FabLab@SCHOOLdk

Netværk for lærere og pædagoger om digital design og fabrikation i undervisningen

Faglige forløb

Deling af faglige loops og undervisningsforløb rettet mod folkeskolen

Pioneruddannelsen

Toårig praksisrettet uddannelse i 'Teknologiforståelse gennem design og fabrikation'

FabLearnDK

Årlig konference med oplæg og workshops til videndeling blandt forskere og praktikere

Sidste nyt

Reklameplakat for konfererencen FabLearnDK 2022

FabLearnDK 2022: Teknologiforståelse i en begyndende praksis

Mange skoler har allerede gjort sig de første erfaringer med teknologiforståelse i pædagogisk og didaktisk praksis. Elever har eksperimenteret med micro:bits, 3D-modellering, algoritmer, programmering mv. De har arbejdet problemløsende i og på tværs af fag og prøvet kræfter med skolens nye faglighed. Lærere og pædagoger har gennemført undervisning, hvor elever udvikler teknologisk handleevne og computationel tankegang, så de både kan forstå og skabe digitale teknologier. På den måde forbereder eleverne sig til at agere myndigt og kompetent i en digitaliseret samtid. Der tegner sig en begyndende praksis for teknologiforståelse i skolen. Men hvordan ser denne praksis konkret ud? Hvilke erfaringer har lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltninger gjort sig? Hvad har deltagende forskere og fagudviklere set?

FabLearnDK er en konference, som udspringer af et fagligt samarbejde mellem FabLab@SCHOOLdk og Aarhus Universitet. FabLab@SCHOOLdk er et partnerskab for Kolding, Middelfart, Silkeborg og Vejle Kommune, som samarbejder om udvikling af teknologiforståelse gennem design og fabrikation. Konferencens formål er at fremme og motivere til pædagogisk praksis, hvor børn og unge udvikler teknologiforståelse, praksisfaglige færdigheder og det 21. århundredes kompetencer gennem arbejdet med design og digital fabrikation - med særligt fokus på børne- og ungeområdet, uddannelsesområdet og folkeoplysningsområdet.

FabLearnDK 2022 afholdes torsdag d. 28. april i Silkeborg. Det er en konference, hvor deltagerne er undersøgende og lærende i dialoger og hands on aktiviteter. Sammen er vi nysgerrige på, hvordan vi kan etablere en praksis for teknologiforståelse, som kommer alle børn og unge til gode. På FabLearnDK 2022 vil du møde lærere, pædagoger, ledere, kommunale konsulenter, forskere og andre, som interesserer sig for dette. De vil i workshops og oplæg formidle deres erfaringer og give konkrete eksempler på undervisningsforløb og tiltag, der fremmer denne udvikling.

Program og tilmelding til FabLearnDK 2022 finder du her