design og fabrikation.

I uddannelsens andet år involverer pionereren fire kolleger, som sammen med pioneren planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningsforløb i mindst to klasser.

Indsatsen understøttes af fire samtaler, hvor pioner og leder mødes med FabLab-teamet for at afstemme forventninger, fastsætte mål, vurdere behovet for support samt udvikle skolens strategi for forankring af indsatsen. Derudover vil der være nogle introduktions- og evalueringsaktiviteter før, under og efter forløbet.

Se filmen

Overblik over indhold og struktur i FabLab@SCHOOLdks nye to-årige pioneruddannelse, som udbydes i Silkeborg, Middelfart, Kolding og Vejle kommune fra august 2020.