Designprocesmodellen som didaktisk ramme

FabLab@SCHOOL anvendte designprocesmodellen som didaktisk ramme for undervisning og eksperimenter. Designopgaver tager udgangspunkt i konkrete, virkelighedsnære problemstillinger, som på baggrund af feltstudier søges løst med forskellige prototyper på vej mod et endeligt design.

Gennem eksperimenterende arbejde tilegner eleverne sig almene kompetencer i forhold til kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde, kompleks problemløsning og teknologisk mestring. Kompetencer, der er centrale i det 21. århundrede. Arbejdet med innovation og design er centralt for teknologiforståelsesfaget, håndværk & design og praksisfaglighed, men designprocesmodellen kan anvendes som guide for elevers arbejdsprocesser og problemløsning i alle fag og forløb.

Læreprocessen igangsættes af en designudfordring.

I feltstudier undersøger eleverne relevante forhold vedr. designudfordringen.

I idégeneringen fremsætter de mange og forskellige idéer til løsninger.

I fabrikationen udvælges teknologier og materialer, der kan bringe prototyper til live.

Eleverne argumenterer løbende for valg og fravalg gennem hele designprocessen.

Eleverne reflekterer ligeledes løbende over designets brug for betydning for andre og deres egne læreprocesser.

Download forskellige udgaver af designprocesmodellen her.

Designdesignprocesmodellen er udviklet af forskere fra CCTD, Aarhus Universitet i samarbejde med FabLab@SCHOOLdk. Du kan læse mere om brug af designprocesmodellen i bøgerne:

Lærer under designprocesser (Dafolo, 2020)

En designtilgang til teknologiforståelse (Dafolo, 2019)