Nemmere og mere lærerig skolehverdag

”blank”
Webetik
5. marts 2018
to drenge leger på gulv
Rethink
5. marts 2018

Udskoling


Fag

billedkunst, fysik, håndværk og design, it, matematik, natur/teknologi, praktiske/musiske fag, innovation og entreprenørskab

Faglige emner

elevernes alsidige udvikling, faglig fordybelse, innovation og entreprenørskab, uddannelse og job, understøttende undervisning

Teknologier

Vinylskærer, Arduino, Laserskærer, 3D-printer

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Britt Kallestrup

Fårvang Skole, Silkeborg
Beskrivelse

Eleverne vælger sig efter interesse ind på et af 3 storhold - Arduino-programmering, læringsmiljø eller matematikmaskiner, som alle arbejder med ud fra overskriften Gør din skolehverdag nemmere, bedre eller mere lærerig. Eleverne arbejder gennem hele forløbet ud fra en designproces og skal herigennem opnå viden om og kendskab til de enkelte faser fra problemstilling til slutprodukt. Eleverne arbejder med forskellige teknologier og vender tilbage til klasserne med forskellige forudsætninger ift. at inddrage fablab i den daglige undervisning. Dermed giver ugen eleverne et fundament bestående af programmering, maskinudvikling og rumdesign til at komplimentere hinanden godt i en fremtidig kollaboration. Endvidere får eleverne et indblik i hvordan vi kan bruge teknologien ifm. problemløsning i hverdagen.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Eleverne vælger sig efter interesse ind på et af 3 storhold - Arduino-programmering, læringsmiljø eller matematikmaskiner, som alle arbejder med ud fra overskriften Gør din skolehverdag nemmere, bedre eller mere lærerig. På de 3 storhold er der mulighed for at dele eleverne ind i mindre hold eller beholde storholdet alt efter interesse og evt. forkundskaber. Alle hold følger en grundstruktur, men tilpasser ikke-fælles-defineret tid efter elevernes og indholdets behov. Forløbet blev sat igang af en gæste-oplægsholder der havde arbejdet med produktudvikling og blev afsluttet med en fremlæggelse på holdet for en gæst med viden inden for henholdsvis programmering, læringsmiljø og maskinbygning. Herefter blev der kåret en vinder på hvert storhold som afslutningsvis fremlagde deres produkt for hele årgangen.

Noter til underviser Ugen forløb ud fra følgende grundstruktur: 1. dag: Opstart med gæste-fordrag for hele årgangen, herefter tid i grupper til indsnævring af ugen program for den enkelte elevgruppe. Dagen afsluttes med at eleverne præsenteres for gruppens læringsmål, her skal de vurdere hvor meget de allerede nu kan af de enkelte læringsmål. 2.-4. dag: Fælles opstart i storholdene hvor eleverne præsentere hvad de ønsker at have fokus på i ugen, ideudveksling, feedback m.m.. Herefter fri tid i grupperne. Dagen afsluttes med en opsamling på hvilke læringsmål der har været i fokus i dagen og eleverne skal igen, vurdere hvor meget de nu kan af de enkelte læringsmål. 5. dag: Fælles opstart i storhold, statusopdatering med feedback, produkter gøres færdig og fremlæggelse planlægges, fremlæggelse for ekstern dommer i storholdet. Ugen afsluttes med vinderkåring foran hele årgangen og de tre vindere præsentere endnu en gang deres produkt.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleverne arbejder gennem hele forløbet ud fra en designproces og skal herigennem opnå viden om og kendskab til de enkelte faser fra problemstilling til slutprodukt. Eleverne arbejder med forskellige teknologier og vender tilbage til klasserne med forskellige forudsætninger ift. at inddrage fablab i den daglige undervisning. Dermed giver ugen eleverne et fundament bestående af programmering, maskinudvikling og rumdesign til at komplimentere hinanden godt i en fremtidig kollaboration. Endvidere får eleverne et indblik i hvordan vi kan bruge teknologien ifm. problemløsning i hverdagen.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Eleverne arbejder gennem hele forløbet ud fra en designproces og skal herigennem opnå viden om og kendskab til de enkelte faser fra problemstilling til slutprodukt. Eleverne arbejder med forskellige teknologier og vender tilbage til klasserne med forskellige forudsætninger ift. at inddrage fablab i den daglige undervisning. Dermed giver ugen eleverne et fundament bestående af programmering, maskinudvikling og rumdesign til at komplimentere hinanden godt i en fremtidig kollaboration. Endvidere får eleverne et indblik i hvordan vi kan bruge teknologien ifm. problemløsning i hverdagen.

TRIN FOR TRIN

1. Anslag (90 min.) Gæsteforedrag ved Lise Fuglsang Vestergaard civilingeniør inden for Design og Innovation

2. Designopgave (90 min.) Eleverne bliver nu sporet ind på hvad der forventes af dem i løbet af ugen og de præsenteres for de forskellige faser i designprocessen

3. Analyse (feltstudie) (200 min.) Eleverne forholder sig til deres skolehverdag, hvilke problemstillinger kan man tage fat i og hvordan påvirker og påvirkes de i hverdagen.

4. Introduktion til teknologier (200 min.) Eleverne præsenteres for relevante teknologier inden for deres fokusområde og bliver bekendt med muligheder og begrænsninger.

5. Idegenerering og produktudvikling (480 min.) Eleverne arbejder i grupper med deres problemstilling og inddrager relevante teknologier. De får løbende feedback fra holdkammerater og undervisere.

6. Præsentation og reflektion (90 min.) Eleverne forbereder en præsentation af deres produkt. Hvad bidrager det til i skolehverdagen, hvilke overvejelser har de gjort sig, relevans m.m.af forløbet.

Noter til underviser Det er ikke muligt at angive tidsforbruget på de forskellige trin i processen, da det afhænger meget af fokusområde og eleverne forkundskaber. Fokusområde og elevkundskaber har endvidere også stor indflydelse på processen, hvorfor de forskellige trin ikke må opfattes liniære som de fremstilles ovenfor. Der kan være behov for at bruge mere tid på teknologier på programmeringsholdet og idegenereringen og den skabende proces vil først komme efter eleverne har opbygget en vis viden.