FabLearnDK 2022


Mange skoler har allerede gjort sig de første erfaringer med teknologiforståelse i pædagogisk og didaktisk praksis. Elever har eksperimenteret med micro:bits, 3D-modellering, algoritmer, programmering mv. De har arbejdet problemløsende i og på tværs af fag og prøvet kræfter med skolens nye faglighed. Lærere og pædagoger har gennemført undervisning, hvor elever udvikler teknologisk handleevne og computationel tankegang, så de både kan forstå og skabe digitale teknologier. På den måde forbereder eleverne sig til at agere myndigt og kompetent i en digitaliseret samtid.

Der tegner sig en begyndende praksis for teknologiforståelse i skolen. Men hvordan ser denne praksis konkret ud? Hvilke erfaringer har lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltninger gjort sig? Hvad har deltagende forskere og fagudviklere set?

FabLearnDK er en konference, hvor deltagerne er undersøgende og lærende i dialoger og hands on aktiviteter. Sammen er vi nysgerrige på, hvordan vi kan etablere en praksis for teknologiforståelse, som kommer alle børn og unge til gode. På FabLearnDK 2022 vil du møde lærere, pædagoger, ledere, kommunale konsulenter, forskere og andre, der interesserer sig for dette. De vil i workshops og oplæg formidle deres erfaringer og give konkrete eksempler på undervisningsforløb og tiltag, der fremmer denne udvikling.

Program og tilmelding findes her: https://fablearndk2022.blogspot.com/.

OM FabLearnDK


FabLearnDK er en konference som afholdes årligt af FabLab@SCHOOLdk kommunepartnerskabet. FabLearn fungerer som platform for videndeling internt i det tværkommunale læringsfællesskab og eksternt med andre samarbejdspartnere og forskningen inden for feltet teknologiforståelse gennem digital design og fabrikation.

FabLearnDK udspringer af det internationale udviklings- og forskningsinitiativ FabLearn , som i dag er forankret i Transformative Learning Technology på Columbia University, USA. Den første danske FabLearn-konference om digital fabrikation og design tænkning i uddannelser blev afholdt på Aarhus Universitet i 2014 som et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Vejle, Silkeborg og Aarhus kommune.

FabLearnDK har til formål at fremme og motivere til undervisning i teknologiforståelse, innovation, digital fabrikation og designtænkning i danske uddannelser, specielt rettet mod grundskolen og ungdomsuddannelser. FabLearnDK afholdes i samarbejde med CCTD, Aarhus Universitet, som har bidraget til etablering af feltet og fortsat inspirerer med nye perspektiver og indsigter.

FabLearnDK sigter hvert år mod at kunne gøre status over udviklingen inden for feltet med bidrag fra aktuelle inden- og udenlandske oplægs- og workshopholdere. FabLab@SCHOOLdk partnerskabet faciliterer en lang række workshops og talks, hvor praktikere formidler om konkrete udviklingstiltag og undervisningsforløb. Formatet inviterer interne og eksterne konferencedeltagere til at lære af hinandens erfaringer. Konferencen fungerer således som en faglig og social ramme for inspiration og kompetenceudvikling i et netværk af lærere, skoleledere, konsulenter, beslutningstagere, forskere og andre interessenter.