Udskolingsforløb om E-waste

”blank”
Motivation og ejerskab – i et forløb om e-waste
4. juni 2018
”blank”
Digital fabrikation og designprocesser i et forløb om E-waste
4. juni 2018
”blank”
Motivation og ejerskab – i et forløb om e-waste
4. juni 2018
”blank”
Digital fabrikation og designprocesser i et forløb om E-waste
4. juni 2018

Dette forløb er et bud på et forløb som sammentænker procesmodellen og det “mindset” den fordrer, dilemmabaseret undervisning og brug af digitale værktøjer. Hvis alle eller flere af tingene er nye for eleverne, kan man med fordel starte med et mindre forløb, eller kun anvende nogle af modulerne, eller materialerne som inspiration. Det kan være en fordel at præsentere eleverne for de forskellige teknologier (eks. Vinylcutter, 3D printer, Little Bits, MakeyMakey) som små sideløbende designopgaver, eks. gennem: Intro til MakeyMakey og Eksperimenterende intro til digitale værktøjer. Hvis der er mulighed for det, er det en god idé at koble projektet til den virkelige verden ved eks. at inddrage en designer eller en affaldskonsulent i arbejdet. Det er vigtigt at personen foregiver at have brug for elevernes hjælp og ikke blot er endnu en underviser eller ekspert. Det er vigtigt, at man overvejer sin lærerrolle i de forskellige aktiviteter, så man hele tiden agerer hensigtsmæssigt i forhold til elevernes process. Overvej f.eks. roller som Intervenerende, faciliterende, observerende, dikterende, vejledende og provokatøren. Modulerne er tænkt som dobbeltlektioner på ca. 90 min.


Lærervejledning


Undervisningsforløb om E-waste

Mål for designprocesser og digital fabrikation: Teknologisk mestring af diverse digitale fabrikations redskaber samt tænke denne teknologi ind i problemløsningen i hverdagen. Gennem en præsentation af og arbejde med designmodellen skal eleverne lære at afklare, forklare, forhandle, argumentere, reflektere og handle.

Mål for naturfag i udskolingen: Eleverne kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe, anvende og vurdere modeller Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Eleven kan kommunikere om natur og teknologi

Personlige mål: Eleverne skal kunne handle på muligheder og gode idéer, der kan omsættes til værdi for andre. Eleverne bliver bevidste om at de har et medansvar i at skabe den fremtid de selv ønsker at leve i.

Dette forløb er et bud på et forløb som sammentænker procesmodellen og det “mindset” den fordrer, dilemmabaseret undervisning og brug af digitale værktøjer. Hvis alle eller flere af tingene er nye for eleverne, kan man med fordel starte med et mindre forløb, eller kun anvende nogle af modulerne, eller materialerne som inspiration.

Det kan være en fordel at præsentere eleverne for de forskellige teknologier (eks. Vinylcutter, 3D printer, Little Bits, MakeyMakey) som små sideløbende designopgaver, eks. gennem: Intro til MakeyMakey og Eksperimenterende intro til digitale værktøjer .

Hvis der er mulighed for det, er det en god idé at koble projektet til den virkelige verden ved eks. at inddrage en designer eller en affaldskonsulent i arbejdet. Det er vigtigt at personen foregiver at have brug for elevernes hjælp og ikke blot er endnu en underviser eller ekspert.

Det er vigtigt, at man overvejer sin lærerrolle i de forskellige aktiviteter, så man hele tiden agerer hensigtsmæssigt i forhold til elevernes process. Overvej f.eks. roller som Intervenerende, faciliterende, observerende, dikterende, vejledende og provokatøren. Modulerne er tænkt som dobbeltlektioner på ca. 90 min. Materialer og links til arbejdsark er markeret med blåt.