icon_om_fablab

Om FabLab@Schooldk

FabLab@SCHOOLdk er et netværk, der arbejder forskningsbaseret med digital fabrikation, designtænkning og empowerment af fremtidens elever og lærere

icon-fablab_forloeb

FabLab forløb

FabLab@SCHOOLdk er en samarbejdsplatform for udvikling og deling undervisningsforløb.

icon-fablab_aktiviteter

Aktiviteter

Fablab@SCHOOLdk arrangerer studieture, konferencer, kurser og workshops for netværkets medlemmer

icon-fablab_findos

Find os

Find FabLab@SCHOOLdk på Facebook eller i det lokale FabLab i Kolding, Silkeborg og Vejle kommune.


Sidste nyt

Udklip

FabLearnDK 2019

For at kunne agere som borgere i et digitaliseret samfund, må vi have nye fagligheder i spil, så børn, unge, voksne og ældre får nødvendigt kendskab til computationel tænkning, udvikler teknologisk handleevne og bliver i stand til at anvende teknologier kritisk og kompetent i kreative og skabende processer. FabLearnDK 2019 konferencen sætter fokus på fremtidens fagligheder indenfor feltet teknologiforståelse, designtænkning og digital fabrikation. Gennem en lang række keynotes, oplæg og workshops får du et bud på, hvordan uddannelser kan arbejde med computationel tænkning, udvikling af teknologisk handleevne og gøre elever og studerende i stand til at anvende teknologier kritisk og kompetent i kreative og skabende designprocesser.

Skal du med? Så finder du oplysninger om program, tilmelding og praktik her. Billetsalg fra januar 2019. Workshopvalg fra 1. marts.


FabLab@SCHOOLdk samtænker

Designcirklen

designtaenkning

I FabLab@SCHOOL anvendes Designmodellen som didaktisk ramme for undervisning og eksperimenter. Designopgaverne tager udgangspunkt i konkrete, virkelighedsnære problemstillinger, som på baggrund af feltstudier søges løst med forskellige prototyper på vej mod et endeligt design.

Læs mere...

Digital fabrikation

Digital fabrikation er næste generations it, som bruges til at designe og fremstille fysiske ting. I FabLab kombineres eksempelvis programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere med forskellige former for materialer, som eleverne i ’hands-on’-aktiviteter lærer at designe og fremstille prototyper og produkter med.

Læs mere...

Et uddannelsestilbud til innovativ undervisning for elever i folkeskolen

Et netværk, hvor undervisere kan finde forskningsbaseret inspiration

Inspiration til at arbejde med digital fabrikation, designtænkning og 21st Century Skills.

FabLab@SCHOOLdk samarbejder med FabLabmiljøer i hele verden.

Scroll Up