History makers

dreng viser glad tegning frem foran sin computer, hvor han er ved at bygge en model op
Møbler
5. marts 2018
moddelleret ledning til en pære og tre hænder koplet på fatningen af pæren
Idépiloterne
5. marts 2018

Udskoling


Fag

historie

Teknologier

Computer, 3D-scanner, Laserskærer, 3D-printer

Faglige emner

understøttende undervisning

Af Ana Catarina Cabral

Lab Leder, FabLab Spinderihallerne Vejle

4266 5266


Sonja Nielsen

NOVAskolen, Vejle

25810252
Beskrivelse

I dette forløb konstruerer eleverne 3D-modeller af et historiske monumenter og ud fra disse forklarer, hvilken historisk fortælling/vinkel der ligger bag monumentet. Eleven skal demonstrere, hvilke kilder deres fortællinger baserer sig på og begrunde, hvilken betydning monumentets udformning har for, hvordan en bruger vil opfatte det – i nutiden og i fremtiden.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Kildearbejde (historisk person) Eleven kan afdække kildernes forskellige tendens Eleven kan vurdere i hvilken grad kilderne egner sig til at belyse problemstillingen ”Hvilken historisk betydning har XX haft for byen, regionen, landet, verden el. lign?” Eleven kan give et samlet bud på XX’s historiske betydning ud fra de udvalgte kilder Historiebrug (konstruktion af monument) Eleven kan konstruere en 3D-model af et historisk monument og ud fra dette forklare, hvilken historisk fortælling/vinkel der ligger bag monumentet Eleven kan demonstrere, hvilke kilder denne fortælling baserer sig på Eleven kan begrunde, hvilken betydning monumentets udformning har for, hvordan en bruger vil opfatte det – i nutiden og i fremtiden Eleven kan reflektere over, hvordan en anden udformning af monumentet kunne have bidraget til en anderledes forståelse af fortiden Historiebrug (konstruktion af monument) Eleven kan konstruere en 3D-model af et historisk monument Eleven kan forklare, hvilken historisk fortælling/vinkel der ligger bag monumentet Eleven kan demonstrere, hvilke kilder denne fortælling baserer sig på Eleven kan begrunde, hvilken betydning monumentets udformning har for, hvordan en bruger vil opfatte det – i nutiden og i fremtiden Eleven kan reflektere over, hvordan en anden udformning af monumentet kunne have bidraget til en anderledes forståelse af fortiden Eleven kan bruge it-værktøjer til at designe og konstruere model af monument

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleven kan forholde sig reflekterende til egen praksis og til projektets mål. Eleven kan indgå aktivt i gruppesamarbejde og arbejde i plenum. Eleven kan handle på sin idéer og fører handlingen ud i virkeligheden. Eleven giver ikke op, men udvikler evnen til at problemløse. Eleven er bevidste om og bruger aktivt de fem trin i “Designmodellen” i deres designproces. Eleven designer og udvikler/forbedre deres prototyper. Eleven kan bruge basale elementer i Inkscape til at lave en husfacade med en laserskærer. Eleven kan scanne en 3D-model, klargøre den til print og udskrive den via en 3D-printer.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Eleverne lyst til at lære mere. Elevens mulighed for at lære på forskellige måder. Elevens mulighed for at lære sammen med andre.

TRIN FOR TRIN

1. Introduktion til vektortegning programme (90 min.) Kort introduktion til Inkscape - www.inkscape.org

2. Genopfriskning af målestoksforhold (90 min.) Eleverne arbejder med målestoksforhold så de er bedre rustet til, at designe en model af bydelen, hvor deres monumenter skal stå.

3. Hvad er et monument? (45 min.) Oplæg fra historielærer omkring monumenter.

4. Inspirationstur igennem byen (120 min.) På turen bliver eleverne præsenteret for forskelige monumenter. Eleverne dokumenterer turen via fotos.

5. Fælles refleksion i klassen (60 min.) Eleverne bliver delt i seks arbejdsgrupper, efter fælles refleksion deler de deres indtryk fra turen med resten af klassen.

6. Feltstudie om industrialisering i Vejle  (195 min.) Eleverne bruger internet til at finde kilder om industrialisering i Vejle.

7. Præsentation af feltstudie (90 min.) Eleverne arbejder videre med den viden de har fået fra feltstudiet og fremlægger det for hinanden gruppevis. De vælger et tema, som projektet bliver bygget op omkring. Omdrejningspunkt blev Olga Knudsen fra Vejle og kvindernes stemmeret.

8. Intro til laserskærer og Inkscape (195 min.) Eleverne bliver introduceret til laserskærer og vektortegningprogram, Inkscape og de laver en model af torvet hvor monumenterne skal stå.

9. Færdiggøre modeller af torvet/bygninger (195 min.) Eleverne gør deres "torv" færdigt med brug af Inkscape og laserskærer.

10. Genopfriskning: Fokus på mål for projekt (90 min.) Opsamling på det som eleverne har lært, og er vi på vej i den rigtige retning i forhold til projektets mål.

11. Idégenerering (195 min.) Eleverne bliver præsenteret for 4 forskellige historiske vinkler, som de skal udvikle monumenter i forhold til. De får 4 forskellige materialer at arbejde og idegenerere med: papir og tape, modellervoks, lego samt oasis. De præsenterer deres modeller for hinanden efter hver opgave. Samtidig øvede de sig i at reflektere over egne ideer, samarbejde og hvorfor de valgte det udtryk de gjorde.

12. 3D scanner og 3D printer (195 min.) Eleverne blev introduceret for software på iPad som bruges i forbindelse med 3D scanner og de printer deres monumenter ud i 3D printer.

13. 3D scanner og 3D printer (195 min.) Samme som ovenstående.

14. Evaluering af projektet (30 min.) Eleverne evaluerede projektet. De har også evalueredet og reflekteret undervejs.

15. Udstilling af modeller (30 min.) Udstilling af projektet på NOVAskolen.

Noter til underviser For ambitiøst - for mange nye ting at lære i ét projekt. Det er vigtigt at elevernes forforståelse er på plads når man bevæger sig fra det teoretiske plan - den viden som eleverne har tilegnet sig - og videre til det praktiske plan, hvor eleverne skal til at idegenerere og være kreative. Det er vigtigt at man som underviser går 110% ind i projektet - tør kaste sig ud i "Kaos" ind imellem i løbet af processen, vende tingene på hovedet, finde nye vinkler på undervisningen, finde inspiration fra flere steder og udfordre eleverne. Hvis du vil vide mere, se rapporten her: http://historielab.dk/wp-content/uploads/2016/01/History-Makers-2015-F%C3%B8lgeforskningsrapport.pdf