E-tekstiler og designprocesser

papkasser med udskåret tekt. Der står on og teksten kan lyse.
Tiltskilt
5. marts 2018
dreng ser ind i computerskærm
3D begynder
5. marts 2018

Mellemtrin/Udskoling


Fag

håndværk og design, natur/teknologi, praktiske/musiske fag

Faglige emner

elevernes alsidige udvikling, innovation og entreprenørskab, it og medier, understøttende undervisning

Teknologier

Arduino, Lilypads

Af Niels Schmidt

Lab Leder, Aarhus


Malene Stavnsbo

Lisbjergskolen og Center For Læring Aarhus

Beskrivelse

I dette forløb arbejder eleverne med at kombinere Lilypads og tekstiler til et produktudtryk under instruktion. Eleverne får mulighed for at fordybe sig i designprocessen og afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion. Forløbet styrker evnen til at eksperimentere og lægger op til, at eleverne med digitale værktøjer kan udvikle ideer fra hverdagslivet. Lilypads giver eleverne mulighed for at arbejde med programmering på forskellige niveauer.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

I dette forløb arbejder eleverne med at kombinere Lilypads og tekstiler til et produktudtryk under instruktion. Eleverne får mulighed for at fordybe sig i designprocessen og afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion. Forløbet styrker evnen til at eksperimentere og lægger op til, at eleverne med digitale værktøjer kan udvikle ideer fra hverdagslivet. Lilypads giver eleverne mulighed for at arbejde med programmering på forskellige niveauer.

Noter til underviser Med Lilypads er det er muligt at differentiere undervisningen, da programmeringsdelen kan gøres mere eller mindre avanceret.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling og kan bruge digitale værktøjer til at udvikle ideer fra hverdagslivet. Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion. Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Tekst mangler.

TRIN FOR TRIN

1. Introduktion til Lilypad (90 min.) Eleverne skal designe deres eget bogmærke og beslutte hvor mange dioder, der skal være på bogmærket. Begynde at designe pynt til bogmærket.

2. Arbejde med bogmærket (90 min.) Eleverne påsætter dioder, der sys fast med strømførende tråd. De færdiggør bogmærkerne.

Noter til underviser Det er vigtigt være opmærksom på forskellige fejlkilder i arbejdet med Lilypads, for eksempel at trådene ikke må krydse hinanden, da kredsløbet så ikke vil fungere og at Lilypad'en er korrekt forbundet med dioderne i forhold til plus og minus.