Påskekalender

Makey Makey kobles til sølvpapir og til metaldel på en klemme. Samtidig kodes der TagTiles.
Kreativ historiefortælling og teknologifantasi
19. september 2023
T-shirt og 3D-Print på et Manga/Anime Fritidshold
19. september 2023
Makey Makey kobles til sølvpapir og til metaldel på en klemme. Samtidig kodes der TagTiles.
Kreativ historiefortælling og teknologifantasi
19. september 2023
T-shirt og 3D-Print på et Manga/Anime Fritidshold
19. september 2023

4.-5. klasse


4. klasse er med til det hele og 5. klasse er med i den anden del af forløbet. Begge klasser er specialklasser, hvor eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder.

Fag

4.-5. klasse 4. klasse er med til det hele og 5. klasse er med i den anden del af forløbet. Begge klasser er specialklasser, hvor eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder.

Faglige emner

Kristendom samt Håndværk og design

Teknologier

Laserskærer og computer

Af Julie Marie Elleby Meier
Beskrivelse

Eleverne skal høre om helligdagene i påskeferien og fremstille en kalender. Kalenderen skal ligne en mur, hvor der vises et billede til hver dag.

Eleverne skal gennemgå en designproces, hvor de bruger computeren som redskab undervejs, og hvor laserskæreren skal skære ”muren”.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Eleverne i 4. klasse skal lære påskeugens dage at kende. De skal lave en kalender med billeder til hver dag i påskeferien med fokus på de særlige dage. Eleverne må gerne bruge computeren som arbejdsredskab.

MÅL

Eleverne i 4. og 5. klasse skal ved hjælp af digital teknologi konstruere en ”mur”. De skal igennem en designproces med: skitse, mockup og konstruktion i computerprogram, hvorefter laserskæreren kan gravere og skære muren.

Eleverne skal eksternalisere egne idéer i processen, konstruere med digital teknologi, der udtrykker egne idéer og føre en simpel argumentation for enkelte designvalg.

Forløbet er delt op i to dele

Første del: Eleverne får kendskab til påsken med baggrund i Bibelen. De laver en billedserie om dagene i påskeferien.

Anden del: Eleverne laver en kalender, som skal ligne en mur, hvor billederne bliver vist.

Det er min forventning, at baggrunden kan bruges til andet bagefter, som for eksempel andre billedvisninger eller baggrund til ”Stop-Motion-film”.

Hele idéen er taget fra en påskekalender, jeg fik kendskab til som barn i 1980’erne. Påskekalenderen kom fra Materialecentralen, Frederiksberg Allé 10, København V.

Begge dele af forløbet tager udgangspunkt i Designprocesmodellen. Derfor hænges to op, så der løbende kan sættes matchende papir ved, der beskriver, hvad vi arbejder med.

 

DEL 1
Billeder til kalender

Kristendom

 

1. lektion

 

Udfordring

UDFORDRING

"Lav i fællesskab en billedserie over påskeugens særlige dage - og gerne alle dagene"

 

Undersøg

UNDERSØG

De forskellige påskedage undersøges i fællesskab på klassen. "Jesus" googles, og Israel og Jerusalem m.m. findes på Google Maps.

Bibelen findes frem. Eleverne opdager til deres store overraskelse, at der står præcis det samme i "Bibelen som bog", som der står på "Bibelen online" 🙂


Fælles læsning om palmesøndag: Markusevangeliet kapitel 11, vers 1 – 11 (Jesus rider ind i Jerusalem) https://www.bibelselskabet.dk/bibelen-online

 

Til sidst tager eleverne en Kahoot om kirkeåret https://create.kahoot.it/details/6375f489-9ecf-4ef3-935c-ac2ec677f2cb.

 

2. lektion

Samtale om dagene fra lørdag til skærtorsdag i påskeferien.

Læreren fortæller om skærtorsdag, primært ud fra Lukasevangeliet kapitel 22

 • vers 7 - 23 (Nadveren indstiftes)
 • vers 39 - 46 (Jesus i Getsemane) og
 • vers 47 - 53 (Tilfangetagelsen)

Der afsluttes med Kahooten: "Påske - fire dage" https://create.kahoot.it/details/6c7d222e-687b-488b-828e-a83d96c54106.

 

3. lektion

Samtale om alle dagene i påskeferien. Baggrundslæsning kan være:

Langfredag: Lukasevangeliet kapitel 23

 • vers 26 - 38 (Korsfæstelsen)
 • vers 39 - 43 (De to røvere på korset)
 • vers 44 - 49 (Jesu død) og
 • vers 50 - 56 (Gravlæggelsen)

Påskedag: Mattæusevangeliet kapitel 28

 • vers 1 - 7 (Jesu opstandelse) og
 • vers 8 - 10 (Mødet med den opstandne Jesus).

Tegnefilmen om langfredag og påskedag vises på klassen. Tegnefilm om Langfredag og Påskedag

Der afsluttes med Kahooten: "Påske - fire dage".

 

4. lektion

Som evt. ekstra materiale kan man kan se de to "Lego-stop-motion"-film:

Påskehistorien
Påskefortellingen fortalt med LEGO figurer (Norsk)
 

Få idéer

FÅ IDÈER

Eleverne vælger sig ind på hvilke dage, de vil stå for. Fælles på klassen taler vi om indholdet de forskellige dage.

 

5. lektion

Fælles på klassen taler vi om, hvordan man kan lave billederne samt lidt om ophavsret.

Der bliver set billeder på Book Creator samt baggrunde/personer/dyr på Pixton på Skoletube, https://www.skoletube.dk/ (NB: kræver abonnement).

Eleverne kan vælge mellem at bruge Skoletube: Pixton eller Book Creator eller selv tegne i hånden – eventuelt med støtte fra et billede på Internettet.

Eleverne er så småt ved at lære Skoletube at kende. At vælge et færdigt billede dér, eller lave et i Pixton er udfordrende i sig selv.

Eleverne får til opgave i par/små grupper at tegne størrelsen på omkredsen til de enkelte billeder. I fællesskab vælges derefter 8 cm x 8 cm.

 

6. lektion

Skab

SKAB

Eleverne skal lave deres billeder.
Eftersom eleverne har valgt 8 cm x 8 cm, skal de sørge for at deres billeder er nogenlunde kvadratiske, mens de laver dem.

De, der tegner i hånden, bliver stort set færdige med hver deres første billede. Mens de, der vil bruge computere, bruger timen på at komme ind på Pixton og Book Creator.

 

7. lektion

Eleverne arbejder videre med billedserien.

 

8. lektion

Eleverne er med, da billederne, som ikke ligger digitalt, bliver scannet ind.

Tilbage i klassen ser eleverne med, når nogle af billederne samles i et A3-Word-dokument.

Efter timen gør læreren dokumentet færdigt, udskriver det og skærer billedserien til, så der er to aflange stykker, som eleverne kan lime eller tape sammen.

 

9. lektion

DEL

Eleverne viser deres tegninger for klassen.

 

Tænk efter

TÆNK EFTER

Eleverne bliver spurgt om, hvad de vil gøre på samme måde eller anderledes en anden gang.

Elev1: ”Min computer er så langsom. Derfor vil jeg tegne i hånden”.

Elev2: ”Det er for svært på en PC”.

Elev3: ”Jeg vil gøre træet større, sætte græs på og skyer”.

Elev4: ”Tegne et billede, hvor Jesus kommer ud af graven, i hånden og finde et billede på computeren.”

 

DEL 2
Baggrund til kalender = Muren

Natur/teknologi

 

1o. - 11. lektion

 

Udfordring

UDFORDRING

”Lav en kalender-baggrund, der ligner en mur.”

 

Undersøg

UNDERSØG

I fællesskab på klassen googler vi ”Jerusalems bymur”.

 

Få idéer

FÅ IDÈER

I fællesskab på klassen snakker vi om, hvordan en mur kan se ud, og at den ”mur”, eleverne laver, skal kunne stå selv.

Eleverne får til opgave hver at tegne 3 skitser på papir og derefter vælge én. Den udvalgte mur skal tegnes så detaljeret, at den viser, hvad der skal være på muren som f.eks. sprækker til billedserien. Eleverne skal også skrive initialer på alle dele.

Eleverne viser deres tegninger for klassen.

Når eleverne er færdige med deres skitser, går de i gang med at arbejde i computerprogrammet RD Works for at blive fortrolige med det. De får lidt introduktion til at tegne kasser og streger samt til at bruge rød farve til gravering og sort til udskæring.

Link 8: https://www.eduard.dk/software-og-instruktioner/

 

12., 13 og 14. lektion

Eleverne skal lave en mockup i pap fra papkasser.

Først skal de klippe / skære det, som laserskæreren skal skære:
1. sprækkerne på 8,5 cm til billedserien
2. murens omrids
3. eventuelle huller til at sætte dele sammen

Derefter skal de tegne / skrive det, der skal graveres:

 • mursten
 • initialer på alle dele

Til sidst sættes snore i, så delene sidder sammen. Eleverne har brug for meget hjælp. Når eleverne får hjælpen, bliver der arbejdet godt.

 

15., 16 og 17. lektion

Skab

SKAB

Eleverne tegner deres mur i computerprogrammet: RD Works.

Det, eleverne laver sort i programmet, bliver skåret, og det, eleverne laver rødt, bliver graveret.

De hurtige laver også en dør, som kan bruges i forbindelse med en eventuel ”Stop-motion-film”.

 

18. og 19. lektion

Turen går til Pædagogisk Center, hvor vi ser laserskæreren skære mure.

 

20. og 21. lektion

Eleverne sætter snore i, så murene kan stå selv.

DEL

Eleverne viser murene frem for klassekammeraterne. Derefter sætter eleverne billedserien i.

Tænk efter

TÆNK EFTER

Ligesom med første del, bliver eleverne spurgt om, hvad de vil gøre på samme måde eller anderledes en anden gang. Flere vil gerne lave mursten og ”sten” oven på, så kanten bliver brudt. 

Elevernes øvrige svar går fra at ville gøre det præcist magen til en anden gang, til at ville gøre sig mere umage og gerne have mere tid til det. 

Vi sluttede af med at spise lidt påskeæg.

 

AFRUNDING

Generelt var eleverne glade for forløbet. Det, at der kom noget håndgribeligt ud i træ, var ret sjovt.

Nogle af eleverne havde på deres skitse lavet forskellige løsninger til at holde muren, men da mockup’en blev lavet, valgte alle eleverne at bruge snore.

Forløbet strakte sig over lang tid, men det var okay, da de to dele i forløbet var meget forskellige. Man kunne fint bruge forløbet i en temauge. Eleverne skulle gerne have påskekalenderne med hjem på påskeferie, og det lykkedes 😊

Eleverne fik arbejdet lidt med alle dele af processen. Mange gange kunne man ønske, at man kunne gå mere i dybden, men hele forløbet har givet gode erfaringer til fremtidige forløb.

På skitseniveau havde nogle elever idéer til anderledes måder at stabilisere muren på, men da de skulle lave MockUp’en valgte eleverne at gøre, som de andre.

Flere af eleverne giver udtryk for begejstring i forhold til at skulle arbejde med laserskærer igen.