Et partnerskab på tværs af kommuner

FabLab@SCHOOLdk er et partnerskabet for Kolding, Middelfart, Silkeborg og Vejle Kommune, der samarbejder om udvikling af innovativ undervisning med teknologier. FabLab@SCHOOLdk har med støtte fra A. P. Møllerfonden udviklet Pioneruddannelsen 'Teknologiforståelse gennem design og fabrikation'.

FabLab@SCHOOLdk tilbyder

  • Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i teknologiforståelse gennem design og digital fabrikation
  • Forskningsbaseret inspiration til udvikling af teknologiforståelse, praksisfaglighed og det 21. århundredes kompetencer
  • Adgang til FabLab-teknologier og teknologisk/didaktisk support for skoler
  • Deltagelse i lokale, tværkommunale og internationale FabLab-netværk
  • Formidling af erfaringer, undervisningsmaterialer og forløb i oplæg og workshops
  • Besøg i centrale og lokale FabLabs samt deltagelse på den årlige FabLearnDK konference

FabLab@SCHOOLdk samtænker

Designprocesser

”blank”

FabLab@SCHOOLdk anvender Designprocesmodellen som didaktisk ramme for undervisning og eksperimenter. Designopgaver tager udgangspunkt i konkrete, virkelighedsnære problemstillinger, som på baggrund af feltstudier søges løst med forskellige prototyper på vej mod et endeligt design.

Læs mere...

Digital fabrikation

Digitalfabrikation

FabLab@SCHOOLdk anvender forskellige teknologier til design og fremstilling af fysiske og digitale produkter. Den digitale fabrikation kombinerer fx microcontrollere, programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere med forskellige former for materialer, som eleverne i hands-on-aktiviteter lærer at designe og fremstille prototyper og produkter med.

Læs mere...

FabLab@SCHOOLdk giver adgang til:

Uddannelse og kurser med fokus på innovativ undervisning med teknologi

Et tværkommunalt netværk for skoler og praktikere

Inspiration til arbejdet med teknologiforståelse, praksisfaglighed og 21. århundredes kompetencer.

Samarbejde med praktikere og forskere fra lokale, nationale og internationale FabLabmiljøer