FabLearn DK 2019: Fremtidens fagligheder

- Fra famlende eksperiment til forskningsfunderet praksis

FabLearnDK 2019 konferencen satte fokus på fremtidens fagligheder indenfor feltet teknologiforståelse, designtænkning og digital fabrikation. Gennem en lang række keynotes, oplæg og workshops fik deltagerne et bud på, hvordan uddannelser kan arbejde med computationel tænkning, udvikling af teknologisk handleevne og gøre elever og studerende i stand til at anvende teknologier kritisk og kompetent i kreative og skabende designprocesser. Læs mere om program, tilmelding og praktik vedr. FabLearnDK 2019 her.