FabLearnDK

FabLearnDK 2021


Traditionelt samler FabLearn op mod 400 deltagere, som på tværs af kommuner, netværk, institutioner og nationaliteter udvikler og lærer nyt gennem fysisk deltagelse i hands on workshops, oplæg og dialoger. Det plejer at være en sprudlende dag, hvor pionerer og ledere deler konkrete erfaringer med kolleger internt og eksternt i netværket. Det kan vi desværre ikke gennemføre i 2021 pga. Covid-19 pandemien.

FabLearn er en central del af kommunernes FabLab-indsats, og derfor fastholdes dagen som en intern konferencedag, hvor pionerer og ledere deltager i formidlings- og netværksaktiviteter online fra egen skole.

Programmet byder på et indledende og et afsluttende oplæg, en hands on workshop og tid afsat til lokale dialoger om udvikling på egen skole. Deltagende skoler modtager FabLearn-dagen modtage en pakke med forskellige materialer, som relaterer sig til dagens arbejde samt links til konferencens online ressourcer og kanaler. Se programmet for FabLearnDK 2021 her.

Vi ser frem til at vi forhåbentlig i 2022 kan afvikle en traditionel FabLearnDK konference for både interne og eksterne deltagere.

OM FabLearnDK


FabLearnDK er en konference som afholdes årligt af FabLab@SCHOOLdk kommunepartnerskabet. FabLearn fungerer som platform for videndeling internt i det tværkommunale læringsfællesskab og eksternt med andre samarbejdspartnere og forskningen inden for feltet teknologiforståelse gennem digital design og fabrikation.

FabLearnDK udspringer af det internationale udviklings- og forskningsinitiativ FabLearn , som i dag er forankret i Transformative Learning Technology på Columbia University, USA. Den første danske FabLearn-konference om digital fabrikation og design tænkning i uddannelser blev afholdt på Aarhus Universitet i 2014 som et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Vejle, Silkeborg og Aarhus kommune.

FabLearnDK har til formål at fremme og motivere til undervisning i teknologiforståelse, innovation, digital fabrikation og designtænkning i danske uddannelser, specielt rettet mod grundskolen og ungdomsuddannelser. FabLearnDK afholdes i samarbejde med CCTD, Aarhus Universitet, som har bidraget til etablering af feltet og fortsat inspirerer med nye perspektiver og indsigter.

FabLearnDK sigter hvert år mod at kunne gøre status over udviklingen inden for feltet med bidrag fra aktuelle inden- og udenlandske oplægs- og workshopholdere. FabLab@SCHOOLdk partnerskabet faciliterer en lang række workshops og talks, hvor praktikere formidler om konkrete udviklingstiltag og undervisningsforløb. Formatet inviterer interne og eksterne konferencedeltagere til at lære af hinandens erfaringer. Konferencen fungerer således som en faglig og social ramme for inspiration og kompetenceudvikling i et netværk af lærere, skoleledere, konsulenter, beslutningstagere, forskere og andre interessenter.

Log ind

Mistet din adgangskode?