Elever i lænker

Mobilholder
Hvilken mobilholder har du brug for?
5. juli 2022
Design din egen digitale terning
5. juli 2022
Mobilholder
Hvilken mobilholder har du brug for?
5. juli 2022
Design din egen digitale terning
5. juli 2022

8.-9. klasse


Fag

Samfundsfag

Faglige emner

Kriminalitet og straf

Teknologier

Micro:bit

Af Lisbeth Sanggaard Sonne
Beskrivelse

Eleverne koder deres egen elektroniske fodlænke med micro:bit. Deres egen oplevelse med fodlænken gør det lettere at gå ind i diskussionen om brugen af fodlænker som straf/resocialisering.

Forløbsbeskrivelse

Emne: Forbrydelse og straf

Forløbet handler om, hvordan et retssamfund er indrettet, og dilemmaerne omkring hvordan og hvorfor vi straffer.

Fodlænken skal sætte fokus på dilemmaet omkring samfundets behov for at straffe kontra behovet for at resocialisere de kriminelle og hjælpe dem tilbage til samfundet.

Link 1: Samfundsfag til udskolingen - Clio (Website)

Link 3: Retsstaten: Hvorfor straffer vi? (Yotube)

Fagligt fokus:

 • Hvordan en retsstat fungerer
 • Straf og retsfølelse
 • Resocialisering og fodlænker

Jeg lavede et forløb, som startede med at fokusere på, hvordan retssystemet er opbygget med den lovgivende, dømmende og udøvende magt. Herefter fokuserede vi på samfundets behov for at straffe set ud fra offerets synspunkt og retfærdighedsfølelse. Dilemmaet er, at fængselsstraffe ikke nødvendigvis har den ønskede effekt, men måske ligefrem gør den kriminelle endnu mere kriminel.

Link 2: Straf for forbrydelser (YouTube)

Link 10: Kriminalitet og forebyggelse (YouTube)

Link 11: Hjemmerøver og møbelbygger: Har Mikkel det for let? (YouTube)

Vi arbejde også med dilemmaet omkring forskellige grupper af kriminelle, især de unge og årsagerne til at unge mennesker kommer ud i en uheldig løbebane: Samfundet har en stor interesse i at resocialisere de unge kriminelle ind i uddannelse, job og en almindelig livsstil.

Link 8: Langt fra Borgen: Hvad skal konsekvensen være, når de yngste bryder loven? (CFU)

Link 9: Hvordan straffer vi drab i Danmark? (YouTube)

Link 12: Bubber i fængsel (YouTube)

Vi fulgte retssagen med den drabssigtede (“Med døden til følge), hvor eleverne især interesserede sig for, hvorvidt man overhovedet har fortjent at have en forsvarer, når man har begået en alvorlig kriminalitet. Dokumentarudsendelsen er rigtig god til at belyse, at en kriminel også er et menneske med følelser, som kan fortryde sine gerninger, og som har fortjent retfærdighed.

Link 4: Med døden til følge (CFU)

Link 13: Langt fra Borgen: Skal vi straffe hårdere? (CFU)

Vi arbejdede herefter med den elektroniske fodlænke og læste artiklen ”Dømte fortæller, hvorfor det et hårdere at have fodlænke på end at sidde i fængsel”. I denne forbindelse lavede eleverne en opgave med at strukturere deres egen uge og skrive hver dag, hvad de skulle lave.

Link 5: Artikel om fodlænke

Micro:Bit-fodlænke:

Eleverne koder hver to micro:bits, således at den ene micro:bit fungerer som modtager og er koblet til computeren. Den anden micro:bit V2  fungerer som afstandsmåler, og den har eleven på sig hele tiden. Eleven er selv ansvarlig for at indstille afstanden, således at det passer til hjemmets størrelse.

Micro:bitten på computeren kan bibbe gennem computerens højttaler, mens den transprotable Micro:bit V2'er har en højttaler på bagsiden.

Eleven skal have deres Micro:bit V2 på sig hele tiden i et døgn. De må kun bevæge sig indenfor en passende afstand fra modtager-micro:bitten, således at alarmen ikke bliver udløst.

Eleverne skal herefter diskutere, hvordan det opleves at være underlagt en restriktion/overvågning, og hvordan det påvirker dem positivt/negativt. Eleverne skulle gerne kunne overføre oplevelsen til en generel snak omkring formålet med en rigtig fodlænke.

Eleverne koder herefter deres micro:bit.

Link 6: Brugsanvisning til eleverne om at lægge kodningen over på Micro:Bitten (Screencast O Matic)

Link 7: Kodning af Micro:Bit

Variation over emnet “overvågning”

Hvis man vil bruge designprocesmodellen, kan man lade eleverne selv udtænke en måde at overvåge på. Evt. ved at undersøge og diskutere mobiltelefonens muligheder. Eleverne overvåger sig selv, men leger at det kunne være en overordnet instans. Fokus er på mulighederne. Evalueringen handler om oplevelsen af at være overvåget med henblik på, at man skal have en bestemt adfærd.
AFRUNDING

At bruge blok programmering for første gang:

Klassen havde ikke set blok programmering før, så vi startede med at kigge på programmet og tale om, hvad programmet kunne, og hvorhenne, eleverne selv skulle justere i koden. De fik også linket til min lille Screencast o matic video, som vi først så sammen, og som de selv kunne gense bagefter, hvilket tog toppen af spørgsmål undervejs, da de selv skulle lægge koden ind.

Jeg gav dem den færdige kode, så den bare skulle lægges over på Micro:Bitten.

Problemer med at lægge koden ind på Micro:Bitten:

Nogle elever kunne ikke overføre blok programmeringen til Micro:Bitten, mens andre elever godt kunne uden problemer. Men de var gode til at gå sammen om at hjælpe hinanden og bruge de computere, som det virkede fint fra. Der var dog alligevel i sidste ende enkelte elever, som ikke lykkedes med det, uanset om de prøvede fra en anden computer eller tog en ny Micro:Bit fra kassen. Nogle af de svage elever fik en ny rolle i klassen, fordi de fik programmet til at virke med det samme og kunne hjælpe de andre.

Skal den have en strop ligesom en rigtig fodlænke?

Det blev helt klart efterspurgt, og man kunne sagtens have udtænkt en løsning med en noget bred velcro. Jeg valgte at sige, at de kunne putte den i lommen.

Lav en aftale for ugens aktiviteter:

Hvis man har en rigtig fodlænke på, er man jo underlagt en præcis planlægning af sin hverdag. Jeg lod eleverne udfylde et skema over ugens aktiviteter, og vi talte om, at de skulle forsøge at overholde deres plan. Formålet med planen er at mærke begrænsningen i, at man ikke selv må bestemme, om man lige skal besøge sin veninde eller tage på shoppetur. Eleverne synes, at det var vildt hårdt at skulle planlægge sin tid flere dage frem. Vi talte også om, at en fodlænke kan vise med en GPS, hvor man er henne, så man ikke kan snyde.

Nogle elever vil ikke have en fodlænke!

Nogle af eleverne var bange for at Micro:Bitten skulle blive væk eller gå i stykker. Hvis man gør det valgfrit, om de har lyst til at være med, kommer man ud over problemet med at elever tager afstand fra opgaven. Valgfriheden betød, at alle elever synes, at det var sjovt at lege med Micro:Bitten og gå rundt på skolen og afprøve, hvor lang rækkevidde den havde.

RESSOURCER

Tekster fra Samfundsfaget, Clio: Forløbet “Forbrydelse og straf”

Forløbet indeholde følgende tekster:

 • Introduktion
 • Forbrydelse og straf
 • Den danske retsstat
 • Straf i Danmark
 • Unge og kriminalitet
 • Vold og utryghed i nattelivet

Korte videoer fra youtube:

Dokumentarudsendelser (som kan findes på CFU)

 • Med døden til følge (man følger en retssag og ser strafudmålingen)
 • Bubber i fængsel
 • Langt fra Borgen: Hvad skal konsekvensen være, når de yngste bryder loven?
 • Langt fra Borgen: Skal vi straffe hårdere?

Artikel:

Dømte fortæller, hvorfor det er hårdere at have fodlænke på end at sidde i fængsel

Brugsanvisning til eleverne - min egen video fra Screeencast o matic

Kodning af Micro:Bit

 • Hver elev har sin egen frekvens: “Radio indstil til gruppe”
 • Man indstiller afstanden på: Signalstyrke”. -80 er større afstand end fx -50.
 • Man vælger lyd og tempo på: Afspil tone
 • Der skal være batteriholder til den transportable Micro:Bit V2