Om

Et partnerskab på tværs af kommuner

FabLab@SCHOOLdk er et partnerskabet for Kolding, Middelfart, Silkeborg og Vejle Kommune, der samarbejder om udvikling af innovativ undervisning med teknologier. FabLab@SCHOOLdk har med støtte fra A. P. Møllerfonden udviklet Pioneruddannelsen - Teknologiforståelse gennem design og fabrikation.

FabLab@SCHOOLdk tilbyder

  • Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i teknologiforståelse gennem design og digital fabrikation
  • Forskningsbaseret inspiration til udvikling af teknologiforståelse, praksisfaglighed og det 21. århundredes kompetencer
  • Adgang til FabLab-teknologier og teknologisk/didaktisk support for skoler
  • Deltagelse i lokale, tværkommunale og internationale FabLab-netværk
  • Formidling af erfaringer, undervisningsmaterialer og forløb i oplæg og workshops
  • Besøg i centrale og lokale FabLabs samt deltagelse på den årlige FabLearnDK konference

FabLab@SCHOOLdk samtænker

Designcirklen

designtaenkning

FabLab@SCHOOLdk anvender Designprocesmodellen som didaktisk ramme for undervisning og eksperimenter. Designopgaver tager udgangspunkt i konkrete, virkelighedsnære problemstillinger, som på baggrund af feltstudier søges løst med forskellige prototyper på vej mod et endeligt design.

Læs mere...

Digital fabrikation

digitalfabrikation

FabLab@SCHOOLdk anvender forskellige teknologier til design og fremstilling af fysiske og digitale produkter. Den digitale fabrikation kombinerer fx microcontrollere, programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere med forskellige former for materialer, som eleverne i hands-on-aktiviteter lærer at designe og fremstille prototyper og produkter med.

Læs mere...

FabLab@SCHOOLdk er:

Et uddannelsestilbud til innovativ undervisning for elever i folkeskolen

Et netværk, hvor undervisere kan finde forskningsbaseret inspiration

Inspiration til at arbejde med digital fabrikation, designtænkning og 21st Century Skills.

FabLab@SCHOOLdk samarbejder med FabLabmiljøer i hele verden.

Scroll Up