Lav dit eget logo

Udstilling af lamper, som kan styres på forskellig vis ved hjælp af lyd, bevægelse mv.
Der er lys i pæren – Lampedesign
13. august 2021
Billede af skuffefront
Skab skuffelogo
16. august 2021
Udstilling af lamper, som kan styres på forskellig vis ved hjælp af lyd, bevægelse mv.
Der er lys i pæren – Lampedesign
13. august 2021
Billede af skuffefront
Skab skuffelogo
16. august 2021

3. klasse


Fag

Matematik, dansk og billedkunst

Faglige emner

Elevernes alsidige udvikling og faglig fordybelse

Teknologier

Vinylskærer

Af Mette Helms Hartvigsen
Beskrivelse

Eleverne har alle fået en Chromebook og skal derfor lave et klistermærke med egne initialer for at personliggøre deres Chromebook. Forløbet har fokus på, at eleverne er medskabende og lærer at modtage feedback samt arbejde iterativt med deres designudkast.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Eleverne skal lave et logo til deres Chromebook for at gøre den mere personlig. Gennem forløbet bliver de opmærksomme på, at de kan beskrive/udtrykke deres personlighed gennem valg af fx skrifttype.

Eleverne træner at tegne med lineal og bliver udfordret på at tegne stort og udfylde en figur.

Forløbet lægger vægt på, at eleverne kommer gennem kategorierne i designprocesmodellen. Der er specielt fokus på de fire første kategorier. Der er afsat 5 timer til forløbet. Gennem forløbet arbejder eleverne skiftevis fælles på klassen, individuelt og i små grupper.

DESIGNOPGAVE

Eleverne har fået en ny Chromebook. For at gøre den mere personlig, skal de designe et logo med deres initialer.

 • Deres logo skal måle 6x6cm.
 • Deres logo skal være en geometrisk figur.
 • Det er vigtigt, at bogstaverne hænger fast i figurens kanter.

FELTSTUDIER

Feltstudierne indledes med en fælles samtale på klasse:

 • Hvad er initialer og logoer?
 • Hvad bruger vi initialer til?
 • Hvorfor er det smart at bruge initialer?
 • Hvor ser vi logoer i vores hverdag?
 • Er det smart at bruge logoer? - Hvorfor?

Nogle elever kom bl.a. ind på, at deres små søskende kan læse skilte og mærker fx Netto, fordi de kan genkende Netto hunden, Nike og Lego. Andre har fokus på, at man kan læse skilte, når man er på ferie. Det er smart med et fælles skiltesprog.

IDÉGENERERING

Eleverne finder geometriske figurer i klassen. De undersøger i deres matematikbog og på Google. De udvælger hvilke forbogstaver, de vil bruge, hvorefter de skal afprøve forskellige skrifttyper. Her finder de inspiration i et dokument, i bøger, og googler skrifttyper eller deres initialer + logo. I denne proces får de feedback fra både kammerater og læreren.

FABRIKATION 

Eleverne får til opgave at tegne mange forskellige skitser med former og skrifttyper. Det er vigtigt at gøre det klart, at det kræver rigtig mange forsøg, før man når det endelige produkt. Jeg oplevede, at flere havde svært ved at bruge en lineal, tegne helt ud til kanten af figuren og tegne stregerne brede nok. Her fik de alle sorte tuscher at arbejde med.

Når de har tegnet de mange skitser, udvælger de deres endelige logo. Dette tegnes igen og finpudses. Hvis de fx kun tegner omrids, skal de være opmærksomme på, at der hvor figur og bogstaver samles, må der ikke være en streg.

Når de første elever mener, at de er færdige, kan det være en god idé at vise dem, hvordan tegningen ser ud, når den overføres til programmet, hvorfra den skæres. Herved kan de tydeligt se, at det er vigtigt, at stregerne er meget lige og glatte.

Herefter tager de et foto, som importeres til programmet Silhouette studio, hvor det vektoriseres, så det kan skæres på vinylskæreren.  Slutteligt sætter de klistermærket på deres Chromebook.

I hele denne proces får de løbende feedback fra læreren eller opdager selv behovet for små rettelser, for at deres produkt lever op til designopgaven.

ARGUMENTATION 

Eleverne skal i grupper præsentere deres færdige resultat. De viser deres første skitser og den udvikling deres logo har gennemgået.

De kan fx fortælle om følgende:

 • Hvilke typer bogstaver er afprøvet?
 • Hvilke geometriske former har de overvejet?
 • Hvilke sammensætninger er afprøvet?
 • Hvorfor er netop denne sammensætning valgt?
 • Lever produktet op til kravene/opgaveformuleringen?

Eleverne skal argumentere for, at deres design opfylder designopgaven. Igen øver eleverne at give og få kritik. Eleverne bliver her opmærksomme på deres udvikling og flere bliver lidt overraskede over, hvor meget der egentlig er sket. Nogle elever er gode til at give ideer til hvilke andre skitser, der også kunne have været relevante at arbejde videre med.

REFLEKSION

Forløbet slutter med, at eleverne skriver i deres dagbog om forløbet. Her skal de have fokus på den proces, de har været i, og hvor i forløbet de har været mest udfordrede.

AFRUNDING

Det var svært for eleverne at tegne med lineal. Derfor lavede jeg et hjælpeark med kasser på 6*6cm, som deres geometriske figur skulle være i. De havde også svært ved at tegne store bogstaver og brede streger. På denne baggrund fik de sorte tuscher, som gjorde det nemmere at gøre det stort.

Man kunne evt. lave en vinkel på designopgaven, som eleverne skal indtænke i deres løsninger. Fx. natur, hvor omridset i logoet er noget fra naturen: et blad, en kogle mv. Eller musik, hvor de arbejder med stillidserede instrumenter som ramme for deres initialer.