icon_om_fablab

Om FabLab@Schooldk

FabLab@SCHOOLdk er et netværk, der arbejder forskningsbaseret med digital fabrikation, designtænkning og empowerment af fremtidens elever og lærere

icon-fablab_forloeb

FabLab forløb

FabLab@SCHOOLdk er en samarbejdsplatform for udvikling og deling undervisningsforløb.

icon-fablab_aktiviteter

Aktiviteter

Fablab@SCHOOLdk arrangerer studieture, konferencer, kurser og workshops for netværkets medlemmer

icon-fablab_findos

Find os

Find FabLab@SCHOOLdk på Facebook eller i det lokale FabLab i Kolding, Silkeborg og Vejle kommune.


Sidste nyt


FabLab@SCHOOLdk samtænker

Designcirklen

designtaenkning

I FabLab@SCHOOL anvendes Designmodellen som didaktisk ramme for undervisning og eksperimenter. Designopgaverne tager udgangspunkt i konkrete, virkelighedsnære problemstillinger, som på baggrund af feltstudier søges løst med forskellige prototyper på vej mod et endeligt design.

Læs mere...

Digital fabrikation

Digital fabrikation er næste generations it, som bruges til at designe og fremstille fysiske ting. I FabLab kombineres eksempelvis programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere med forskellige former for materialer, som eleverne i ’hands-on’-aktiviteter lærer at designe og fremstille prototyper og produkter med.

Læs mere...

Et uddannelsestilbud til innovativ undervisning for elever i folkeskolen

Et netværk, hvor undervisere kan finde forskningsbaseret inspiration

Inspiration til at arbejde med digital fabrikation, designtænkning og 21st Century Skills.

FabLab@SCHOOLdk samarbejder med FabLabmiljøer i hele verden.

Scroll Up