Boligopgaven

Biodiversitet i nærområdet
2. november 2023
Analogt spildesign
3. november 2023

8. klasse


Fag

Matematik

Faglige emner

Areal, geometri, plantegninger, målestok, rumfang

Teknologier

Computerprogrammer til 2D- og 3D-tegninger, Vinylskærer, 3D-printer, Laserskærer

Af Jan Erik Sommer Vind
Beskrivelse

Eleverne skal tegne bud på ungdomsboliger. Der er tre måder, de kan vælge at arbejde på: som en helhed, som en enkelt bolig med indretning eller som salg af flere typer af lejligheder. I deres design skal de indtænke løsninger til et af følgende udfordringer:

Ensomhed blandt unge, overforbrug og klimaforandringer med fokus på energi og vand.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet er udarbejdet til udskolingen/8. årgang.

Forløbet kan findes på MinUddannelse, eller ses i de vedhæftede PDF’er. I PDF’erne kan der kun åbnes for link til nettet. Opgaverne og andre filer findes som selvstændige PDF’er.

Forløbet strækker sig over 4 uger.

Eleverne modtager denne opgave:

I dette forløb skal I arbejde med matematik i anvendelse.

Inden for en given ramme, skal I vise os, hvilken matematik I vil bruge til at løse opgaver, I delvis selv opfinder. I skal lave et fysisk produkt, som kan vise hvilken matematik, I har arbejdet med i løbet af forløbet.

I skal arbejde efter en procesmodel. Den har 6 faser, som I bliver ledt igennem. Faserne er Opgaven - Feltstudie - Idé-generering - Fabrikation - Argumentation - Refleksion. Modellen kan hjælpe jer med at holde tråden gennem opgaven.

 

DESIGNOPGAVE

Eleverne får opgaven præsenteret både verbalt, skriftligt og i en introvideo: https://www.youtube.com/watch?v=niO_II7F-gY.

Herefter arbejder de med at forstå, hvad opgaven handler om.

 

FELTSTUDIER

Eleverne arbejder med rigtige plantegninger, som de flytter til Geogebra, får styr på målestok og laver plantegninger. De besøger pladsen for byggeriet.

De arbejder med de faglige områder for matematik via forudbestemte opgaver.

 

IDÉGENERERING

Eleverne arbejder sig frem til to idéer, hvor de bygger en mockup i karton/lego, som pitches for en anden gruppe.

 

FABRIKATION

Efter feedback på deres mockup, arbejder eleverne sig frem til den idé, som skal realiseres i model.

Der arbejdes med at bygge fysiske og/eller digitale modeller, som skal bruges til udstilling.

 

ARGUMENTATION

Eleverne laver en femlinjers begrundelse for deres valg til modellen. Der skal fremgå målestoksforhold.

 

REFLEKSION

Der er fokus på elevernes personlige proces. De laver en individuel refleksion via delt dokument.

 

AFRUNDING

Jeg har fundet flere punkter som kan opkvalificere projektet. Næste gang jeg laver forløbet, vil jeg have fokus på følgende tre:

  1. Der skal insisteres på, at der laves et udkast til en plantegning, for at eleverne ikke bruger for meget tid på at lave bygninger, som ikke kan passe til deres plantegning af lejligheder.
  2. En intro i at konstruere figurer i Geogebra, med brug af parallelle og vinkelrette hjælpelinjer. Det kan hjælpe med at lave ens vinduer og døre ved tegning af facader i flere etager. Derudover brug af cirkel med  en given radius.
  3. Fokus på de udfordringer, som kan forekomme i et gruppearbejde: enighed/uenighed, viden om program/arbejdsmetoder/struktur og fordeling af arbejdsopgaver.