30. januar 2023

FabLearnDK 2023

Skal du med til FabLearnDK 2023? FabLearnDK er en konference, hvor deltagerne inviteres til at være undersøgende gennem oplæg, dialoger og hands on aktiviteter. Sammen er vi derfor nysgerrige på, hvordan en grundfaglighed med teknologi kan fremme praksisfaglighed, teknologiforståelse og det 21. århundredes kompetencer.
25. november 2021

FabLab får 2,2 mio. kr. til klimaundervisning for skoleelever

Klima er et af de vigtigste punkter på den internationale dagsorden, og nu skal det også på skoleskemaet flere steder i landet. Udviklingsprojektet FabLab@SCHOOLdk, der skaber digitale værksteder for skoleelever, får 2,2 mio. kroner til at udvikle ny viden om effektiv og inspirerende klimaundervisning.

29. september 2021

Rød tråd i FabLab-indsatsen på Hældagerskolen

Hældagerskolen har fokus på at inddrage deres Fablab, hvor det giver mening i undervisningen og elevernes læring. De har en rød tråd for at sikre, at at de kan planlægge Fablab-teknologier ind i undervisningen og samtidigt inddrage elementer fra Teknologiforståelsesfaget.

27. september 2021

Teknologiforståelse på UngdomsCenter Vejle

Ungdomscenter Vejle (UCV) har som mål, at teknologiforståelse skal være et undervisningsområde og dannelsesområde for alle deres elever. De har derfor uddannet en Fablab Pioner, der står for at sætte retning og sørger for koordinering af indsatsen. I temalinjefaget “Fremtidsværkstedet” har pioneren et hold i vores Makerspace, hvor eleverne arbejder med design og fabrikation. Pioneren fungerer også som vejleder for kolleger, der arbejder med temaet i fagene.

23. september 2021

Netværksdag i FabLab@SCHOOLdk

Der holdes i dag netværksdag i alle fire kommuner i FabLab@SCHOOLdk partnerskabet. Netværksdagene er forum for den løbende kompetenceudvikling for både nye og erfarne pionerer i kommunerne. På netværksdagen planlægges workshops til FabLearnDK 2022 og eksperimenteres med forskellige teknologier og didaktikker.

2. september 2021

Pioneruddannelsen udvikler praksis i netværk

Som drivkraft i indsatsen 'Teknologiforståelse gennem design og fabrikation' startede FabLab@SCHOOLdk i august 2020 en tværkommunal pioneruddannelse, hvor 53 lærere/pædagoger og 42 ledere fra Kolding, Middelfart, Silkeborg og Vejle kommune gennem det sidste år har udviklet nye faglige kompetencer og visioner for undervisningen på 37 skoler.

4. februar 2020

Uddannelse i teknologi er på vej til lærere i Middelfart

Middelfart Kommune bliver fra 1. januar 2020 medlem af kommunepartnerskabet FabLab@SCHOOLdk. Medlemskabet giver skolerne ny adgang til uddannelse, netværk og support inden for teknologiforståelse gennem design og fabrikation. Målet er, at alle elever udvikler teknologiforståelse og digitale færdigheder.
6. januar 2020

Sikkerhed i FabLabs – en vejledning fra FabLab@SCHOOLdk

Med FabLabs på skoler har vi fået et nyt hybrid læringsrum, hvor vi anvender maskiner, teknologier og materialer, som ikke har været anvendt i folkeskolen før. Der er behov for øget fokus på sikkerhed ved køb og installation af maskiner samt efterfølgende brug af maskiner, teknologier og materialer. FabLab@SCHOOLdk har udarbejdet denne vejledning for at skabe opmærksomhed på maskiner, materialer og sikkerhed i FabLabs.
3. december 2019

Finsk interesse i FabLab@SCHOOLdk

Siden 2017 har FabLab@SCHOOLdk på forskellige vis samarbejdet og networket med finske kolleger, og i sidste uge modtog vi for anden gang dette efterår en finsk delegation fra Oulu. Det blev til tre spændende dage med besøg i FabLabs i Kolding og Silkeborg, workshop på Pædagogisk Center, besøg på børnekulturhuset Nicolai for Børn og Bramdrup Skoles nye Makerspace for Future Innovators samt deltagelse i netværksmiddag i Vejle og ToolCamp på Campus Bindslev i Silkeborg.
4. november 2019

22 mio. kr. til at øge folkeskoleelevers forståelse af teknologi

Samarbejdet FabLab@SCHOOLdk mellem Vejle, Kolding, Middelfart og Silkeborg kommuner har modtaget 22 mio. kr. som støtte til folkeskoleindsatsen ”Teknologiforståelse gennem design og fabrikation” fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Mindst 13.500 elever vil få glæde af indsatsen i perioden 2020-24. Donationen fra A. P. Møller Fonden skal bruges til at udvikle en uddannelse for lærere og pædagoger, som kan tilbydes fra august 2020 i Vejle, Kolding, Middelfart og Silkeborg kommuner. Der vil blive uddannet et stort antal lærere og pædagoger, som efterfølgende skal være med til at uddanne egne kolleger gennem professionelle læringsfællesskaber.
27. oktober 2019

FabLab@SCHOOLdk er på vej til Holland

FabLab@SCHOOLdks årlige studietur går i uge 44 til Arnhem, Holland. Her har vi sammen med HAN University lagt et ambitiøst og spændende program for vores 63 danske og 120 hollandske deltagere, som alle arbejder med FabLabs og Makerspaces i undervisningen. Du kan læse mere om: FabLab@SCHOOLdk Studietur 2019 her: https://fablabholland2019.blogspot.com/ og FabLearn Dialogues NL-DK her: https://makercosmos.org/fablearn-dialogues/
7. maj 2019

Fotos fra FabLearnDK 2019

FabLearnDK 2019 samlede torsdag d. 25. april 400 deltagere til en konferencedag om udvikling af fremtidens fagligheder. Vi havde gæster fra hele Danmark - fra nord til syd og fra øst til vest. Der var internationale gæster fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland og USA. Der var deltagere fra daginstitutioner, folke- og privatskoler, gymnasier, forvaltninger, virksomheder, universiteter, university colleges, fonde og organisationer. Alle med fokus på, hvordan vi kan gøre det muligt for kommende generationer at udvikle teknologiforståelse, praksisfaglighed og 21. århundredes kompetencer. Se flere fotos fra dagen her...
25. februar 2019

Robotjul fra Ans i forskningstidsskrift

To af FabLab@SCHOOLdks pionerer fra FabLab Silkeborg, Johannes Fibiger (VIA) og Line Lund Jørgensen (Ans skole) har skrevet og udgivet en artikel i forskningsstidsskriftet Læring & Medier (LOM). Artiklen tager udgangspunkt i et forløb i 3. klasse, hvor en interaktiv julekalender forbinder en fiktionsfortælling med et lokalt scenarie. Indlejret i disse rammer afprøves to teknologier: 3D-modellering og printning på den ene side og robotprogrammering på den anden.
8. december 2018

Det’ jul – det’ cool – i FabLab@SCHOOL

FabLabLog på Fælleshåbsskolen: Casper har rodet fusion360. Nikolaj har fået lavet endnu et lysskilt. Sigurt nye guitar skulle have noget at stå i. Caroline har fået lavet tryk til og på t-shirts til en fest på lørdag. Lukas har fået 3D printet lidt flere dele til en kunstig hånd. Og ellers er der blevet hygget og snakket en masse...
4. december 2018

Grønne koder – en FabLab challenge for mellemtrinnet

Elever fra to 5. klasser på Voel Skole og en 6. klasse på Resenbro Skole har sammen med FabLab Silkeborg arbejdet med en udfordring relateret til FN's verdensmål nr. 7 omkring bæredygtig energi. Eleverne fra Voel Skole har ved hjælp af designprocesmodellen arbejdet med dette tema i natur-teknologi som en del af skolens grønne profil (grønt flag skole), mens eleverne fra Resenbro Skole har dokumenteret og formidlet fra projektet ud fra danskfaglige mål. Projektet er faciliteret af en FabLab underviser fra FabLab Silkeborg, som er ‘gået forrest’, mens lærerne er sidemandsoplært til at arbejde procesorienteret og problemløsende med elever på mellemtrinnet.
31. oktober 2018

Besøg på FabLab@Strathclyde

I forbindelse med Fablab@SCHOOLdk’s besøg i Glasgow til Scottish Learning Festival var der planlagt forskellige studieture med besøg til skoler, naturvidenskabeligt museum, TeachMeet og andre interessante ting. Jeg var heldig at deltage på et besøg hos University of Strathclyde, som blandt andet har et meget velbesøgt FabLab som en del af de mange ordinære aktiviteter og tilbud, der er på et stort universitet. FabLab@StrathClyde er det første universitetsbaserede FabLab i England, og har besøg af omtrent 200 studerende om ugen fra forskellige faglige discipliner. Brugerne skal betale for materialeforbrug, men har ellers gratis adgang fra 09.30-17.00 hver dag.
31. oktober 2018

Besøg hos STEM Glasgow

Som en del af FabLab@SCHOOLdks studietur til Glasgow besøgte vi organisationen STEM Glasgow, som arbejder for at  unge mennesker, undervisere og partnere samarbejder om udvikling af STEM baseret viden, færdigheder og kompetencer, som kommende generationer kan anvende i liv, læring og arbejde og dermed supportere udviklingen af Glasgows økonomi.
25. september 2018

Workshops og eksperimenter på Glasgow Science Centre

Lyden af en masse begejstrede skoleeleverne er det første, som møder mig da jeg træder ind på Glasgow Science Museum. I løbet af mit besøg møder jeg vel 150-200 skoleuniformerede elever i alle aldre, og det passer meget godt med det antal en venlig medarbejder informerede mig om, at der dagligt besøger Glasgow Science Museum. Hvis man nogensinde er på disse kanter, så er et besøg på Glasgow Science Museum meget anbefalelsesværdigt.
25. september 2018

Besøg på Jordanhill School, Glasgow

FabLab@SCHOOLdk besøgte Jordanhill Shool i Glasgow, som er en skole med ca. 1000 elever fordelt fra primary 1 til secondary 6. Skolen har en lang historie og er grundlagt i 1920. Frem til 1988 var skolen en prøveskole for lærerstuderende fra universitetet. Skolen er placeret i vest Glasgow i et område med gode ressourcer. Besøget tilbød en spændende spejlingsramme for vores egen danske undervisningspraksis. Vi bemærkede i særlig grad skolens fokus på det visuelle, fordybelse og høje forventninger til alle.
17. september 2018

FabLab@SCHOOLdk indtager Glasgow

Lærere, pædagoger, speciallærere, konsulenter, ledere og lektorer fra FabLab@SCHOOLdk partnerskabet er denne uge i Glasgow for at samle ny inspiration og udvikle fælles praksis for arbejdet med designtænkning og digital fabrikation i undervisningen. Gruppens deltagere kommer fra folkeskoler, privatskoler, gymnasier, ungdomsskoler, efterskoler, Centre for Specialundervisning af unge og voksne, Specialskoler, Læreruddannelse og forvaltninger og vil gennem ugens aktiviteter undersøge mangfoldige muligheder for at understøtte læring for børn og unge gennem FabLab aktiviteter. På turen omsættes den pris FabLab@SCHOOLdk modtog af […]
26. juni 2018

Stanfordpris til FabLab@SCHOOLdk

Kolding, Vejle og Silkeborg Kommune har siden 2014 samarbejdet med Aarhus Universitet i FabLab@SCHOOLdk om udvikling af teknologi-undervisning i folkeskolen. Det banebrydende samarbejde blev i sidste uge anerkendt på højt internationalt plan, da FabLab@SCHOOLdk på FabLearnEU konferencen i Trondheim modtog 2018 FabLearn Global Excellence - Organizational Leadership Award. Prisen blev overrakt af professor Paulo Blikstein fra Stanford University, USA.
20. juni 2018

Inspiration fra FabLearnEU

FabLabLog på Fælleshåbsskolen: Casper har rodet fusion360. Nikolaj har fået lavet endnu et lysskilt. Sigurt nye guitar skulle have noget at stå i. Caroline har fået lavet tryk til og på t-shirts til en fest på lørdag. Lukas har fået 3D printet lidt flere dele til en kunstig hånd. Og ellers er der blevet hygget og snakket en masse...
8. juni 2018

FabLab, Fællesspisning og Fordybelse på Fælleshåbsskolen

FabLabLog på Fælleshåbsskolen: Casper har rodet fusion360. Nikolaj har fået lavet endnu et lysskilt. Sigurt nye guitar skulle have noget at stå i. Caroline har fået lavet tryk til og på t-shirts til en fest på lørdag. Lukas har fået 3D printet lidt flere dele til en kunstig hånd. Og ellers er der blevet hygget og snakket en masse...
5. juni 2018

Teknologiforståelse i indskolingen

FabLab-pioner og pædagog på Vestre Skole i Silkeborg, Bjørg Hansen, har lavet denne fine videofortælling om, hvordan hun arbejder med teknologiforståelse i indskolingen. Eleverne samarbejder og eksperimenterer med teknologiskrot, som de skiller ad og undersøger. Undervejs lærer de, hvad de enkelte dele hedder, hvad deres funktion har været og hvordan de fungerer. De løsner og identificerer højttalere, motorer, led pærer mv. De afprøver kontakter og lærer at skabe simple kredsløb – og forsøger at genbruge elementerne i nye sammenhænge.
16. april 2018

Besøg fra Holland

Interessen for vores arbejde i FabLab@SCHOOLdk er stadigt stigende. Der går næsten ikke en uge uden der er gæster i vores centrale FabLabs eller på de skoler, der har etableret egne Labs. Sidste uge var ingen undtagelse – men alligevel særdeles tæt pakket, da vi både arrangerede en stor workshop, havde travlt med at gøre klar til FabLearn – og fik besøg fra både Skotland og Holland. Det er spændende at høre, hvordan gæster udefra med nysgerrighed og begejstring lader sig […]
11. april 2018

Besøg fra Glasgow

FabLab@SCHOOLdk og FabLab Silkeborg havde i dag besøg af Paul Jennings fra Jordanhill School i Glasgow. Paul underviser i Håndværk og Design – og var i Danmark for at holde oplæg om design tænkning, undervisning og læring. Han besøgte Campus Silkeborg for at se, hvordan det er muligt at integrere maker-spaces i folkebibliotekets aktiviteter – og hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling i FabLab@SCHOOLdk og FabLab Silkeborg. Paul var imponeret over de fysiske rammer, men også over hvordan vi formår at […]
11. april 2018

FabLab@SCHOOLdk workshop på Gl. Avernæs 2018

Der blev eksperimenteret, analyseret, konstrueret og diskuteret da små 100 deltagere på årets Gl. Avernæs Konference prøvede FabLab@SCHOOLdks Ozobot-workshop ‘Kend din by’. På workshoppen introduceres deltagerne til linjeprogrammering og der diskuteres, hvordan man kan skabe begyndende teknologiforståelse hos elever og lærere. Konferencen var arrangeret af Danmarks It & Medievejlederforening og Pædagogisk Læringscenterforening, og FabLab@SCHOOLdks workshop indledte en række andre handson workshops i feltet digital kreativitet. Der var mange, der efterspurgte vores FabLabMaps. Dem kan man købe på vores FabLearnDK konference på […]
28. marts 2018

Endeligt program for FabLearnDK 2018 offentliggøres

Om en lille måned – 25. april 2018 – slår vi dørene op til FabLearnDK2018 på Innovationsfabrikken i Kolding, hvor vi glæder os til at tage imod de mange nationale og internationale gæster og workshopholdere, som skal være med til at sætte Computational Empowerment i Læringsfællesskaber på dagsordenen. Programmet er på plads, og deltagerne kan se frem til: Spændende keynotes med tre nordiske forskere indenfor feltet 10 nationale eller internationale talks om FabLab, ledelse, læring, STEAM mv. 15 forskellige hands […]
14. marts 2018

FabLab@SCHOOLdk er med på Dansk IT 14.-15. marts

Fremtiden er digital, og derfor er der brug for at sætte ind tidligt ift. fremtidens it-kompetencer. Hvordan sikrer vi at folkeskolen forbereder eleverne til at kunne begå sig i et digitaliseret samfund? Og hvordan understøtter skolen elevernes teknologiforståelse på bedst vis? Undervisningsministeriet har sat gang i en forsøgsordning, hvor teknologiforståelse udbydes som et valgfag i folkeskolen. Hvad er erfaringerne med forsøgsordningen og hvad kræver det, hvis teknologiforståelse skal blive en integreret del af folkeskolen?
20. november 2017

FabLab@SCHOOLdk Studietur 2017: Helsinki

I uge 46 drog FabLab@school.dk på studietur til Helsinki for at udvide vores netværkssamarbejde, få ny inspiration til vores Fablab-aktiviteter og lære af finnernes arbejde med det 21. århundredes kompetencer og skoleudvikling. På studieturen deltog 73 konsulenter, skoleledere, fablab-ledere og fablab-pionerer, der arbejder med fablab aktiviteter i undervisningen på folkeskoler, gymnasier, læreruddannelse, CSV, Ungdomsskole eller biblioteker fra Silkeborg, Vejle og Kolding Kommune. Vi havde mange forskellige besøg på programmet på de få dage, vi besøgte Helsinki og Espoo. Ved at […]
15. september 2017

FÆLLES FORANKRING I FABLAB@SCHOOL

FabLab@SCHOOL har været banebrydende i forhold til at sætte Digital Fabrikation og Designtænkning på skoleskemaet, kompetenceudvikle lærere og etablere et unikt kommunalt partnerskab mellem Kolding, Vejle og Silkeborg Kommune. Et initiativ, der allerede har bevist sit værd i både forskningsresultater og praksisforandringer – og derfor værd at bevare og videreudvikle. Det var essensen fra dagens møde med formandsskaberne for de tre kommuners politiske udvalg på børne- og ungeområdet. Dagen indledtes med en status på FabLab@SCHOOL initiativets omfang og resultater, som […]
4. august 2017

FABLAB@SCHOOLS WORKSHOP PÅ SORØMØDE 2017

FabLab@SCHOOLdk deltog i dette års Sorømøde, hvor Undervisningsministeren inviterer dansk uddannelseselite til at drøfte et centralt tema. I år var temaet ”Dannelse i en global verden”. Lærere fra Silkeborg, Vejle og Kolding Kommune holdt workshop for mødets 120 deltagere med et konkret bud på, hvordan man kan arbejde med denne dannelse. Workshoppen guidede deltagerne igennem en typisk indskolingsopgave, der involverer dansk, matematik, problemløsning, kodning og teknologi. Herefter diskuterede deltagerne, hvordan denne type opgaver kan bidrage til, at eleverne klædes på […]
23. december 2016

KOLDING BLIVER DEN FJERDE FABLAB@SCHOOLDK KOMMUNE: “VI VIL UDVIKLE DESIGN-DIDAKTIKKEN SAMMEN!

Kolding bliver en vigtig partner i udviklingen af design-didaktikken Julegaverne er kommet tidligt i år! Siden starten af efteråret har vi nemlig arbejdet tæt sammen med Kolding Kommune, og vi er stolte af nu endelig at offentliggøre, at de er en del af partnerskabet om at udvikle fremtidens folkeskole med design-didaktik og digital dannelse sammen med os. Siden 2014 har Aarhus, Vejle og Silkeborg kommuner sammen med Aarhus Universitet afprøvet, udforsket og udviklet viden og praksis omkring designtænkning, digital fabrikation […]
3. november 2016

FABLAB@STUDYTRIP 2016 – REPORTAGE: DET GIVER LYST TIL AT GÅ HJEM OG GIVE DEN EN SKALLE!

Uge 41 stod i inspirationens tegn, da 60 lærere, skoleledere, projektledere, labledere og biblioteksansatte fra Aarhus, Vejle, Silkeborg og Kolding tog med fablab-bussen til Hamborg og Berlin på studietur. Formålet var at få et inspirerende indblik i tysk makerkultur – både i og udenfor skolen – og at styrke netværket på tværs af landegrænser. Ikke mindst kom lærere og ledere på tværs af kommunerne tættere på hinanden og gav i dén grad fornyet energi til samarbejdet i FabLab@SCHOOLdk! FabLab@SCHOOL som […]