FabLab@SCHOOL er et samarbejde


FabLab@SCHOOLdk et samarbejde mellem Kolding, Silkeborg og Vejle kommune og forskningsgruppen, Center for Computational Thinking and Design (cctd.au.dk) og herigennem Transformative Learning Technologies Lab (TLTL) Stanford University.

Dette samarbejde bygger på et solidt fundament af international forskning og et netværk af aktører fra uddannelse og erhvervsaktører i hele verden, hvorfra vi henter viden, inspiration og støtte i udviklingen af det nationale projekt.

Partnerskabet mellem kommuner og forskning er selvorganiseret og enestående i verden på dette område. Men det er også et partnerskab i konstant udvikling, og vi søger derfor flere partnere til at samarbejde om nye behov og indsatser.

Det er et almennyttigt projekt - ikke kommercielt som andre lignende projekter. Indtægter og bidrag går til koordinering og indgåelse af strategiske partnerskaber, formidling og spredning af viden om undervisningsmetoder via de fælles aktiviteter i projektet og ud fra “open source”-principper.

 Inden for hver kommune er FabLab@SCHOOLdk organiseret vidt forskelligt, men alle har etableret mindst ét centralt fabLab i kommunen og hjælper skoler til at etablere egne lokale fablabs. Alle fablabs samarbejder ud fra fælles principper og udstyr for nemmere at kunne dele viden og evaluere både i Danmark og internationalt.

På den baggrund er antallet af fabLab-skoler vokset fra 14 til 28 i 2015, og i 2016 forventes yderligere 10 skoler at komme med inden for de nuværende partnerkommuner. Det svarer til, at mere end 200 lærere og dermed ca. 5000 elever fra FabLab@SCHOOLdk kommunepartnerskabet har modtaget fabLab-undervisning i 2016.

Samarbejdet i kommunepartnerskabet faciliteres af en national koordinator, der varetager den daglige projektledelse med organisering af møder og aktiviteter samt netværk, procesfacilitering og kommunikationsarbejde til udvikling af samarbejdet nationalt og internationalt.

De enkelte kommuner er repræsenteret i netværk på flere niveauer:

  • Repræsentation i styregruppen med fælles beslutninger om overordnet udvikling af projektet
  • Deltagelse i projektledergruppen med sparring om lokal organisering, strategisk forankring i pædagogisk personale, skoleledelse, forvaltningsniveau og politisk niveau etc.
  • Deltagelse i labledernetværk med videndeling om digitale teknologier, bestykning og drift af FabLab
  • Et fælles bagkatalog af vejledninger, programmer for undervisningsforløb, div. aftalegrundlag, strategier og rådgivning i etablering af fablabs mv.

Det tværkommunale samarbejde manifesteres derudover i en række events og fora, hvor deltagerne inspireres og deltager i den fortsatte udvikling af FabLab@SCHOOLdk.

  • Den årlige FabLearnDK konference, hvor vi gør status på ny viden med besøg fra aktuelle oplægsholdere fra ind- og udland. På konferencen faciliteres en række workshops for deltagerne, hvor de kan lære af hinanden via konkret hands-on arbejde om egne fabLab-læringsforløb på tværs af skolerne.
  • Den årlige FabLab@SCHOOLdk studietur gør videndelingen med og inspirationen fra internationale initiativer særligt intensive. Studieturen styrker fagligheden og netværket mellem skoleledere, -lærere, labledere og projektledere på tværs af kommunerne i projektet.
  • Efteruddannelsen i digital fabrikation og designtænkning som ruster det pædagogiske personale til at anvende de nye muligheder med teknologisk viden og facilitering af designprocesser.
  • Platformen www.fablabatschool.dk, der samler fabLab-skolernes testede og evaluerede undervisningsforløb og fungerer som fælles vidensbank efter “open source”-principperne.
  • Communities på sociale medier, der skaber rammerne om daglig uformel videndeling, og som styrker praksisfællesskabet mellem det pædagogiske personale.