Biodiversitet i nærområdet

Hele “muren” med alle kasserne stablet ovenpå hinanden udstilles
Street Art i billedkunst
31. oktober 2023
Boligopgaven
2. november 2023

Mellemtrin


Fag

Matematik, Natur/teknologi

Faglige emner

Biodiversitet, fuglens leveforhold, mål og enheder.

Teknologier

3D print, TinkerCad

Af Ida Husballe Josefsen
Beskrivelse

Forløbet sætter fokus på biodiversiteten i nærområdet, når der gennem designprocesmodellen arbejdes med fuglens levevis og levevilkår. Designudfordringen lyder således: Hvordan kan vi sikre fuglene i vores nærområde får de optimale leveforhold?

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

I forløbet arbejdes der med designudfordringen: Hvordan forbedrer vi levevilkårene for udvalgte fuglearter, der optræder i nærområdet. Forløbet skal aktivere eleverne i idéfasen og med at fabrikere artefakter.

Der tages udgangspunkt i biodiversitetsplanen udarbejdet i kommunen. Den beskriver tydeligt et ønske om at formidle biodiversitet til den almindelige borger. Der er arter, som vi skal passe ekstra på. Det er alles ansvar og vigtigt at fortælle og vise, hvad eleverne selv kan gøre for biodiversiteten i deres nærområde.

Forløbet er rettet mod mellemtrinnet i fagene natur/teknologi og matematik.

Forløbet er opbygget omkring designprocesmodellen med fokus på idégenerering og fabrikation. Forløbet er rammesat til 15 lektioner.

 

LEKTIONSPLAN

 

1- LEKTION - DESIGNOPGAVE

Introduktion til emnet og designudfordringen udfoldes. Hvordan kan vi sikre fuglene i vores nærområde, får de optimale leveforhold?

Her indgår citater, verdensmål 15 og et filmklip fra youtube.

 

2.+3.+4. LEKTION - FELTSTUDIER

Feltstudie på skolens område. Her bruges Arbejdsark 1 til indsamling af data. Eleverne arbejder i grupper af 3.

Tilbage i klassen trækker hver gruppe en fugl og arbejder med den enkelte fugls levevilkår ud fra  Arbejdsark 2.

Til slut skriver hver gruppe en post-it, der fortæller om deres fugls udfordring med skolens område.

 

5.+ 6. LEKTION - IDÉGENERERING

Idégenereringen køres i 4 runder. Her bruges forskellige farver af post-its, hvis muligt. Det giver eleverne et overblik over de forskellige idétyper. Vi bruger forskellige idégenereringsmetoder:

Den første idé, den vilde idé, de mange idéer (der tages tid) - bordet rundt - den nye idé.

Herefter pitches idéen til en anden gruppe.

Grupperne tegner en skitse og overvejer følgende: Hvordan er ideen med til at løse jeres fugls udfordring/udfordringer?  Besvarelsen er adgangsbillet til det videre forløb.

 

7. + 8. LEKTION - PROTOTYPE

Kort genopfriskning af programmet TinkerCad.

Ideén tegnes i TinkerCad.

 

9. - 15. LEKTION - FABRIKATION

Fabrikation af idéer. Her arbejder eleverne i sløjd og med 3D-printere.

 

15. LEKTION - ARGUMENTATION OG REFLEKSION

Refleksionssamtale til slut med de individuelle grupper. Her medtages deres post-it's fra feltstudie og deres adgangsbillet efter idégenerering i samtalen.

 

AFRUNDING

Vi opnåede en øget opmærksomhed på levevilkårene for fuglene, der lever i nærområdet. Eleverne var optaget af emnet og henviste flere gange til feltstudiet. De kom med kreative og varierende løsninger på designudfordringen.

Jeg erfarede, at et fagligt loop med Tinkercad er nødvendigt inden forløbet på trods af, at eleverne havde arbejdet med programmet før.

Vi arbejdede med mål og enheder i matematik lige inden forløbet, hvilket gav stor sammenhængskraft til forløbet og dybdelæring.

Processen fabrikation var tidskrævende. Prioriteten blev at færdiggøre og det efterlod meget lidt tid til den afsluttende evaluering. Vi havde gennem hele processen haft fokus på refleksionen og det blev derfor til slut til en refleksiv samtale, hvor alle tråde samles.