FabLearnDK 2023


Teknologiforståelse er grundfaglighed

Det handler om vores børn og unge. De lærer i skolen at læse og regne, men skal også tidligt i livet forstå og kunne bruge digitale teknologier.

Derfor har vi brug for en ny grundfaglighed hos lærere og pædagoger, som gør dem i stand til at anvende teknologi i skolen kritisk og konstruktivt.

Dertil en pædagogisk praksis, hvor teknologi indgår som både redskab og fagfelt.

Endelig en praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, der forbinder fag og teknologi med elevers interesser, erfaringer og spørgsmål til omverdenen.

Men hvordan ser sådan en praksis i skolen ud? Og hvordan udvikler vi den konkret? Det har FabLearnDK 2023 fokus på.

FabLearnDK 2023 afholdes 27. april på Innovationsfabrikken, Birkemosevej 2, 6000 Kolding 

Program og tilmelding findes her: https://fablearndk2023.blogspot.com/

OM FabLearnDK


FabLearnDK er en konference som afholdes årligt af FabLab@SCHOOLdk kommunepartnerskabet. FabLearn fungerer som platform for videndeling internt i det tværkommunale læringsfællesskab og eksternt med andre samarbejdspartnere og forskningen inden for feltet teknologiforståelse gennem digital design og fabrikation.

FabLearnDK udspringer af det internationale udviklings- og forskningsinitiativ FabLearn , som i dag er forankret i Transformative Learning Technology på Columbia University, USA. Den første danske FabLearn-konference om digital fabrikation og design tænkning i uddannelser blev afholdt på Aarhus Universitet i 2014 som et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Vejle, Silkeborg og Aarhus kommune.

FabLearnDK har til formål at fremme og motivere til undervisning i teknologiforståelse, innovation, digital fabrikation og designtænkning i danske uddannelser, specielt rettet mod grundskolen og ungdomsuddannelser. FabLearnDK afholdes i samarbejde med CCTD, Aarhus Universitet, som har bidraget til etablering af feltet og fortsat inspirerer med nye perspektiver og indsigter.

FabLearnDK sigter hvert år mod at kunne gøre status over udviklingen inden for feltet med bidrag fra aktuelle inden- og udenlandske oplægs- og workshopholdere. FabLab@SCHOOLdk partnerskabet faciliterer en lang række workshops og talks, hvor praktikere formidler om konkrete udviklingstiltag og undervisningsforløb. Formatet inviterer interne og eksterne konferencedeltagere til at lære af hinandens erfaringer. Konferencen fungerer således som en faglig og social ramme for inspiration og kompetenceudvikling i et netværk af lærere, skoleledere, konsulenter, beslutningstagere, forskere og andre interessenter.