FabLab udgiver ni nye klimaforløb

Tilhørere til oplæg på FabLearnDK konferencen 2023
FabLearnDK 2024
27. juni 2023
Podcastserie: Live fra FabLearnDK
14. september 2023
Tilhørere til oplæg på FabLearnDK konferencen 2023
FabLearnDK 2024
27. juni 2023
Podcastserie: Live fra FabLearnDK
14. september 2023

FabLab KlimaLab - 9 nye undervisningsforløb om reduktion af CO2

Klimaforandringer og CO2-udledning kan være et komplekst emne at forstå for såvel børn som voksne, men uden forståelse for klimamæssige sammenhænge bliver vi skræmte og ikke-oplyste. Vi har derfor brug for klimaundervisning, som giver eleverne en forståelse for udfordringer og handlemuligheder, men også stimulerer dem til at være nysgerrige og undersøgende i forhold til nye mulige løsninger.

Som inspiration til sådan en klimaundervisning har FabLab@SCHOOLdk med støtte fra Villum Fonden udviklet ni nye KlimaLab undervisningsforløb med reduktion af CO2 som overordnet tema til brug i indskoling, mellemtrin eller udskoling. Her kan eleverne fordybe sig i klimamæssige udfordringer i forhold til transport, affald, fødevarer eller energi. I alle forløb designer eleverne mulige løsningsforslag og inddrager teknologier i designproces eller løsning.

Alle forløb tager udgangspunkt i virkelighedsnære klimaudfordringer og giver eleverne mulighed for at arbejde med globale klimaudfordringer i en lokal kontekst. Der inddrages lokale data i designprocessen, men forløbene kan nemt tilpasses andre målgrupper og kontekster.

Det er et mål for undervisningsforløbene, at eleverne udvikler viden om og forståelse for klimaudfordringerne på en måde, der efterlader dem med konkrete handlemuligheder i egen hverdag. Det er ligeledes et mål, at forløbene bidrager til at fremme elevers udvikling af science kapital og giver dem forståelse for samspillet mellem natur, teknologi og menneske - herunder relaterede etiske og samfundsmæssige problemstillinger. Gennem forløbene bliver eleverne bevidste om konkrete CO2-reducerende handlinger, som kan udføres af individ, fællesskab eller samfund. Handlingerne kan bestå af teknologiske løsninger, adfærdsændringer eller politiske beslutninger.

De ni undervisningsforløb er udviklet, afprøvet og evalueret i et tværkommunalt samarbejde mellem naturfagskonsulenter og FabLab-undervisere fra Kolding, Middelfart, Silkeborg og Vejle Kommune samt lærere fra Eltang Skole, Hyllehøjskolen, Sejs Skole og Egtved Skole.

Vi har samlet alle forløbene i en fin trykt bog, men der er også udarbejdet selvstændige forløbsbeskrivelser med tilhørende materialeoversigt og arbejdsark. Alt dette kan frit downloades på www.fablabatschool.dk/klimalab/. Her findes også links til andre relevante ressourcer.