FabLearn er et netværk, et forsknings fællesskab og en vision for læring i det 21. århundrede.


FabLearn formidler ideer, best practice og ressourcer til støtte for et internationalt netværk af undervisere, forskere og beslutningstagere, som er optaget af at integrere principperne bag konstruktionistisk læring og ’making’ i den formelle og uformelle undervisning i folkeskole og gymnasier.

FabLab@SCHOOL/FabLearn Labs blev udviklet i 2009 af professor Paulo Blikstein på Stanford University, som en del af the Transformative Learning Technologies Lab (TLTL). Hidtil havde FabLabs og den banebrydende teknologi til design og konstruktion kun været et tilbud for universitetsstuderende, men Bilkstein etablerede et FabLab for folkeskole- og gymnasieelever.

De intellektuelle rødder i FabLearn trækker tråde tilbage til Seymour Paperts arbejde og hans samarbejdspartner på MIT Media Lab. Papert var en pioner i feltet for undervisningsteknologier og udviklede Logo - et programmeringssprog designet for børn og brugt i bl.a. Lego Robotics/Mindstorm. Paperts konstruktionistiske perspektiv (en tro på at børn lærer mest effektivt, når de bygger artefakter og deler dem med jævnaldrende) er hjertet af FabLearn. Det originale FabLab var udtænkt i MITs Media Lab af Neil Gershenfeld (i samarbejde med Bakhtiar Mitkak) som et kreativt rum for universitetsstuderende og blev spredt med stor succes til interessegrupper og entreprenørielle miljøer over hele kloden – og i Danmark som FabLab@SCHOOLdk.

I marts 2013 tog Aarhus Universitet, CAVI og Spinderihallerne, Vejle Kommune, initiativ til at etablere FabLab@SCHOOLdk-samarbejdet i Danmark. Projektet falder godt i tråd med det fokus, de to parter havde dels på børn, læring og teknologi og på børn som designpartnere. Og Paulo Blikstein var interesseret i at oprette et dansk partnerprojekt på grund af den tværfaglige forskningstilgang med samarbejde mellem forskere inden for læring, design og teknologi.

Aarhus og Silkeborg Kommuner kom til som de første kommunepartnere i september 2013. Danmark er dermed det første sted i verden, hvor projektet blev et samarbejde mellem flere kommuner, og hvor konceptet fra start implementeredes på mere end 15 kommunale skoler samtidig.

Forsknings- og undervisningskonceptet er i FabLab@SCHOOLdk blevet tilpasset skandinaviske forhold med en større grad af brugerdrevet udvikling og som nævnt en interdisciplinær tilgang til undervisning: fokus på designtænkning, digital fabrikation og pædagogik/didaktik.

Fælles for alle, der arbejder med FabLab@SCHOOL-konceptet er grundidéen om:

  • At give skolelever mulighed for at forstå teknologier ved at undersøge, teste og designe teknologiske ting i et digitalt fabrikationsværksted. Formålet er at træne i teknologisk mestring, som anses for at være en afgørende kompetence i fremtiden.
  • At lære skoleeleverne at se sig selv som problemløsere ud fra en Design Thinking og Collaborative Ideation-tankegang, sådan så de ikke bare kan bruge teknologi, men også kan tænke den ind i problemløsning i deres hverdag.