Print Friendly, PDF & Email
Nemmere og mere lærerig skolehverdag
5. March 2018
Vores jul
5. March 2018

Undervisningsforløbet REthink har fået navn efter renæssancens ønske om kulturel, videnskabelig og arkitektonisk “Genfødsel” og søger at skabe et historisk link mellem oldtiden, renæssancen og nutiden, med henblik på at give eleverne en forståelse af, at være historieskabte og historieskabende. Eleverne fortolker og rekonstruerer historiske scenarier og fortællinger fra renæssancen i et moderne design sprog

Udskoling


Fag

historie

Teknologier

Computer, Vinylskærer, Makey Makey, Arduino, 3D-scanner, CNC-Fræser, GoGo Board, Lilypads, Laserskærer, 3D-printer

Faglige emner

elvernes alsidige udvikling, faglig fordybelse, innovation og entreprenørskab, it og medier, understøttende undervisning

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Ole Thomasen

FabLab, Silkeborg

4119 8390


Forløbsbeskrivelse
LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Undervisningsforløbet REthink har fået navn efter renæssancens ønske om kulturel, videnskabelig og arkitektonisk “Genfødsel” og søger at skabe et historisk link mellem oldtiden, renæssancen og nutiden, med henblik på at give eleverne en forståelse af, at være historieskabte og historieskabende. - Eleverne kan fortolke og rekonstruere historiske scenarier og fortællinger fra renæssancen, i et moderne design sprog - Eleverne kan forholde sig nysgerrigt, undersøgende til samfundet (lokalt, nationalt og globalt) - Eleverne kan fortælle om egne nutidsforståelser og forventninger til fremtiden. - Eleverne kan konstruere forskellige typer af historiske fortællinger. - Eleverne kan give eksempler på, hvordan egen og andres historiske bevidsthed har betydning for en kulturs grundlæggende værdier.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Forløbet ligger op til at eleverne, ved hjælp af design tænkning og brug af "21st century skills", kan medskabe deres egen virkelighed og være aktivt deltagende i et demokratisk samfund. - Eleverne kan forholde sig reflekterende til egen praksis og til projektets mål. - Eleverne kan indgå aktivt i gruppesamarbejde og arbejde i plenum. - Eleverne kan handle på deres idéer og fører handlingen ud i virkeligheden. - Eleverne giver ikke op, men udvikler evnen til at problemløse. - Eleverne er bevidste om- og bruger aktivt de fem trin i “Design modellen” i deres designproces. - Eleverne designer og udvikler/forbedre deres prototyper - Eleverne mestrer udvalgte teknologier

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Personlige mål opsættes, revideres og evalueres af eleven.

TRIN FOR TRIN

1. Intro / Feltstudier (90 min.) - Intro til projektet, entreprenørskab og den historiske periode. - Inspirationstur i lokalområdet.

2. De historiske kilder / Feltstudier (90 min.) - På baggrund af inspirationsoplæg, vælger eleverne en historisk person (Da Vinci, Chr. d. 4., Niels Bohr), et emne fra perioden (mode, kunst, videnskab), en begivenhed (opdagelsesrejser, byplanlægning) eller ligende. Eleverne forholder sig til kilderne: - Ser man en tekst som fremstilling, tager man dens oplysninger for gode varer, og ser man den som kilde underlægges den kritik og interessen fokuseres omkring nedskrivningstidspunktet. - Er der tale om en kilde, der underlægges en kritisk analyse, kan nedenstående link bruges: http://historiskmetode.weebly.com/kildekritik.html

3. Idégenerering / Skab multimodale fortællinger (90 min.) - Lav multimodale narrativer, der kort beskriver et bæredygtigt design, der tager udgangspunkt i jeres historiske kilder. Eksempel: Emnet er renæssance arkitektur, og man lave en billedmanipulation af en kuppel med indlagte solceller (se link til video). (https://drive.google.com/file/d/0B0sL2MdO6ikfSUJ5S2JWTW9yakU/view?usp=sharing).

4. Idégenerering / Idéudvikling - De Vilde Idéer (30 min.) - Gruppens multimodale narrativer præsenteres for holdet. - Gruppens billeder fra inspirationsturens præsenteres. Hele holdet brainstormer 1 min. pr. billede og kommer med “De vilde idéer” - her er der ingen restriktioner.

5. Idégenerering / Idéudvikling - De Vildt Fede Idéer (30 min.) - Grupperne arbejder videre med "De Vilde Idéer" og redesigner dem til “De Vildt Fede Idéer”.

6. Idégenerering / Idéudvikling - De Konkrete Idéer (30 min.) - Grupperne lægger sig fast på en vildt fed idé, som de vil gøre konkretiserbare og føre ud i livet. - Skitsering af idé på papir - evt. brug af IdéRummet. - Idéen godkendes.

7. Fabrikation / Prototypeudvikling (360 min.) - Udvikling af prototype - Afprøvning, videreudvikling, redesign af prototype

8. Reflektion / Præsentation (60 min.) - Opsætning/opstilling/præsentation af prototype

9. Reflektion / Evaluering (30 min.) - Video-evaluering i grupperne - Lærer/Fablab evaluering

Vil du også gerne lave et FabLab forløb?

Hvis du har gennemført eller planlagt FabLab aktiviteter, vil vi meget gerne høre om det. Så kan vi nemlig præsentere dine idéer og erfaringer her på siden til inspiration for andre, som arbejder med FabLab aktiviteter og forløb.

For at få din aktivitet eller dit forløb udgivet på FabLab@SCHOOLdk skal du udfylde denne skabelon og sende den til hva@silkeborg.dk. Du skal regne med lidt ekspeditionstid, men du vil modtage en mail, når forløbet eller aktiviteten er offentliggjort.

Et forløb skal som minimum have en titel og en kort brødtekst, som beskriver aktiviteterne. Derudover skal du vedhæfte et foto eller en video, der illustrerer indholdet. Du kan også vedhæfte forskellige filer, der passer til forløbet: Uddybende forløbsbeskrivelser, produktionsfiler, tegninger, koder mv...

Scroll Up