Hvilken mobilholder har du brug for?

Gamle klude
Nyt liv til gamle klude – Redesign
5. juli 2022
Elever i lænker
5. juli 2022
Gamle klude
Nyt liv til gamle klude – Redesign
5. juli 2022
Elever i lænker
5. juli 2022

10. klasse


Fag

Projektfag

Faglige emner

Design og designprocesser, markedsføring og branding

Teknologier

3D-printer, Tinkercad

Af Jens-Peter Schmidt
Beskrivelse

Med udgangspunkt i “Løvens hule” skal eleverne lave en mobilholder, som skal markedsføres og sælges.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

I dette forløb skal eleverne udvikle en mobilholder. Forløbet er tiltænkt faget “projektfag”, men kan også bruge til temadage eller emneuger. Forløbet retter sig mod udskolingen.

I dag har alle en smartphone. Til tider kan det være rart at placere sin mobil et sted, som ikke er i lommen eller tasken. En mobilholder kan være mange ting. Hvilken mobilholder har du brug for? Skal det være en holder til bilen, skrivebordet eller sengen? Hvordan laver jeg en mobilholder, som folk har brug for lige nu? Dette er bare få af de mange spørgsmål, som eleverne skal stille sig selv, for at komme i mål med opgaven.

Som indledning til hele forløbet, introduceres eleverne til “Løvens Hule” og konceptet i tv-programmet. Derefter introduceres eleverne til designprocesmodellen. Denne model vil gennem hele forløbet danne ramme for elevernes læreproces. På denne måde bruges designprocesmodellen som et dynamisk værktøj.   

Forløbet strækker sig over ca. 5 moduler fordelt på 5 uger.

Materialer:

 • Papir
 • Blyant
 • Pc
 • Internet
 • 3D-printer

 

DESIGNOPGAVE

Forløbet indledes med en introduktion til følgende designopgave:

Du skal designe en mobilholder, som tjener et specifikt formål. Du skal konstruere din mobilholder i Tinkercad og den skal være så billig i filament som mulig. Mobilholderen skal sælges, så du skal ligeledes have styr på økonomien omkring holderen. Slutteligt skal du lave både en levende og fast reklame, som understøtter salget af mobilholderen.

Brug tid i fællesskab på at tale om og få en fælles forståelse af designudfordringen. Her er det vigtigt, at eleverne får indsigt i, hvad der forventes af dem i forhold til det fysiske produkt, reklamernes omfang og det økonomiske aspekt.

FELTSTUDIER

I feltstudiet skal eleverne tvinges til at udforske markedet for mobilholdere. De skal udfordres på deres indre billeder på, hvad en mobilholder er. Eleverne kan finde både sjove, skøre og grimme mobilholdere. Da det er 10. klasse forventes det i et vist omfang, at eleverne selv kan strukturere denne proces.

Slutteligt introduceres eleverne til programmet Tinkercad og dets funktioner. Dette gøres i en fælles gennemgang af softwarens vigtigste funktioner. 

IDÉGENERERING

I idégenerering skal eleverne med papir og blyant tegne deres forslag og præsentere det for de andre i gruppen. Formålet er at skabe en fælles idébank, som de kan arbejde videre ud fra. Herefter giver de konstruktiv feedback, som skal medvirke til en fællesskabende følelse til det videre produkt.

Efter feedback-runden af den fælles viden, vælger de den mobilholder, som er “bedst”. Ydermere skal eleverne bruge feedbacken til at forbedre deres valgte mobilholder.

FABRIKATION

I fabrikation skal eleverne hver især afprøve deres viden og færdigheder i Tinkercad. Herved kan man gennem facilitering opnå indsigt i, hvordan eleverne arbejder med det digitale program. Jeg kigger dem over skulderen og noterer mig de forskellige problematikker, eleverne kommer ud for. Når eleverne sidder fast, kan de spørge mig til råds. 

Efter eleverne har fundet den version af en mobilholder, de vil arbejde videre med, skal de hver i sær tegne en skitse i Tinkercad. Her skal eleverne afprøve og vejlede hinanden i programmet. Herefter skal eleverne igen give hinandens modeller feedback og der skal vælges én, som skal til print. På denne måde kan eleverne sammen få ejerskabsfølelse over det færdige produkt.

Eleverne skal vha. et slicer program til 3D print bearbejde skitsen og have viden omkring filament og prisen på printet. Programmet Prusa Slicer gennemgås i plenum og vi diskuterer, hvorfor man kan lave de forskellige ændringer inden printet.

Igennem danskundervisningen har eleverne selv udviklet både faste og levende reklamer. I den forbindelse har eleverne i en elevstyret proces, forberedt og udviklet både en fast og en levende reklame.

ARGUMENTATION

Når mobilholderen er færdig, skal eleverne forberede en fremlæggelse. Denne fremlæggelse er delt i to dele. Tanken med denne fremlæggelse er, at eleverne får lov til at videreformidle både designudfordringen, teknologierne bag ved og arbejdsprocessen.

 1. En salgsopstilling med tilhørende salgstale, fast og levende reklame. Er der nogle, der vil købe den?
 2. En gennemgang af hele designprocessen. Her skal eleverne komme omkring; designprocesmodellen, Tinkercad, økonomien og samarbejdet.

REFLEKSION

Gennem refleksionen skal eleverne opnå ny viden, som de i fællesskab kan bruge til deres videre arbejde med modellen. Elementer som feedback fra en udefrakommende skal efter hensigten, bidrage til en mere motiverende refleksion hos eleverne.  

Eleverne reflekterer igennem en iteration af designprocesmodellen. Som et trappetrin videre mod det gode produkt, gennemgår eleverne designprocesmodellen flere gange. Første “mockup” danner grundlag for refleksioner og den feedback, som eleverne får, giver yderligere viden for det videre arbejde med designprocesmodellen. Efter feltstudie, idégenerering og fabrikation, skal eleverne ud og interviewe andre elever, lærere og en fablab-pioner fra en anden skole. Dette kunne også være et interview med en medarbejder  i El-giganten.

Alle undervisningsforløb har en ende, men eleverne har en viden og indsigt, som gør dem i stand til at gennemløbe endnu en designproces, og forbedre deres produkter yderligere.

Tidsplan:

Forløbet kan afvikles på ca 5 moduler. Et modul varer 75 minuter.

Modul 1:

 • Præsentation af Fablab, emnet og designprocesmodellen. Eleverne giver sig i kast med designprocesmodellen første gang. Eleverne går i dybden med feltstudier, herunder undersøgelser af hvilke mobilholdere, der findes på markedet nu.

Modul 2:

 • Designprocesmodellen og feltstudiet færdiggøres, og eleverne får en kort introduktion til Tinkercad og Prusa Slicer. Eleverne begynder at designe deres første mockup. Denne mockup sættes til print i slutningen af dette modul.

Modul 3:

 • Her skal eleverne ud og have feedback via interviews med både lærer og andre medstuderende. Derefter går de designprocesmodellen igennem igen og laver endnu en mockup.

Modul 4:

 • Eleverne får feedback af deres anden mockup af en person udefra. Dernæst laver de deres sidste model. Samtidig skal eleverne forberede deres fremlæggelse.

AFRUNDING

Med det udgangspunkt, at kun få elever har beskæftiget sig med designprocesser ud fra en FabLab tænkning, ses det tydeligt, at arbejdsprocessen er diffus og en smule demotiverende til at starte med. Efter eleverne kommer i gang, ændres dette hurtigt. For mine eleverne var det enormt givtigt at få feedback fra en udefrakommende. Jeg kan se, at eleverne får noget ud af, at salget af mobilholderen ikke er fiktivt. Altså hvis eleverne kan sælge mobilholderen, må de gerne det.

Jeg oplever, at teknologien i dette forløb, er en motivationsfaktor, som giver eleverne “noget andet”, end de er vant til. Det have et fysisk produkt, som ikke er lavet af gængse materialer, er spændende for eleverne.