Plastik i havet

Inspiration fra FabLearnEU
20. juni 2018
skerer klistert på plastik dims så de kan fungere som en slags mølle
Grønne koder
7. december 2018

Mellemtrin


Fag

Natur & teknologi, Håndværk & Design

Teknologier

Micro:Bit

Faglige emner

Kodning, kredsløb, miljø,

Af Gitte Anderson & Morten Hjuler Christensen
Beskrivelse

Tænker du over hvor du smider dit plastikaffald? Eller din familie? Eller dine klassekammerater? Den plastikpose som du måske kom til at smide i kloakken eller i strandkanten kan i sidste ende være med til at tage livet af en hval. I dette forløb skal du sammen med dine klassekammerater være med til at finde ud af, hvordan I med hjælp af den lille minicomputer micro:bit kan få folk til at blive bedre til at mindske mængden af plastik så det ikke ender i havet.

Forløbsbeskrivelse


Kære underviser

Du kigger på en detaljeret undervisningsplan for designforløbet Plastaffald i havet lavet til 4. årg. Inspireret af en hval der strandede i Norge og havde 30 plastposer, heriblandt én dansk, i maven, har vi lavet en designproces med 4.C omkring plastaffald i nærmiljøet. Forløbet tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed, og i særdeleshed mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Gennem viden om verdensmålene og undersøgelser af eget forbrug af plast, skal eleverne gennem en designproces komme med bud på hvad vi kan gøre for at der ikke smides plastaffald i naturen som til sidst ender i havet/i dyrene. Du skal bruge en designmodel, en masse pap og lign. samt en rammehistorie og et undersøgelsesskema (begge dele er indsat, men skal vendes lodret inden print).

God arbejdslyst.

Rammefortælling

På en strand langt væk fra Danmark ligger en livløs Albatros. Den er død af at have spist stykker med plastik, som den troede var føde. Et andet sted oppe i Norge ligger en strandet hval og har så store smerter, at havbiologerne er nødt til at aflive den. Da man undersøger dens mave finder man ud af, at den har godt 30 plastikposer i maven, samt en del små plastikstykker. En af poserne er en 4 L frysepose, der tilsyneladende stammer fra Danmark. Det kan man se, fordi der står to danske ord ‘dato‘ og ‘indhold‘ på posen.

80% af al den plastik, der havner i havet bliver smidt fra land eller kommer fra kloakker. Resten kommer fra containertransport, Offshore industrien, fiskeriudstyr og dumping.

Tænker du over hvor du smider dit plastikaffald? Eller din familie? Eller dine klassekammerater? Den plastikpose som du måske kom til at smide i kloakken eller i strandkanten kan i sidste ende være med til at tage livet af en hval.

I dette forløb skal du sammen med dine klassekammerater være med til at finde ud af, hvordan I med hjælp af den lille minicomputer micro:bit kan få folk til at blive bedre til at mindske mængden af plastik så det ikke ender i havet.