Beebotter og De 120 ord

Arduino for begyndere
11. oktober 2023
Byg en væv og væv!
13. oktober 2023

1. klasse


Fag

Dansk

Faglige emner

De 120 ord

Teknologier

Kodning med Beebotter

Af Anne-Marie Tolstrup Frederiksen
Beskrivelse

Eleverne skal lære Beebotterne at kende. Herefter skal de bruge dem til at stave og hente ‘De 120 ord’ på et gulvpuslespil.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

I dette forløb vil vi arbejde med Beebotter og ‘De 120 ord’ i dansk på 1. årgang. Forløbet vil køre samtidig med, at der i de øvrige dansklektioner arbejdes med ‘De 120 ord’ på forskellige måder - opgavehæfter, hentediktater m.m. Formålet er, at eleverne skal kunne læse ordene.

 

MÅL FRA EMU

Eleven kan beskrive forskellige typer af digitale artefakters formål i hverdagen.

Eleven kan stave til lydrette (fx ti, bil og kano) og almindelige ikke-lydrette ord (fx siger, døren).

 

Undersøg

UNDERSØG

Som intro til forløbet vil vi starte med en klassesamtale, hvor eleverne skal nævne steder i vores hverdag, hvor robotter bruges, og hvordan robotter fungerer - vi vil eventuelt se forskellige YouTube klip.

Bagefter skal eleverne prøve at kode hinanden med ruter, som fx få din makker til at gå fra A til B på matematiktavlen i skolegården.

Når eleverne har stiftet bekendtskab med, hvordan robotter fungerer, skal de nu lære Beebotten at kende og kode den i små opgaver.

Herefter skal de kode Beebotterne til at stave eller hente ‘De 120 ord’ på et gulvpuslespil med 15 x 15 felter, hvor der er graveret bogstaver og ‘De 120 ord’ på. Gulvpuslespillet er lavet på laserskæreren, men man kan også lave det på en dug eller et stort ark papir.

1. lektion: Klassesamtale

Hvad er en robot? Hvor bruger vi robotter? Hvordan virker de? Fordele og ulemper? m.m. Se evt. ‘Robotter i hverdagen på dansk’ på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ReBhAgqRC9w

2. lektion: Kod hinanden

Eleverne skal prøve at kode hinanden i små ruter på matematiktavlen i skolegården. Få din makker til at gå fra A til B ved hjælp af koderne frem, tilbage, drej til højre, drej til venstre. Eleverne trækker et talkort (link nr. 4) og så skal de kode deres makker til at gå en rute hen til tallet. Tal evt. med eleverne om, at der er flere løsninger.

3. lektion: Kod Beebotterne

Lær at kode en Beebot. Vær opmærksom på, at den ikke drejer og går frem, men kun drejer på stedet!

Eleverne får til denne del små pile (PDF1), som de har trukket fra en kasse. Herefter skal de lægge en rute og bagefter kode Beebotten til at køre en rute. Til det brugte vi bagsiden af gulvpuslespillet.

4 + ... lektion(er): Løs opgaver med ‘De 120 ord’

Jeg har delt klassen i to. Den ene arbejder i opgavehæfter i klassen, mens den anden halvdel arbejder med Beebotterne. Eleverne, som arbejder med Beebotterne, får et kort (link nr. 3) med et af ‘De 120 ord’ på. Først skal de finde ordet på gulvtavlen og kode Beebotten til at køre til feltet, hvor ordet står på. Efter nogle gange med det, så kan de kode Beebotten til at hente alle bogstaverne i ordet. Fx ved ordet ‘Fordi’ skal de kode Beebotten til først at hente bogstavet f, så o, så r, så d og til sidst i.

Ekstra: Man kan evt arbejde videre på hjemmesiden (link nr. 2) https://studio.code.org/courses, hvor der er nogle kodningsopgaver med bier, hvis man ønsker at holde det i temaet

 

AFRUNDING

Eleverne arbejdede engageret med de forskellige opgaver. Den fælles klassesnak gav flere gange muligheden for at tale om, at robotter kun gør, hvad vi programmerer dem til. Det er en rigtig god læresætning, som vi brugte flere gange undervejs. Både på matematiktavlen, hvor robotten (eleven) ikke bare kunne dreje eller gå selv, men kun kunne gøre det, som makkeren gav kommando til. Det var lidt svært at holde igen for nogle af de elever, som godt kunne regne ud, hvis der blev givet en fejlkommando. Ligeledes brugte vi sætningen en del, da eleverne skulle kode Beebotterne til at hente ord og hente bogstaverne i ordene. Jeg oplevede, at nogle elever fik problemer med deres Beebotter, fordi de glemte at nulstille dem mellem hver opgave (ordkort). Generelt oplevede jeg, at eleverne havde nemt ved at kode Bebotterne, og undervejs fik ret godt styr på højre og venstre, hvilket var en faglig bonus.

Vi lavede også små konkurrencer, hvor de skulle hente flest mulige ord på tid, og hvor de kun fik kortet, hvis de kunne læse ordet højt, når Beebotten stod på den rigtige puslespilsbrik.

Som en naturlig fortsættelse af forløbet med kodning af Beebotterne kan man arbejde videre i Hour of Code med Minecraft opgaverne. Fx kan man i Klassisk labyrint kode Angrybirden på samme måde som Beebotten. Man kan også under deres kurser på hjemmesiden arbejde med forskellige kodningsopgaver med bier, hvis man vil fortsætte med det tema.