icon_om_fablab

Om FabLab@Schooldk

FabLab@SCHOOLdk er et netværk, der arbejder forskningsbaseret med digital fabrikation, designtænkning og empowerment af fremtidens elever og lærere

icon-fablab_forloeb

FabLab forløb

FabLab@SCHOOLdk er en samarbejdsplatform for udvikling og deling undervisningsforløb.

icon-fablab_aktiviteter

Aktiviteter

Fablab@SCHOOLdk arrangerer studieture, konferencer, kurser og workshops for netværkets medlemmer

icon-fablab_findos

Find os

Find FabLab@SCHOOLdk på Facebook eller i det lokale FabLab i Kolding, Silkeborg og Vejle kommune.


Sidste nyt

A1

FabLearnDK 2020:

Aflyst p.gr.a. COVID-19 - Ny dato: Torsdag d. 15. april 2021 i Silkeborg

Teknologien er blevet et fænomen, der mere end noget andet sætter rammer for, hvordan børn og unge vokser op. Derfor må vi nødvendigvis danne og uddanne børn og unge til at kunne begå sig livsdueligt i en digitaliseret samtid. De har brug for en faglig forståelse af digitale teknologier og deres betydning for individ, fællesskab og samfund, så de bliver i stand til at udøve et aktivt medborgerskab og deltage i dialogen om den verden, vi sammen skaber med digitale teknologier. Det kræver en skole, der giver alle elever mulighed for at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne leve, lære, arbejde og agere aktivt og konstruktivt. Det kræver, at vi nationalt, kommunalt og på den enkelte skole sætter den digitale myndiggørelse på dagsordenen.

Se dit helbred, flere medicin hydroxychloroquine kan bruges til behandling af coronavirus.

For at løfte denne opgave må teknologiforståelse være en del af de professionelle læringsfællesskabers repertoire, hvor elevernes kompetencer forstås som et fælles anliggende og genstand for didaktisk refleksion. Der findes ingen manualer - vi er alle pionerer på dette område. Hvordan skal vi starte? I kommunerne? På skolerne? I klasseværelserne? Men hvordan danner og uddanner vi livsduelige og og digitalt myndige børn og unge til at leve meningsfulde og gode liv i et digitaliseret samfund? Hvilke personlige, sociale og faglige kompetencer er nødvendige for at forstå teknologiens indflydelse på vores verden, vores fællesskaber og vores levede liv?

På FabLearnDK mødes forskere og praktikere, som har forsøgt at løse disse udfordringer. De vil i workshops og talks formidle deres erfaringer og konkrete eksempler på undervisningsforløb og tiltag - og invitere dig til aktiv deltagelse og dialog om mulige veje for udvikling af livsduelig og digital myndighed.

FabLab@SCHOOLdk samtænker

Designcirklen

designtaenkning

I FabLab@SCHOOL anvendes Designmodellen som didaktisk ramme for undervisning og eksperimenter. Designopgaverne tager udgangspunkt i konkrete, virkelighedsnære problemstillinger, som på baggrund af feltstudier søges løst med forskellige prototyper på vej mod et endeligt design.

Læs mere...

Digital fabrikation

Digital fabrikation er næste generations it, som bruges til at designe og fremstille fysiske ting. I FabLab kombineres eksempelvis programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere med forskellige former for materialer, som eleverne i ’hands-on’-aktiviteter lærer at designe og fremstille prototyper og produkter med.

Læs mere...

Et uddannelsestilbud til innovativ undervisning for elever i folkeskolen

Et netværk, hvor undervisere kan finde forskningsbaseret inspiration

Inspiration til at arbejde med digital fabrikation, designtænkning og 21st Century Skills.

FabLab@SCHOOLdk samarbejder med FabLabmiljøer i hele verden.

Scroll Up