FabLearn DK 2020: Digital myndiggørelse og livsduelighed

Hvordan danner og uddanner vi livsduelige, digitalt myndige børn og unge til at leve meningsfulde og gode liv i et digitaliseret samfund? Hvilke personlige, sociale og faglige kompetencer er nødvendige? På FabLearnDK 2020 mødes forskere og praktikere, som har forsøgt at løse disse udfordringer. De vil i workshops og talks formidle deres erfaringer og invitere dig til aktiv deltagelse og dialog om mulige veje for udvikling af livsduelig og digital myndighed. Læs mere om program, tilmelding og praktik vedr. FabLearnDK 2020 her.

FabLearnDK 2020 blev desværre ikke gennemført. Som så mange andre arrangementer i 2020 var vi nødt til at kaste håndklædet i ringen og aflyse konferencen p.gr.a. den globale Covid-19 pandemi.