Design af skilte

Podcast
PODCAST OG SEKSUALUNDERVISNING
24. juni 2024
3d formet isform
3D printede ispindeforme
24. juni 2024
Podcast
PODCAST OG SEKSUALUNDERVISNING
24. juni 2024
3d formet isform
3D printede ispindeforme
24. juni 2024

Udskoling


Fag

Krea

Faglige emner

Design, feltstudie og interview

Teknologier

Lasercutter, vinylskære

Af Camilla Konge Honore
Beskrivelse

Dette forløb giver en introduktion til design cirklen, da eleverne gennem faget Krea, skal designe vejviser/skilte til skolen.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Dette forløb skal give eleverne en forståelse af design cirklen, gennem udviklingen af skilte/vejviser til skolen.

De skal gennem et feltstudie designe passende skilte til skolen, så gæster, nuværende og  kommende elever bedre kan finde rundt.

Da dette forløb er tænkt til en efterskole, vil klassetrinnet være 9. og 10. Skiltene bliver designet i vores kreafag.

Foruden en forståelse i design cirklen og nye færdigheder i inkscape, lasercutter og vinylskærer,  giver dette forløb også eleverne muligheden for ejerskab og medbestemmelse til skolens udtryk.

Det er et relativt kort forløb, som man med fordel kan sprede lidt mere ud og bruge flere timer på udforskningen.

 

 

DESIGNOPGAVE/FELTSTUDIER

Eleverne fik en introduktion til de forskellige teknologier, som vi kunne anvende til skilte, samt en øvelse i design cirklen.

Da grundforståelsen var på plads, gennemgik vi det vedlagte power point.

Først skulle de rundt på skolen, tage billeder af hvor der manglede skilte eller var svært at finde.

 

IDÉGENERERING

De finde på tre ideer på seks minutter, og fremlægge dem for hinanden. Derefter skulle de gå i dybden med en af ideerne.

 

FABRIKATION

I fabrikationen skulle de lave en muckup af ideen, men ikke i rigtig størrelsesforhold.

 

ARGUMENTATION/REFLEKSION

De skulle så fremlægge det for klassen og lederen på skolen. Hvorefter vi blev enige om hvilket skrifttype og materiale der skulle bruges.

 

AFRUNDING

Skiltene blev hængt op på skolen, og bliver benyttet hver dag.