Der er lys i pæren – Lampedesign

Digital 3D tegning af et legeredskab til en skolegård - design forslag udarbejdet af elever. Titel: Blomstergyngen
Fra Tinker til Tårn
13. august 2021
A4 ark med skitser af logoer i små firkanter
Lav dit eget logo
16. august 2021
Digital 3D tegning af et legeredskab til en skolegård - design forslag udarbejdet af elever. Titel: Blomstergyngen
Fra Tinker til Tårn
13. august 2021
A4 ark med skitser af logoer i små firkanter
Lav dit eget logo
16. august 2021

7.-9. klasse


Fag

Håndværk og design - valgfag

Faglige emner

Kodning af micro:bit, Designproces, Fabrikation

Teknologier

Micro:bit og Tinkerkit


Beskrivelse

Hvornår bruger du en lampe og til hvad? Hvorfor ser lampen ud, som den gør? Hvordan spredes lyset? Hvad er hensigten med lampen? Hvordan tænder og slukker du den? I dette forløb skal eleverne lave en lampe, der kan bruges indenfor. Lampen skal have en særlig funktion i hjemmet, og den skal kunne tændes og slukkes med lyd, bevægelse, berøring, lysforhold eller andet, så det passer til funktionen og brugeren.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

I dette forløb skal eleverne skabe en lampe med en speciel tænd/sluk funktion til brug indenfor. Lampen skal kunne tænde/slukke via lyd, lys, bevægelse, berøring eller andet, så det understøtter funktionen i hjemmet og brugeren af lampen. Forløbet er tænkt gennemført med et valghold i håndværk og design (7.-8- klasse). Grundet Covid-19 nedlukningen er forløbet i skrivende stund endnu ikke afprøvet.

Lys er en vigtig del af vores liv. Vi bruger det hver dag, og til mange forskellige formål. Det gør det interessant at arbejde med designmæssigt, da der skal udvikles en form, der understøtter funktionen, og som kan opfylde formålet med lyset. I dette forløb skal eleverne ikke kun overveje form og funktion i forhold til lampens lyskilde, men også tænd/sluk funktionen i forhold til, hvad der er hensigtsmæssigt for brugeren af lampen.

Ud fra feltundersøgelser af brugeren og den intenderede brug af lampen skal eleverne designe deres lampe og bruge micro:bit og tinkerkit til at udvikle en tænd/sluk funktion, der understøtter hensigten med lampen. Er der f.eks. tale om, at lampen skal bruges af en ældre dame med gigtplagede hænder, som skal bruge lyset til at kunne se, når hun skal læse i billedbladet? Så skal der arbejdes med, hvordan hun kan tænde lampen uden at skulle bruge sine hænder, og hvordan lampen skal udformes, så den giver koncentreret lys til at læse i. Hvis der derimod er tale om den gamle dames nabo, en familie med en teenagedreng, der har brug for lys til at bevæge sig rundt i sit værelse, og teenagedovenskaben gør, at lyset skal kunne tænde og slukke alt efter behov - uden han skal røre en finger. Ja, så skal der arbejdes med at lave en lampe, der kan lyse et værelse op, og som har en tænd/sluk funktion, der f.eks. registrerer bevægelse.

DESIGNOPGAVE

I skal udvikle en speciel lampe til brug indenfor. Lampen skal kunne tænde/slukke via lyd, lys, bevægelse, berøring eller andet, så det understøtter funktionen i hjemmet og brugeren af lampen.

FELTSTUDIER (6-8 lektioner)

FELTSTUDIE 1 (4 lektioner)

Hvad kan man med en micro:bit og tinkerkit?

Formål

 • Lære at kode en micro:bit
 • Lære at koble tinkerkit på mikro:bit

Aktiviteter

Materialer

 • Computer, Micro:bit, Tinkerkit

FELTSTUDIE 2 (2-4 lektioner)

Hvad skal lampen kunne?

Formål

 • Afklare hvem brugeren af lampen er, og hvilken funktion lampen skal have.

Aktiviteter

 • Evt. besøge en lampedesigner (Antidark Middelfart)
 • Forbered og udfør et interview med brugeren, hvor det afklares hvilke behov brugeren har i forhold til lyskilden og tænd/sluk funktionen.
 • Tag billeder af rummet, hvor lampen skal være.

Materialer

 • Computer, Papir og blyant, Kamera

IDÉGENERERING (4 lektioner)

Hvordan skal lampen se ud?

Formål

 • Afprøve forskellige muligheder
 • Afklare hvordan form og funktion spiller sammen

Aktiviteter

 • Gå ud i skolegården og lav skitser af forskellige former: f.eks. en gynge, en blomst, en gren, en sten, et basketballnet, en altan, et håndtag, en arm…
 • Prøv at abstrahere fra, hvad tingen er og udelukkende se på formen. Skitser formerne. Find så mange forskellige former som muligt.
 • Ud fra feltstudierne lav skitser af forskellige lampeformer, der understøtter den intenderede funktion
 • Lav en model af en lampe med karton, tape, lim … ud fra skitserne og ret den til efter, hvad der er muligt
 • Overvej hvilke materialer, der vil kunne bruges til at lave lampen af, så det passer til formen og funktionen. Husk at tænke micro:bit og tinkerkit ind i udformningen.

Materialer

 • Papir og blyant, Billeder og Interviewet fra feltstudiet

FABRIKATION (6-8 lektioner)

Hvordan skal lampen laves, og af hvilke materialer?

Formål

 • Lære at kode en micro:bit
 • Lære at koble tinkerkit på mikro:bit

Aktiviteter

Materialer

 • Computer, Micro:bit, Tinkerkit

FELTSTUDIE 2 (2-4 lektioner)

Hvad skal lampen kunne?

Formål

 • Afprøve om ideen er holdbar ved at lave lampen i de rigtige materialer

Aktiviteter

 • Håndværksudførelse i sløjd/håndarbejde

Materialer

 • Træ, Metal, Stof, Garn, Læder, Akrylplade, Led pære/Led bånd, Ledninger, Micro:bit, Tinkerkit

ARGUMENTATION (2 lektioner)

Hvordan stemmer mit design overens med brugerens behov?

Formål

 • Afprøve om lampen opfylder brugerens krav

Aktiviteter

 • Forbered en pitch om deres lampedesign, hvor de argumenterer for deres valg og det færdige produkt i forhold til lampens udformning, funktion og brugeren.

 • Lav en lampe udstilling, hvor eleverne udstiller deres proces frem til det færdige produkt.

Materialer

 • Computer, Papir og blyant, Skitser, Billeder, Modellen af lampen, Den færdige lampe, Rum til udstilling

REFLEKSION (1-2 lektioner)

Hvilke problemer har der været undervejs? Hvordan er de blevet løst?

Formål

 • Hvilke problemer har der været undervejs? Hvordan er de blevet løst?

Aktiviteter

 • Fælles opsamlende refleksioner i klassen om arbejdet med lampedesign og de færdige produkter.

 • Evt. invitere lampedesigner til udstillingen eller ind i klassen og lade vedkommende kommentere på proces og produkter

AFRUNDING

Som tidligere nævnt er forløbet ikke afprøvet med elever pga. Covid-19 nedlukningen. Det betyder, at jeg højst sandsynligt ikke har fået tænkt alt igennem, og at jeg mangler fornemmelsen af elevernes gå-på-mod, idérigdom og arbejdsindsats for bedre at kunne sætte lektioner på processerne.

Jeg modtager meget gerne kommentarer, ændringsforslag, tilføjelser osv.