Data som ressource

Raketvidenskab!
26. oktober 2023
Te-robotten
27. oktober 2023
Raketvidenskab!
26. oktober 2023
Te-robotten
27. oktober 2023

6. klasse


Fag

Matematik, Natur/teknologi og Teknologiforståelse

Faglige emner

Teknologier

Data som ressource, internettet og cookies

Af Thomas Nissen
Beskrivelse

Dette er et forløb, hvor eleverne gennem forskellige aktiviteter lærer, at data og informationer om potentielle kunder er en vigtig ressource, når fx firmaer skal træffe beslutninger. Herudover hvordan cookies bidrager til at samle data.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Cookies og tilsvarende teknologier, der lagres på mobiltelefoner/tablets og lignende, har åbnet en verden af muligheder for at indsamle store mængder af meget varierende typer data om forbrugerne. Bl.a. når virksomheder skal udvikle forskellige services eller lægge strategier og træffe beslutninger for fremtiden, bliver disse data en ekstremt værdifuld ressource. Link 1

Indsamling og opbevaring af forbrugernes data og rettighederne til anvendelse af dem er et aktuelt emne, som jeg synes, det er vigtigt, vores elever (og alle andre brugere af internettet) er bevidste om.

De fleste kender til forespørgslen om at acceptere cookies. Det er et simpelt spørgsmål, som dog hurtigt bliver kompliceret, når man forsøger at sætte sig ind i emnet. 

Dette forløb er tænkt som elevernes første møde med anvendelse af data til beslutninger. Det retter sig mod elever i sidste del af mellemtrinnet, men kan også være relevant på ældre klassetrin.

Forløbet varer 7-8 lektioner og kan indledes med oplæg om data og øvelser med visualisering af data på kreative måder.

Dernæst kommer øvelser omkring anvendelse af data og til sidst oplæg om teknologien i cookies og fx mobiltelefoners muligheder for at indsamle data om forbrugere.

Målet er, at eleverne bliver bevidste om, at de er brikker i et større spil, og at deres valg og færden på internettet sætter spor, der i større perspektiver kan udnyttes kommercielt.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Lektion 1-2
Præsentation om data (formelle / uformelle).

Første eksempler på anvendelse af formelle data.

Øvelse: Eleverne besvarer spørgsmålet: “Hvordan kommer du til skolen?” ved at sætte ikoner på et bykort. Efterfølgende en fælles tolkning på klassen.

Øvelse: Grupper finder et eksempel på data og indsamler ved at spørge klassekammeraterne. Resultaterne visualiserer eleverne på en kreativ, overskuelig måde.

 

Lektion 3-4

Opsamling på elevernes arbejde med kreative eksempler på data og idéer til anvendelse af dem.

Øvelse: Eleverne arbejder i grupper med at fastsætte prisen på en fiktiv vare, der skal sælges på DBA.dk (Link 2). Prisen sættes efter, hvilke andre fx trampoliner, der er til salg pt (pris, stand, geografisk placering). Dataene samles på DBA.dk og visualiseres på et Danmarkskort med prismærker i forskellige farver. Fx sælges en brugt havetrampolin, en basketballkurv eller smart tøj.

Fælles opsamling om gruppernes forskellige vurderinger.

 

Lektion 5

Introduktion til, hvordan internettet fungerer og hvordan cookies anvendes til at samle data i stor skala. Klassen ser filmklip fx fra Khanacademy og drøfter muligheder for at samle data.

Link 3

Link 4

Link 5

 

Lektion 6-7

Repetition af begreberne omkring indsamling af data fx med funktionerne i en mobiltelefon: Browserhistorik, GPS, videresende data mv.

Øvelse: Ud fra eksempler skal eleverne diskutere og vurdere hvilke data, der kunne være brugbare, hvis et firma ville åbne en isbutik et sted. Valgene begrundes, og eleverne overvejer, hvilke funktioner på mobiltelefonen, der kan anvendes til at samle de relevante data.

Afsluttende evaluering: Eleverne svarer på spørgsmål om data og prøver ligeledes at sætte ord på, hvad de har lært omkring emnet.

 

AFRUNDING

Evalueringen viste, at eleverne fik fint styr på, hvad data er. De kan rimelig godt gengive de eksempler på anvendelse, som vi har talt om i klassen. Det er sværere for elever på dette klassetrin at tænke videre over, hvilke muligheder indsamling af data ellers giver, hvis man kombinerer de forskellige funktioner i fx mobiltelefonen.

En stor del af eleverne var overraskede over, hvor meget data man giver til en app, hvis man accepterer alle cookies. Enkelte gav udtryk for, at de er bekymrede for at tillade cookies.

Alt i alt er jeg glad for, at jeg har fået sat tanker i gang hos eleverne omkring anvendelse af data og deres egne valg omkring deres færden på internettet. Øvelsen, hvor eleverne undersøgte priser på DBA.dk, havde den sidegevinst, at flere af eleverne efterfølgende oplevede at få reklamer om trampoliner, når de besøgte forskellige hjemmesider. Det fik vi efterfølgende en god snak om.

Jeg kombinerede forløbet med statistik-emnet i matematikundervisningen. Det var med blandede overvejelser, da jeg med dette forløb ønskede at holde fokus på anvendelse af data til beslutningsprocesser. I praksis kørte jeg de to forløb parallelt og kunne dermed fremhæve forskelle og ligheder undervejs.

Hvis eleverne havde været ældre, havde jeg suppleret med et oplæg om regler om personlige oplysninger og personfølsomme oplysninger.

Link 6. Det er også relevant, men lidt for kompliceret for 6. klasse.

Næste gang, jeg gennemfører forløbet, vil jeg have mere fokus på fordelene ved at anvende visse cookies. Eksempelvis tekniske cookies, der husker kodeord eller indkøbskurven efter man logger ud.