Design en æske til chokolade

Elev arbejder ved computer; har skitser til design af eget spil liggende på bordet
Design et spil
3. august 2021
At styre littleBits med Micro:bits
6. august 2021
Elev arbejder ved computer; har skitser til design af eget spil liggende på bordet
Design et spil
3. august 2021
At styre littleBits med Micro:bits
6. august 2021

6. klasse


Fag

Håndværk & design, matematik

Faglige emner

Designprocesser, fabrikation, rumfang

Teknologier

Vinylskærer

Af Finn Nørgaard
Beskrivelse

Eleverne skal ud fra designprocesmodellen lave et nyt design til en chokoladeæske. De skal undervejs lave flere prototyper.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Til underviseren: I dette forløb skal eleverne designe en ny chokoladeæske til et nyt eksklusivt chokoladebrand. Forløbet er afprøvet med en 6. klasse, men kan bruges både på mellemtrinnet og i udskolingen. Der er brugt ca. 10 lektioner på designopgaven, men forløbet kan udbygges med f.eks. design af de eksklusive chokolader i 3D og fremstilling af chokoladen i madkundskab.

Forløbet arbejder sig igennem designprocesmodellen og selve elevarbejdet foregik i mindre grupper, som undervejs skulle pitche deres idé for de andre grupper, som derefter skulle give feedback.

Eleverne skal undervejs dokumentere deres proces gennem billeder og tegninger. Dette skal også bruges til deres endelig præsentation.

Forløbet kan med fordel laves tværfagligt med matematik, hvor man arbejder med rumfang og udfoldning.

Målsætning

Eleverne får kendskab og erfaring med at arbejde ud fra designprocesmodellen. De kan designe filer til vinylskærer (Scan’n Cut) i Canvas Workspace, som de efterfølgende kan overføre, skære og påføre deres design. 

DESIGNOPGAVE

Selve designopgaven præsenteres i en fælles snak på klassen, hvor der laves en begrebsafklaring over nye begreber og de rammer, som er opsat for forløbet:

Et nystartet firma kaldet ExChoko vil lave eksklusiv chokolade til det danske marked. Til deres lancering skal de bruge en ny chokoladeæske. Da ExChoko vil producere en eksklusiv chokolade, som primært henvender sig til den kræsne chokoladespiser, skal emballagen skille sig ud fra de emballager, der allerede eksisterer, så den må fx gerne have en anderledes form og/eller farve.

Se selve opgavebeskrivelse her. Denne er også brugt som arbejdsark for grupperne. 

FELTSTUDIER

Undervejs i forløbet vender eleverne flere gange tilbage til deres feltstudier, hvor de ofte skal undersøge nye områder.

I opstarten af feltstudierne undersøger eleverne blandt andet forskellige æsketyper, lukkemekanismer og farvernes betydning i forhold til hinanden. Der var ingen begrænsninger i feltstudiet. Derfor brugte mange grupper internettet til deres undersøgelse. 

IDÉGENERERING

Under idégenerering tog vi udgangspunkt i ´Mødet på midten’ , hvor hver elev først selvstændigt skal fremsætte en eller flere idéer, som de så skal pitche for deres egen gruppe. Gruppen udvælger herefter i fællesskab den idé, de vil arbejde videre med.

Idégenereringen afsluttes med en hurtig pitchrunde, hvor grupperne skal præsentere deres idé. Til denne præsentation skal grupperne lave en mock-up, som deres pitch skal tage udgangspunkt i.

Der gives feedback efter pitchen og grupperne laver nu en mere detaljeret skitse som er målfast og kan bruges som arbejdstegning til deres fabrikation.

FABRIKATION

Grupperne har til deres fabrikation adgang til pap, karton i mange forskellige farver, silkepapir, limpistol, hobbyknive vinylskærer, mm. De arbejder ud fra deres arbejdstegninger, hvor de har lavet udregninger i forhold til rumfang og overfladeareal.

Undervejs i fabrikationen laves små pitches, hvor grupperne skal vise deres proces med fabrikationen og argumentere for deres valg. At de flere gange skulle lave mindre pitches gjorde, at grupperne ofte var meget fokuserede og gode til at stille spørgsmål til deres eget arbejde.

I løbet af fabrikationen vender flere af grupperne tilbage og laver ekstra feltstudier og nye idégenereringer, da de undervejs møder udfordringer i forhold til deres design.

ARGUMENTATION

Gennem hele forløbet har eleverne skulle argumentere for deres valg af materialer, farver, design mm. Hver gang de skulle pitche deres idé for klassen eller andre elever, har de forholdt sig til deres proces og design. Til deres argumentation har grupperne lavet forskellige plancher, som de kunne støtte sig til.

REFLEKSION

Udgangspunktet for refleksionen var, at hvis grupperne skulle lave dette projekt eller et andet projekt ud fra designprocesmodellen, hvad ville de så eventuelt gøre anderledes. Flere grupper gav udtryk for, at de næste gang vil have mere fokus på feltstudiet fra starten.

 

AFRUNDING

Forløbet kan udvides med flere detaljer og/eller produktion af chokolade, der passer til elevernes æsker. Her kunne eleverne eventuelt designe chokoladen i tinkercad, og efterfølgende lave chokoladeforme med en vakuum former.

Forløbet er afprøvet med en 6. klasse, men kan nemt bruges på andre klassetrin. Der kan også inddrages flere fag i forløbet. Dette kunne fx være geografi (export til andre lande), engelsk/tysk (indlægsseddel med beskrivelser af chokoladeproduktionen).