FabLearnDK 2024


Med teknologi i hænderne

Det handler om alle børn og unge. De tilbringer 10 år i folkeskolen. Her skal de trives, kunne se mening med undervisningen og lære noget, der er vigtigt for dem. De skal lære at begå sig i den verden, de vokser op i. En verden hvor de skal leve, lære og arbejde med digitale teknologier. Det forpligter! 

Vi har brug for spændende og motiverende undervisning, hvor alle børn og unge får mulighed for at løse konkrete praktiske og virkelighedsnære problemer. Vi har også brug for, at de lærer at forstå, forholde sig til og skabe med digitale teknologier. Det kan vi ikke være uenige om.

Men hvordan gør vi det? Det kan du være med til at give dit bud på til FabLearnDK 2024.

Her mødes lærere, pædagoger, ledere, konsulenter, forskere og andre til oplæg, hands-on workshops og faglige dialoger om praksisfaglig undervisning med teknologi.

FabLearnDK 2024 afholdes 18. april på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 

Glæd dig - program og tilmelding kommer snart her på sitet.

OM FabLearnDK


FabLearnDK er en konference som afholdes årligt af FabLab@SCHOOLdk kommunepartnerskabet. FabLearn fungerer som platform for videndeling internt i det tværkommunale læringsfællesskab og eksternt med andre samarbejdspartnere og forskningen inden for feltet teknologiforståelse gennem digital design og fabrikation.

FabLearnDK udspringer af det internationale udviklings- og forskningsinitiativ FabLearn , som i dag er forankret i Transformative Learning Technology på Columbia University, USA. Den første danske FabLearn-konference om digital fabrikation og design tænkning i uddannelser blev afholdt på Aarhus Universitet i 2014 som et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Vejle, Silkeborg og Aarhus kommune.

FabLearnDK har til formål at fremme og motivere til undervisning i teknologiforståelse, innovation, digital fabrikation og designtænkning i danske uddannelser, specielt rettet mod grundskolen og ungdomsuddannelser. FabLearnDK afholdes i samarbejde med CCTD, Aarhus Universitet, som har bidraget til etablering af feltet og fortsat inspirerer med nye perspektiver og indsigter.

FabLearnDK sigter hvert år mod at kunne gøre status over udviklingen inden for feltet med bidrag fra aktuelle inden- og udenlandske oplægs- og workshopholdere. FabLab@SCHOOLdk partnerskabet faciliterer en lang række workshops og talks, hvor praktikere formidler om konkrete udviklingstiltag og undervisningsforløb. Formatet inviterer interne og eksterne konferencedeltagere til at lære af hinandens erfaringer. Konferencen fungerer således som en faglig og social ramme for inspiration og kompetenceudvikling i et netværk af lærere, skoleledere, konsulenter, beslutningstagere, forskere og andre interessenter.