Byg en væv og væv!

Beebot
Beebotter og De 120 ord
12. oktober 2023
Robotter i 0. klasse
13. oktober 2023
Beebot
Beebotter og De 120 ord
12. oktober 2023
Robotter i 0. klasse
13. oktober 2023

4. klasse


Fag

Håndværk og design

Faglige emner

Bygge væv og væve

Teknologier

PC, 3D-printer

Af Rikke Daldof
Beskrivelse

I dette undervisningsforløb undersøger eleverne muligheder for at bygge deres egne væve. Eleverne har mulighed for at designe deres egne væve, som de herefter skal bygge og væve på. Eleverne skaber selv alle dele og bliver derfor tvunget til at forbedre deres idéer undervejs.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Undervisningsforløbet er bygget op omkring Håndværk og design (HDS herefter), hvor formålet er at lade eleverne bruge deres kompetencer på tværs af faget. Eleverne skal selv søge viden omkring væve, og derefter selv at bygge deres egen udgave af redskabet. De skal desuden designe deres egen vævenål i et 3D-modelleringsprogram og 3D-printe den. Her har eleverne rig mulighed for at sætte deres eget præg på nålens udformning.

Forløbet afsluttes med en tværfaglig aktivitet, hvor eleverne i billedkunst skal skabe et billede ud fra deres egen fantasi. Billedet skal herefter væves på deres egne væve. Eleverne skal slutteligt reflektere over mulige forbedringer til deres eget design.

I forløbet er elevernes udformning af væven i forhold til materialer og størrelse begrænset. Det gøres for at sikre en vis form for stabilitet og tid i fremstillingsprocessen. Forløbet søger desuden at give eleverne et blik for, hvordan teknologi kan være med til at producere simple prototyper i deres egen hverdag.

Forløbet er opbygget ud fra designprocesmodellen, og det forventes undervejs, at eleverne reflekterer over og forbedrer deres løsningsforslag. Der arbejdes ikke lineært mellem kategorierne i designprocesmodellen, da eleverne undervejs vil få nye indsigter, der kræver revurdering af deres design.

Det er en fordel, hvis eleverne har en forforståelse for Tinkercad og fagord, men det kræves ikke, at eleverne tidligere har arbejdet med Tinkercad. Det er en fordel, hvis eleverne har kendskab til værktøj i sløjd såsom sav, hammer, målebånd, sandpapir for at sikre en god afvikling med elever.

 

DESIGNOPGAVE/UDFORDRING

Design og konstruér en simpel væv med tilhørende skytte. I skal kunne væve et billede, I selv har tegnet.

 

FELTSTUDIER

Som introduktion til forløbet bliver eleverne præsenteret for designudfordringen. Man kan med fordel vise eleverne eksempler på væve samt skytte, for at give dem et billede af, hvad der skal fabrikeres.

Herefter skal eleverne søge viden omkring væve og deres opbygning på nettet. Formålet med øvelsen er at få elevernes egne bud på essentielle elementer i designet af væven. Her er det vigtigt, at eleverne også får undersøgt vævenålen, da den skal tegnes længere fremme.

På baggrund af deres undersøgelse skal eleverne lave en skitse af deres foreløbige tanker. De skal kunne argumentere for deres designvalg, samt hvilke udfordringer de kan se i forhold til at konstruere. Alt dette præsenteres for underviser, inden eleverne kan begynde at udarbejde en målfast arbejdstegning.

 

FABRIKATION

Det er mindre vigtigt, om man starter med nål eller væv. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at selve udprintningen tager tid, og den tid kan evt. findes, mens eleverne bygger væven.

Hvis eleverne følges ad og fx tegner i 3D-modelleringprogrammet den ene gang, og går i sløjd den næste, kan man med fordel arbejde med den tegning, som skal væves til sidst, når der opstår pauser for de elever, der er færdige, mens ikke alle er det.

Til Tinkercaddelen giver læreren en kort intro til “gruppering”, “afgruppering” og “huller” og lader herefter eleverne udforske programmet i en kort tid inden kravene til vævenålen sættes:

  • Der skal være navn på
  • Bredde 0,5-1 cm
  • Længde 8-15 cm lang
  • Højde 0,4-0,6 cm

Læreren kan vælge selv at slice produktionerne og printe dem, men hvis eleverne har arbejdet med det tidligere, kan man med fordel lade eleverne slice deres egne og lade dem hjælpe hinanden.

Til rammen har eleverne trælister i profil 1x4cm. De skal save efter målene fra arbejdstegningen og samle vævene ved hjælp af lim og søm. Eleverne skal bruge små søm til trendtråden, som opbindes efterfølgende.

Det er vigtigt, at der tages højde for afstand fra søm og til der hvor man starter at væve. Det kan gøres med et stykke karton på 2 cm, der væves ind fra søm. Det gør det muligt at afmontere billedet, og eleverne kan komme til at afslutte med at binde kunder.

 

ARGUMENTATION/REFLEKSION

Afslutningsvis laves der en udstilling, hvor de andre elever på årgangen kan se resultatet. Der redegøres for designvalg til fernisering med hjælp fra følgende spørgsmål:

  • Hvordan passer væv og nål til det billede, jeg gerne vil lave?
  • Hvilke ændringer har jeg været nødt til at lave undervejs på nål, væv og billede?
  • Hvilken garntype har jeg valgt, og hvordan kommer det til udtryk på mit billede?
  • Hvilke ændringer vil jeg lave ved mit design (både nål, væv og billede), hvis jeg skulle lave et nyt billede?

 

AFRUNDING

Eleverne synes, at det er svært at lave arbejdstegninger og så skulle følge dem videre i forløbet. Til gengæld har de nydt at tegne i Tinkercad. Da der har været god tid til den del, har eleverne nået at tegne mere end et objekt.

Når man arbejder med teknologi i HDS, får eleverne også indblik i hvordan analog og digital produktion kan smelte sammen.

Eleverne har arbejdet motiveret med deres motiver og er gode til at bringe deres hverdag ind. I dette tilfælde kommer det til udtryk i form af paddehattebilleder, da eleverne for tiden går op i at spille Mario.

Næste gang vil jeg starte med et virksomhedsbesøg på et væveri. Vi har fx Kjellerup Væveri i nærheden af skolen. Så får eleverne en større forståelse af, hvad en væv er og kan. Men også hvor stor variation, der er inden for væve. Vi kunne med fordel også have afsluttet med en udstilling, hvor andre elever fra skolen kunne komme se produkterne.