Møbler

to voksne og fire piger er optaget af computerskærm
Designtænkning og laserskærer
5. marts 2018
piger viser papmodel af et hus
History makers
5. marts 2018
to voksne og fire piger er optaget af computerskærm
Designtænkning og laserskærer
5. marts 2018
piger viser papmodel af et hus
History makers
5. marts 2018

Mellemtrin


Fag

it, matematik,

Faglige emner

Mangler

Teknologier

Computer, 3D-printer

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Michael Bjerregaard

Buskelundskolen, Silkeborg
Beskrivelse

Eleverne tegner deres fremtidsmøbel, der kan bruges til flere forskellige ting. Det har været vigtigt, at den har mere end en funktion. Eleverne tegner i hånden, i tinkercad og print en prototype deres møbel i mindre målestok på 3D printeren. Senere får eleverne mulighed for at lave deres møbler i håndværk og design i den rigtige størrelse og for at se, hvordan de kan bruges funktionelt.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Geometriske egenskaber og sammenhænge Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer Eleven har viden om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med dynamisk geometriprogram Geometrisk tegning Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger Eleven har viden om skitser og præcise tegninger Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metode Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed Måling Eleven kan anslå og bestemme rumfang Eleven har viden om metoder til at anslå og bestemme rumfang

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleverne tegner deres fremtidsmøbel, der kan bruges til flere forskellige ting. Det har været vigtigt, at den har mere end en funktion. Tegne i hånden - tinkercad - print af møbel.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Lære at anvende tegneprogrammer og 3d printer

TRIN FOR TRIN

1. arbejde med geometriske figurer og målestoksforhold (90 min.) Eleverne arbejder med forskellige opgaver, der kommer omkring geometriske figurer og målestoksforhold. Eleverne får til opgave at tegne og måle deres eget værelse

2. vise og forklare makker sit værelse (30 min.) makkerarbejde af værelser

3. billeder i læringscenteret (30 min.) finde et godt sted i læringscenteret, hvor de gerne vil have deres møbel opført, tage billede af stedet med telefon eller ipad

4. analog tegning af møbel (45 min.) Eleverne begynder at tegne deres møbel

5. introducere tinkercad (75 min.) Eleverne leger med tinkercad, hvor de skal designe en nøglering.

6. tinkercad, cura (90 min.) introducere 3d printer, sætte print i gang, arbejde med tegning af møbel på tinkercad.

7. print, tinkercad, analog møbel (90 min.) lave møbel i pap og papir, printe nøgleringe

8. print og præsentation (90 min.) Eleverne har printet deres møbel i løbet af den seneste uge, og det hele præsenteres for andre i montre i afdelingen

9. fabrikation af elevernes designs  Eleverne får mulighed for at lave deres møbler i håndværk og design, så de får deres rigtige størrelse og for at se, hvordan de kan bruges funktionelt. Det er et nyt projekt at producere møblerne, så det kan der godt afsættes ekstra dage til.