3D begynder

sommerfugle lavet i filt
E-tekstiler og designprocesser
5. marts 2018
skærmdump fra scratcprogram der viser kat der kan programmeres
Scratch fortsat
5. marts 2018

Udskoling


Fag

matematik, natur & teknologi

Teknologier

Computer, 3D-printer

Faglige emner

Mangler

Af Jesper Hildebrandt Andersen

FabLab rådgiver, Vejle

61782906


Anders Thorup

Kirkebakkeskolen, Vejle

61261461
Beskrivelse

Eleverne får kendskab til 3D teknologier ved at anvende programmerne 123D Design, TinkerCad og Meshmixer. Ved hjælp af disse softwareprogrammer skal eleverne henholdsvis tegne en Pacman figur, tegne en Smartphone holder og udforme en 'dræberkanin'. I faget matematik styrkes elevernes færdigheder indenfor beregning af målestoksforhold og arbejde med geometriske figurer og former. I faget natur og teknologi er fokusområderne modellering og teknisk tegning.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

I faget matematik styrkes elevernes færdigheder indenfor beregning af målestoksforhold og arbejde med geometriske figurer og former. I faget natur og teknologi er fokusområderne modellering og teknisk tegning. Eleverne får kendskab til 3D teknologier ved at anvende programmerne 123D Design, TinkerCad og Meshmixer. Ved hjælp af disse softwareprogrammer skal eleverne henholdsvis tegne en Pacman figur, tegne en Smartphone holder og udforme en 'dræberkanin'.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleverne skal ikke blot være passive forbrugere af digitale teknologier, men også kunne tage personligt stilling og kunne benytte disse som et brugbart værktøj. Gennem dette forløb opnås færdigheder og viden om 3D teknologiens muligheder og begrænsninger gennem afprøvning og praktisk øvelse. Forløbet lægger ikke op til en procesorienteret designudfordring, men er velegnet som en introduktion til forskellige 3D softwareprogrammer samt 3D printning. Denne introduktion er samtidig en forudsætning for, at eleverne kan fortsætte med forløbet '3D Smartphone cover'.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Forløbet kræver, at eleverne arbejder selvstændigt, og at de fordyber sig i udforskning og afprøvning af 3D programmerne. Under denne proces lægges der samtidig vægt på, at de deler deres viden med hinanden. Lærerens funktion er i høj grad at opfordre eleverne til at sparre og hjælpe hinanden.

TRIN FOR TRIN

1. Intro til 3D teknologier (15 min.) Introduktion til de tre forskellige 3D programmer, med fokus på elevernes forforståelse og kendskab til 3D begrebet

2. Tinkercad (60 min.) Eleverne søger på Tinkercad Workshop 1 (findes på Youtube). Rammeopgaven er at tegne en Pacman figur i 3D format.

3. Tinkercad, opsamling (15 min.) Gennemgå elevernes opgaveløsninger i Tinkercad, ved at sikre at de eksempelvis ved, hvordan man laver hul i et objekt. Hvordan har de lavet mund og øjne på figuren?

4. 123D Design (60 min.) Eleverne søger på 123D Workshop 1 (findes på Youtube). Rammeopgaven er at lave en holder / stander til en Smartphone.

5. 123D Design, opsamling (15 min.) Gennemgå elevernes opgaveløsninger og herigennem sikre, at eleverne ved hvordan man laver en målfast boks, afrunder hjørner og laver hul i et objekt.

6. Meshmixer (60 min.) Eleverne søger på Meshmixer Workshop 1 (findes på youtube). Rammeopgaven er at formgive en 'dræberkanin'.

7. Meshmixer, opsamling (15 min.) Eleverne præsenterer deres 'dræberkanin' for hinanden, og giver konstruktiv feedback. Eleverne reflekterer over muligheder og begrænsninger i programmet.

8. Evaluering af forløb (20 min.) Opfølgning og refleksion omkring processen: Hvad har de lært om Tinkercad, 123D Design og Meshmixer. Har det affødt nye ideer, og hvilke muligheder og begrænsninger oplevede de i programmerne?

Noter til underviser Der kan opstå problemer, hvis samtlige elever opretter en profil på "Autodesk" samtidig. Derfor vil det være en god ide at have installeret programmerne inden. http://www.123dapp.com/design og http://www.123dapp.com/meshmixer#download