Et partnerskab på tværs af kommuner

FabLab@SCHOOLdk var et partnerskabet kommuner, der samarbejdede om udvikling af innovativ undervisning med digitale teknologier 2014-2024. FabLab@SCHOOLdk udviklede støtte fra A. P. Møllerfonden udviklet Pioneruddannelsen 'Teknologiforståelse gennem design og fabrikation'. Det var en 2-årig uddannelse, som 2020-2024 uddannede 180 lærere og pædagoger, 140 ledere, involverede 720 kolleger og udviklede undervisningsforløb og aktiviteter til 20.000 elever.

FabLab@SCHOOLdk tilbød:

  • Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i teknologiforståelse gennem design og digital fabrikation
  • Forskningsbaseret inspiration til udvikling af teknologiforståelse, praksisfaglighed og det 21. århundredes kompetencer
  • Adgang til FabLab-teknologier og teknologisk/didaktisk support for skoler
  • Deltagelse i lokale, tværkommunale og internationale FabLab-netværk
  • Formidling af erfaringer, undervisningsmaterialer og forløb i oplæg og workshops
  • Besøg i centrale og lokale FabLabs samt deltagelse på den årlige FabLearnDK konference

FabLab@SCHOOLdk samtænkte

Designprocesser

”blank”

FabLab@SCHOOLdk anvendte Designprocesmodellen som didaktisk ramme for undervisning og eksperimenter. Designopgaver tager udgangspunkt i konkrete, virkelighedsnære problemstillinger, som på baggrund af feltstudier søges løst med forskellige prototyper på vej mod et endeligt design.

Læs mere...

Digital fabrikation

Digitalfabrikation

FabLab@SCHOOLdk anvendte forskellige teknologier til design og fremstilling af fysiske og digitale produkter. Den digitale fabrikation kombinerer fx microcontrollere, programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere med forskellige former for materialer, som eleverne i hands-on-aktiviteter lærer at designe og fremstille prototyper og produkter med.

Læs mere...

FabLab@SCHOOLdk gav adgang til:

Uddannelse og kurser med fokus på innovativ undervisning med teknologi

Et tværkommunalt netværk for skoler og praktikere

Inspiration til arbejdet med teknologiforståelse, praksisfaglighed og 21. århundredes kompetencer.

Samarbejde med praktikere og forskere fra lokale, nationale og internationale FabLabmiljøer