At styre littleBits med Micro:bits

Chokoladeæske i brun og guld designet af elever. Exchoko er skrevet på forsiden
Design en æske til chokolade
3. august 2021
Taske med blå lomme med sort kat, der har dioder som øjne. Et grønt og et rødt kryds er syet og markerer, hvor der kan tændes og slukkes for dioderne
Taske med lysdiode
6. august 2021
Chokoladeæske i brun og guld designet af elever. Exchoko er skrevet på forsiden
Design en æske til chokolade
3. august 2021
Taske med blå lomme med sort kat, der har dioder som øjne. Et grønt og et rødt kryds er syet og markerer, hvor der kan tændes og slukkes for dioderne
Taske med lysdiode
6. august 2021

4. klasse


Fag

Teknologiforståelse, Natur/teknologi

Faglige emner

Kredsløb, kodning, teknologi og fantasi

Teknologier

Micro:bit og littleBits

Af Lis Vibeke Duus
Beskrivelse

Eleverne skal lære at micro:bitten kan bruges til at styre littleBits. De bliver guidet igennem nogle simple opstillinger, for så selv at prøve nogle andre muligheder.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Målet med dette forløb er at lære, hvordan en Microbit kan bruges til at styre littleBits. Der arbejdes også med forståelsen af kredsløb. Inspirationen hentes fra hverdagen, hvor der er mange ting som styres på afstand. Der bør afsættes ca. 10 lektioner (á 45 min) til forløbet.

DESIGNOPGAVE

Du skal lave styring af ting på dit værelse, så du kan sidde et andet sted i huset og styre det eller planlægge, hvornår det skal være i gang.

FELTSTUDIER

Eleverne laver små øvelser, der giver dem indsigt i, hvordan der bygges med littleBits, og hvordan micro:bit programmeres for at styre littleBits. Her skal bl.a. lægges vægt på begreberne analog og digital.

Hvilke genstande fra din hverdag bliver styret andre steder fra? Lad eleverne fortælle om alle de steder de kender, hvor der er noget, som bliver styret et andet sted fra.

Det kan være på Post-it eller fælles på tavlen. Eleverne vælger deres egen udfordring.

IDÉGENERERING

Eleverne skal tegne 4 idéer på 4 minutter, på et langt stykke papir på gulvet, så alle tegninger kommer til offentligt skue. Det har den fordel, at alles tegninger blive set, og alle tanker/idéer kommer frem. Herefter vælger hver elev, hvilken idé de vil arbejde videre med.

FABRIKATION

Eleverne vælger hvilket projekt de vil arbejde med.   Eleverne laver deres egne små kredsløb, som de skal prøve at styre med micro:bit. Der kan være materialer til stede, så eleverne kan bygge lamper eller lign.

ARGUMENTATION

Eleverne skriver logbog undervejs, så de har overblik over deres undersøgelser og så de kan forbedre deres projekter. Der kan arbejdes med diagramtegning af kredsløb.  De optager deres Pitch-tale på telefonen (Max 2 min) og sender den til mig, så vi kan se dem på klassen.

REFLEKSION

Eleverne opfordres til at komme med 3 gode ting og 1 ting, der kan forbedres til hinandens Pitch-taler.

 

AFRUNDING

Andre idéer:

  •  Smart house - Eleverne bygger små huse med styring af forskellige funktioner
  •  Safety house - Forhøjet vandstand! Hvordan skal vi så bo?

 

NB: Forløbet er ikke afprøvet endnu. Der kommer en opdatering, når jeg har afprøvet forløbet i kommende 4. Klasse.