Kolding Kommune


I Kolding Kommune finder du FabLab@SCHOOLdk i det Pædagogiske InnovationsLaboratorie (PIL) på Pædagogisk Center. Her indgår FabLab aktiviteterne som en del af de mange tilbud, som tilbydes skoler, lærere, pædagoger og elever.

Link: Pædagogisk Innovationslaboratorie | skolevaesnet (aula.dk)

Et laboratorie er et sted, hvor man udfører eksperimenter og undersøger nye tiltag og idéer. Et laboratorie er især et sted hvor nul-fejls-kulturen ikke eksisterer, man kan ligefrem sige, et laboratorie er det perfekte sted at lære af ens "fejl". (PIL, Kolding). (PIL, Kolding)

PIL, Kolding

På Pædagogisk Center ligger det Pædagogiske Innovationslaboratorie nede i kælderen, og alene i skoleåret 2016/17 havde vi besøg af over 2000 nysgerrige, engagerede og glade elever, lærere og pædagoger helt fra 0. klasse til 10. klasse. PIL indeholder en meget bred vifte af teknologier, der i den grad kan sættes i spil i læringsmiljøet under besøgene. Lab-lederne Gitte,Bjarne og Thomas kombinerer pædagogik, didaktik, designtænkning, teknologi og deres erfaring ind i de læringsforløb, der ligger til grund for elevernes besøg i PIL. Ligesom de professionelle voksne bliver guidet og vejledt i implementeringen af teknologi og designtænkning ind i egen fag-praksis hjemme på skolen.

PIL er Kolding Kommunes innovationslaboratorium der bruges af folkeskolerne. Det er her, eksperimenterende læring om teknologi og design bliver forenet med fremtidens kompetencer. Det vi i daglig tale kalder for 21st century skills. PIL er alle elever, lærere og pædagogers innovationslaboratorie, hvor man kan træne nye og spændende læringsmiljøer og tage et hands-on kik ind i fremtiden.

Som lærer og pædagog på en folkeskole i Kolding skal man bruge PIL til at få indblik i den teknologiske udvikling samt i den didaktiske, pædagogiske og designinspirerede brug af teknologien ind i læringsmiljøet. Lab-lederne har ekspertisen samt erfaring med at stilladsere din/jeres arbejde med digitale medier og teknologi ind i alle fag og aktiviteter.

Ring til

Find os


Pædagogisk Center

  • Dyrehavevej 108
    6000 Kolding