Digital fabrikation og designprocesser i et forløb om E-waste

”blank”
Udskolingsforløb om E-waste
4. juni 2018

Dette undervisningsforløb har til formål at udvikle/videreudvikle elevers forståelse for designprocesser og digital fabrikation. Disse begreber er nøgleord i et forløb, hvorigennem eleverne har mulighed for at opnå nogle vigtige kompetencer for fremtiden, såsom kritisk tænkning, selvstændighed, innovation, entreprenørskab, samarbejde, digitale kompetencer og mange flere. Derved får eleverne mulighed for at udvikle nogle af de kompetencer, som man mener, bliver relevante, jf. de 21 århundredes kompetencer. Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Århus universitet og den overordnede ramme er Fablab@Schools design proces model. Denne vejledning er indrammet af et overordnet dilemma om e-waste.

Dette forløb er gennemført på en skole med et specifikt fag ved navn Innovation og Entreprenørskab, men med timer i håndværk og design. Forløbet dækker, foruden ovenstående kompetencemål, en del af de mål der findes i håndværk/design, som det kan ses herunder. Derudover vil forløbet kunne dække en række mål i andre skolefag, hvilket gør det relevant at inddrage samtlige fag som et uafhængigt forløb i fx dansk eller tværfagligt forløb.

Lærervejledning

Undervisningsmaterialet

Alle materialer kan findes på vores blog: http://toem83.wix.com/dpdf

Materialet består af følgende:

1. En online Prezi præsentation

2. Et online dias til introduktion af e-waste

3. To online videoklip

4. Tre ”handouts”

5. En ekstern vejledning til et fordybelsesmodul

6. En blog med optagelser og materialer fra et allerede gennemført forløb1

Materialet er bygget op som 7 overordnede faser som tager udgangspunkt i designmodellen.

1. Introduktion til emnet e-waste og arbejdet med designmodellen 2. Besøg genbrugsplads 3. Teknologiworkshop og Idégenereringsprocesser med workshops 4. Praktisk arbejde 5. Fordybelsesmodul ”design-walk” (tilpassede aktiviteter) 6. Udvikling af prototyper og klargøring til fernisering 7. Fernisering

Arbejdet med designmodellens forskellige faser skal opfattes dynamisk. Dvs. at eleverne kan bevæge sig imellem faserne på forskellige tidspunkter, og være i forskellige faser i forskellige moduler. Derfor kan det som faciliterende underviser, være svært at tilpasse design aktiviteter så det har relevans for alle elever. I dette materiale findes netop de øvelser som var relevante for vores pågældende forløb. Der kan drages stor fordel af at starte/slutte undervisningsmodulerne med et kort oplæg fra eleverne hvor læreren afklare hvor eleverne er, og hvor de skal hen. Ligeledes kan der inddrages design aktiviteter som kun omfatter enkelte elever eller grupper. Indre motivation er afgørende for eleverne, da der er stor mængde af elevselvstændighed og arbejde. I tilfælde af lav motivation kan der rokeres på timerne med workshops/boostere, da disse kan give eleverne et enormt ”boost” i forhold til motivation. Derudover giver teknologiworkshops ligeledes eleverne kendskab til forskellige teknologier, hvilket kan være en forudsætning for inddragelse i deres projekter.
”blank”